knumv's
uic_name33Ado-tymovo (1), Alba(RUS) (1), Arsentevka (1), Bujukli (1), Dolinsk (1), Firsovo (1), Gastello (1), Jujnaya Khandasa (1), Jujno-Sakhalinsk (1), Makarov (1), Matrosovo (1), Nogliki (1), Novoaleksandrovka (1), Novoe (1), Nysh (1), Olen(RUS) (1), Onor (1), Palevo (1), Pobedino (1), Poronajsk (1), Pugachevo (1), Slava (1), Smirnikh (1), Sokol (1), Sovetskoe (1), Tikhaya(2) (1), Timovsk (1), Tumanovo (1), Vakhrushev (1), Vostochnyi (1), Vzmore (1), Zabajkalecs (1), Zaozernoe (1),
uic_ref632068400 (1), 2068402 (1), 2068407 (1), 2068408 (1), 2068450 (1), 2068451 (1), 2068452 (1), 2068453 (1), 2068454 (1), 2068455 (1), 2068456 (1), 2068457 (1), 2068458 (1), 2068459 (1), 2068460 (1), 2068461 (1), 2068463 (1), 2068464 (1), 2068465 (1), 2068466 (1), 2068467 (1), 2068468 (1), 2068469 (1), 2068471 (1), 2068472 (1), 2068473 (1), 2068476 (1), 2068477 (1), 2068478 (1), 2068479 (1), 2068480 (1), 2068481 (1), 2068482 (1), 2068483 (1), 2068485 (1), 2068487 (1), 2068488 (1), 2068489 (1), 2068490 (1), 2068491 (1), 2068492 (1), 2068493 (1), 2068494 (1), 2068495 (1), 2068496 (1), 2068498 (1), 2068500 (1), 2068501 (1), 2068511 (1), 2068512 (1), 2068514 (1), 2068519 (1), 2068522 (1), 2068523 (1), 2068530 (1), 2068531 (1), 2068533 (1), 2068534 (1), 2068535 (1), 2068537 (1), 2068544 (1), 2068549 (1), 2068551 (1),
unisex1yes (1),
url2http://mayaki-sssr.spb.ru/mayaki-dalnii-vostok/475/ (1), http://mayaki-sssr.spb.ru/mayaki-dalnii-vostok/481/ (1),
usage517branch (39), export (4), freight (19), industrial (29), main (410), transmission (16),
utilization2Для размещения производственного здания и здания дизельной электростанции (1), Для размещения торгового центра "Русь" (1),
другие | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y |