knumv's
uic_name121Archangelsk Gorod (2), Bolshaya kyama (1), Brusenicsa (1), Bumajnyi (1), Burachikha (1), Emza (1), Erga (1), Erin (1), Erzewo (2), Fominskaya (1), Glazanikha (1), Gribanikha (1), Iles (1), Ileza (1), Isakogorka (1), Ivaksha (1), Jadricha (1), Jarovikha (1), Jura (1), Juras (1), Karpogori Pass (1), Karpogori tovarnie (1), Kelarewa Gorka (1), Kholmogorskaya (1), Kizema (1), Kodino (1), Kokshenga (1), Konoscha 1 (2), Konoscha 2 (1), Kostilewo (1), Kotlas Jushnij (1), Kotlas-Uslowoj (1), Kukhtoozerskij (1), Kuloj (1), Kusha (1), Lelma (1), Lepsha (1), Letneozerskij (1), Listvennichnij (1), Lodma (1), Lojga (1), Lomovatka (1), Lomovoe (1), Lukovecskij (1), Luza (1), Madmas (1), Mal'ka (1), Malenga (1), Maloshujka (1), Mejdudvor'e (1), Melentevskij (1), Mesheg (1), Mikun (1), Mojuga (1), Mozindor (1), Mudjuga (1), Nimenga (1), Nisowka (1), Njandoma (1), Njukhcha (1), Oboserskaja (1), Ost.punkt 176 Km (1), Ost.punkt 205 Km (1), Ost.punkt 880 Km (1), Palenga (1), Permilovo (2), Platforma 197 Km (1), Platforma 201 Km (1), Platforma 62 km (1), Plesezkaja (1), Podjuga (1), Polokha (1), Ponga (1), Post 243 Km (1), Puska (1), Razezd 1008 km (1), Razezd 1028 km (1), Razezd 78 km (1), Revaj (1), Savvatiya (1), Schalakuscha (1), Scheleksa (1), Sengos (1), Severodvinsk (1), Shestiozerskij (1), Shipakhovskij (1), Shojma (1), Shundanecs (1), Shuraj (1), Siya (1), Solwitschegodsk (1), Sulozero (1), Susolovka (1), Syamba (1), Tarza (1), Tesovka (1), Tundra (1), Udima (1), Unejma (1), Urdoma (1), Ust-Schonoscha (1), Vaga (1), Valdeevo (1), Vandish (1), Velikoozerskii (1), Veresovo (1), Vezdino (1), Viled (1), Vojskaya (1), Vonguda (1), Vonjuga (1), Welsk (1), Werchnjaja Sinega (1), Woshega (1), Yavenga (1), Zaruchen'e (1), Zelenij (1),
uic_ref2462000780 (1), 2000805 (1), 2001651 (1), 2001774 (1), 2004106 (1), 2004126 (1), 2004130 (1), 2004159 (1), 2004160 (1), 2004162 (1), 2004170 (1), 2004172 (1), 2004257 (1), 2004314 (1), 2004370 (1), 2004371 (1), 2005700 (1), 2010005 (1), 2010006 (1), 2010007 (1), 2010009 (1), 2010011 (2), 2010012 (1), 2010013 (1), 2010014 (1), 2010015 (1), 2010016 (1), 2010017 (1), 2010018 (1), 2010019 (1), 2010020 (1), 2010021 (1), 2010022 (1), 2010023 (1), 2010024 (1), 2010025 (1), 2010026 (1), 2010027 (1), 2010028 (1), 2010029 (1), 2010031 (1), 2010032 (1), 2010033 (1), 2010034 (1), 2010035 (1), 2010036 (1), 2010037 (1), 2010038 (1), 2010039 (1), 2010042 (1), 2010043 (1), 2010045 (1), 2010046 (1), 2010047 (1), 2010049 (1), 2010051 (2), 2010052 (1), 2010053 (1), 2010054 (1), 2010070 (2), 2010109 (1), 2010110 (1), 2010113 (1), 2010114 (1), 2010116 (1), 2010118 (1), 2010119 (1), 2010121 (1), 2010122 (1), 2010123 (1), 2010124 (1), 2010125 (1), 2010126 (1), 2010127 (1), 2010128 (1), 2010129 (1), 2010131 (1), 2010134 (1), 2010136 (1), 2010137 (1), 2010138 (1), 2010139 (1), 2010141 (1), 2010142 (1), 2010143 (1), 2010144 (1), 2010145 (1), 2010146 (1), 2010147 (1), 2010148 (1), 2010151 (1), 2010154 (1), 2010155 (1), 2010157 (1), 2010158 (1), 2010159 (1), 2010161 (1), 2010170 (1), 2010173 (1), 2010190 (1), 2010207 (1), 2010208 (1), 2010210 (1), 2010211 (1), 2010220 (1), 2010221 (1), 2010222 (1), 2010230 (1), 2010320 (1), 2010321 (1), 2010323 (1), 2010331 (1), 2010333 (1), 2010334 (1), 2010338 (1), 2010342 (1), 2010343 (1), 2010354 (1), 2010370 (1), 2010394 (1), 2010396 (1), 2010397 (1), 2010398 (1), 2010399 (1), 2010400 (2), 2010402 (1), 2010404 (1), 2010405 (1), 2010407 (1), 2010409 (1), 2010411 (1), 2010414 (1), 2010415 (1), 2010416 (1), 2010417 (1), 2010419 (1), 2010421 (1), 2010422 (1), 2010423 (1), 2010424 (1), 2010425 (1), 2010426 (1), 2010427 (1), 2010428 (1), 2010430 (1), 2010434 (1), 2010435 (1), 2010436 (1), 2010825 (1), 2010838 (1), 2010846 (1), 2010855 (1), 2010856 (1), 2010861 (1), 2010872 (1), 2010873 (1), 2010890 (1), 2010891 (1), 2010892 (1), 2010897 (1), 2010898 (1), 2010899 (1), 2010900 (1), 2010903 (1), 2010904 (1), 2010905 (1), 2010906 (1), 2010907 (1), 2010908 (1), 2010910 (1), 2010911 (1), 2010912 (1), 2010913 (1), 2010916 (1), 2010918 (1), 2010920 (1), 2010921 (1), 2010922 (1), 2010923 (1), 2010924 (1), 2010925 (1), 2010926 (1), 2010927 (1), 2010928 (1), 2010966 (1), 2010967 (1), 2010968 (1), 2010976 (1), 2010978 (1), 2010980 (1), 2010981 (1), 2010985 (1), 2010988 (1), 2011151 (1), 2011155 (1), 2011156 (1), 2011157 (1), 2011158 (1), 2011160 (1), 2011170 (1), 2011172 (1), 2011173 (1), 2011174 (1), 2011175 (1), 2011176 (1), 2011177 (1), 2011178 (1), 2011179 (1), 2011180 (1), 2011181 (1), 2011184 (1), 2011185 (1), 2011186 (1), 2011222 (1), 2011224 (1), 2011225 (1), 2011227 (1), 2011228 (1), 2011229 (1), 2011230 (1), 2011233 (1), 2011235 (1), 2011237 (1), 2011239 (1), 2011240 (1), 2011242 (1), 2011243 (1), 2011296 (1), 2011297 (1), 2011302 (1), 2011304 (1), 2011314 (1), 2011356 (1), 2011357 (1), 2011363 (1), 2011367 (1), 2060494 (1), 2060495 (1), 2060496 (1), 2060752 (1), 2060912 (1), 2061621 (1),
unisex10yes (10),
usage607branch (194), industrial (101), main (305), military (7),
utilization12Для здания торговой базы (1), Для здания фруктохранилища (1), Для индивидуального жилищного строительства и эксплуатации жилого дома (2), Для производственной деятельности (3), Для производственной деятельности. (1), Для прочих промышленных предприятий (1), Под здание гаража (1), Призводственная деятельность (склад) (1), Склады. (1),
другие | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | y | z |