knumv's
observation7firewatch (4), landscape (3),
odbl19clean (19),
odbl:note1junction numbers confirmed by remapper (local knowledge) (1),
office1193M7_industrial_business_center (1), accountant (4), administrative (29), advertising_agency (2), agriculture (1), architect (4), association (5), charity (1), communication (1), company (422), construction_company (3), consulting (1), coworking (5), customs (1), diplomatic (4), educational_institution (13), emergency (1), employment_agency (9), energy_supplier (2), estate_agent (14), firefighting_equipment (1), forestry (3), government (353), guide (2), hospital (9), insurance (87), it (18), lawyer (33), logistics (2), military (1), newspaper (16), ngo (9), notary (26), occupational_safety (1), physician (1), political_party (3), property_maintenance (2), property_management (1), public_transport (2), register (7), religion (17), research (11), tax (2), tax_advisor (2), telecommunication (17), townhall (1), transport (1), transport_company (1), water_utility (4), yes (37),
official_name32191863 m. sukilėlių kapas, vad. Anglių kalnu (1), A. ir J. Juškų etninės kultūros ekspozicija (1), Adomo Mickevičiaus gatvė (45), Adomo Petrausko muziejus (1), Agrykola (1), Akmuo, vad. Laumių stalu (1), Alantos dvaro sodybos antras kumetynas (1), Alantos dvaro sodybos arklidė (1), Alantos dvaro sodybos kluonas (1), Alantos dvaro sodybos ledainė (1), Alantos dvaro sodybos pirmas kumetynas (1), Alantos dvaro sodybos rūkykla (1), Alantos dvaro sodybos rūmai (1), Alantos dvaro sodybos sandėlis (1), Alantos dvaro sodybos svirno dalis (1), Alantos dvaro sodybos tvarto liekanos (1), Alantos dvaro sodybos tvoros fragmentai (1), Alantos dvaro sodybos virtuvė (1), Aleksoto funikulieriaus statinių kompleksas (1), Algimanto Petro Kavoliuko gatvė (2), Alytus (1), Andrėjaus Sacharovo aikštė (1), Antano Baranausko gatvė (21), Antano Juozapavičiaus gatvė (12), Antano Juozapavičiaus prospektas (16), Antano Kučingio g. (2), Antano Vienuolio gatvė (17), Antano Vivulskio gatvė (5), Antavilių dvaro sodybos fragmentų antras klojimas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų antras pastatas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų daržinė (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų pirmas klojimas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų pirmas pastatas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų rūsys (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų svirnas (1), Antončiko šaltinis (1), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (1), Apakšstacija „Eleja” (1), Apakšstacija „Stelpe” (1), Architekto Lauryno Gucevičiaus gimtinės vieta (1), Athens Link (1), Augusto Roberto Niemio gatvė (1), Babtyno dvaro sodyba, vad. Žemaitkiemio (1), Bailiwick of Guernsey (1), Balio Dvariono gatvė (3), Balio Sruogos gatvė (9), Baltijos kelio joniškiečių ženklo vieta (1), Baltijos kelio klaipėdiškių antrojo ženklo vieta (1), Baltijos kelio ženklų vieta (1), Bažnytinio meno skyrius (1), Beržėnų dvaro sodybos parko fragmentai (1), Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolija (1), Biržų krašto muziejus Sėla (1), Bitėnų elektros skirstykla (1), Brėvikių dvaro sodyba (1), Bukonių buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Bundesrepublik Deutschland (1), Burbiškio dvaro sodybos Adomo Mickevičiaus paminklas (1), Burbiškio dvaro sodybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas (1), Burbiškio dvaro sodybos arklidė (1), Burbiškio dvaro sodybos balandinė (1), Burbiškio dvaro sodybos jungiamoji galerija (1), Burbiškio dvaro sodybos karietinė (1), Burbiškio dvaro sodybos ledainė (1), Burbiškio dvaro sodybos parko vartai (1), Burbiškio dvaro sodybos rūmai (1), Burbiškio dvaro sodybos skulptūra „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ (1), Burbiškio dvaro sodybos svirnas (1), Burbiškio dvaro sodybos vaikų namas ir guvernantės namas (1), Burbiškio dvaro sodybos virtuvė (1), Buv. Tytuvėnėlių dvaro sodybos fragmentai (1), Buv. dvaro sodyba (1), Buvęs dvarelis (1), Chattahoochee Trace (1), Cinkiškis (1), Citi 6 (1), Columbia Sportswear (2), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų kalvė (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų kumetynas (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų namas (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų parkas (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų tvarto su diendaržiu fragmentai (1), Dainos (1), Dariaus Gerbutavičiaus gatvė (1), Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (1), Didžiokų, Didžiadvario dvaro sodybos fragmentų koplyčia-mauzoliejus (1), Dionizo Poškos gatvė (13), Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso arklidės liekanos (1), Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus (1), Ekologinis pažintinis takas Vidzgirio botaniniame draustinyje (1), Elzės Ožeškienės gatvė (4), Forn d'Alcedo / Pinedo - Plaça de l'Ajuntament (1), Freistaat Bayern (1), Gaidelių buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Gariūnai (1), Gikonių kaimo kapinių koplyčia (1), Ginučių vandens malūno ekspozicija (1), Grybų kariauninkų parkas (1), Herkaus Manto gatvė (19), Hermano ir Oskaro Minkovskių gatvė (10), Holokausto ekspozicija (1), Igno Šimulionio gatvė (3), Ilčiūnų pilkapynas, vad. Milžinų kapais (1), Imanuelio Kanto alėja (6), Imanuelio Kanto gatvė (3), Ivoniškio (Gudelių) buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Jano Mateikos gatvė (1), Jeronimo Ralio gatvė (1), Jokūbo Jasinskio gatvė (16), Joniškėlio krašto muziejus (1), Jono Basanavičiaus aikštė (12), Jono Basanavičiaus alėja (6), Jono Basanavičiaus gatvė (183), Jono Biliūno gatvė (60), Jono Biliūno sodyba-muziejus (1), Jono Jablonskio gatvė (25), Jozefo Franko gatvė (2), Judjalis Duże (1), Juliaus Janonio gatvė (55), Juozapo Ignoto Kraševskio gatvė (2), Juozo Bagdono gatvė (1), Juozo Balčikonio gatvė (7), Juozo Gruodžio gatvė (7), Juozo Grušo gatvė (3), Juozo Lukšos gatvė (15), Juozo Lukšos-Daumanto gatvė (1), Juozo Miežlaiškio gatvė (2), Juozo Tumo-Vaižganto gatvė (19), Juozo Zikaro gatvė (11), Jurgio Baltrušaičio gatvė (9), Jurgio Bielinio gatvė (16), Jurgio Lebedžio gatvė (2), Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai (1), Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų svirnas (1), Kalvarijos dvaro sodybos fragmentų vandens malūnas (1), Kalvarijos sinagogų komplekso Talmudo mokykla (1), Kalvarijos sinagogų komplekso Vasarinė sinagoga (1), Kalvarijos sinagogų komplekso Žieminė sinagoga (1), Karo technikos Vilniaus skyrius (1), Kauno IX forto muziejus (1), Kauno pilis (1), Kauno tvirtovės blindažo liekanos (1), Kazimiero Baršausko gatvė (23), Kazimiero Būgos gatvė (9), Kazimiero Jauniaus gatvė (9), Kazio Griniaus gatvė (8), Kazio Ulvydo gatvė (6), Kelių muziejus (1), Kernavės I piliakalnis (1), Kernavės II piliakalnis (1), Kernavės III piliakalnis (1), Kernavės IV piliakalnis (1), Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių senosios kapinės, vad. Strazdų kapinėmis (1), Klaipėdos senųjų kapinių, vad. Vitės kapinėmis, kompleksas (1), Klonių kalnas (1), Koplytstulpis (1), Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra Pirmosioms Misijoms atminti (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentai (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentų ledainė (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentų ūkinis pastatas (1), Kretingos dvaro sodybos ratinė (1), Kristijono Donelaičio gatvė (41), Kupiškio laisvamanių senųjų kapinių kompleksas (1), Latvijas Republika (1), Latvių gatvė (2), Lašmenpamūšio dvaro sodybos antras (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos antro tvarto liekanos (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos kluonas (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos pirmas svirnas (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos pirmo tvarto liekanos (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos rūmai (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos rūsys (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos ūkinis pastatas (1), Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkeriai (1), Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas (1), Leonardavo dvaro parkas (1), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje (1), Lietuvos Respublika (2), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (1), Lietuvos etnokosmologijos muziejus (1), Lietuvos partizanų kapas ir paminklinis ansamblis (1), Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos vyriausiosios vadavietės bunkerio vieta (1), Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių namo vieta (1), Lietuvos partizanų vadų Adolfo Ramanausko-Vanago ir pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vadavietė (1), Linkavičių (Linkaučių, Slabados) buv. dvaro sodyba (1), Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų dvaro rūmai (1), Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų ūkvedžio namas (1), Liudo Giros gatvė (28), Liudviko Rėzos gatvė (20), Loretos Asanavičiūtės gatvė (10), Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas (1), Maironio lietuvių literatūros muziejus (1), March to the Sea (1), Marijampolio akmuo su „Velnio pėda“ (1), Marko Šreiberio gatvė (1), Markučių dvaro sodybos fragmentų Aleksandro Puškino paminklas (1), Martyno Jankaus gatvė (9), Martyno Mažvydo gatvė (14), Mato Pretorijaus gatvė (1), Medinis apžvalgos bokštas prie Šeimyniškėlių piliakalnio (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų arklidės liekanos (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų koplytėlė su skulptūra „Kristus, nešantis kryžių“ (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų oficinos liekanos (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų rūmų liekanos (1), Meškučių piliakalnis (1), Mikalojaus Daukšos gatvė (16), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvė (49), Molynės (2), Motiejaus Valančiaus gatvė (50), Mountain Crossing (1), Mykolo Bukšos gatvė (4), Mykolo Krupavičiaus gatvė (4), Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus (1), Namas (2), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų oficina (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų spirito varyklos pastatas (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų spirito varyklos sandėlis (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų tvartas (1), Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus padalinys Pogrindžio spaustuvė ab (1), Nemunaičio klintinių tufų atodanga (1), Nemėžio k. totorių kapinių mečetė (1), Nidos kopų apželdintojų senųjų kapinių komplekso senosios kapinės (1), Nidos senosios kapinės (1), Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego (1), Oskaro Milašiaus gatvė (11), Pajūrio dvaro sodybos fragmentų pastatas, vad. bravoru (1), Palangos kurhauzo pastatas (1), Palumpių dvaro sodybos arklidė (1), Palumpių dvaro sodybos karvidė (1), Palumpių dvaro sodybos pietryčių kumetynas (1), Palumpių dvaro sodybos rūmai (1), Palumpių dvaro sodybos svirnas (1), Palumpių dvaro sodybos šiaurės vakarų kumetynas (1), Palumpių dvaro sodybos ūkvedžio namas (1), Palėvenės, Pauliankos dvaro sodyba (1), Palėvenės, Pauliankos dvaro sodybos tvartas (1), Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, antras svirnas (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, arklidė (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, dvarininko namas (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, oficina (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, pirmas svirnas (1), Panerių kapinių koplyčia (1), Paobelio dvaro sodyba (1), Paobelio dvaro sodybos antras klojimas (1), Paobelio dvaro sodybos pirmas klojimas (1), Paobelio dvaro sodybos svirnas (1), Paobelio dvaro sodybos svirnas su rūsiu (1), Pašilės kapeliai (1), Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų gyvenamasis pastatas (1), Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų svirnas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Vienuolyno šiaurės namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidė (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio didieji vartai, alėjos tvora ir dveji vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremito namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremo šulinys (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio novicijaus pietų namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio novicijaus šiaurės namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio pietų oficina (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio pietų sodo tvora ir vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio ratinė (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio skalbykla (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio svečių namas ir Šventieji vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio varpinė (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio vienuolyno pietų namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės oficina (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės sodo tvora ir vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus pietų šulinys (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus tvora ir vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus šiaurės šulinys (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis (1), Petro Cvirkos aikštė (1), Petro Cvirkos gatvė (43), Petro Klimo gatvė (4), Petro Vileišio gatvė (14), Pliauškinių ežerėlis (1), Plikių ežeriukai (11), Popovka (1), Povilo Lukšio gatvė (39), Povilo Višinskio gatvė (12), Pranciškos Butlerienės gatvė (1), Pranciškos Butlerienės skersgatvis (1), Prano Vaičaičio gatvė (8), Profesoriaus Povilo Matulionio memorialinis muziejus (1), Putrių akmuo, vad. Velnio laipteliais (1), Raguvėlės dvaro sodybos daržinės liekanos (1), Raguvėlės dvaro sodybos kalvė (1), Raguvėlės dvaro sodybos kluono liekanos (1), Raguvėlės dvaro sodybos magazinas (1), Raguvėlės dvaro sodybos oficina (1), Raguvėlės dvaro sodybos pirtis (1), Raguvėlės dvaro sodybos ratinė (1), Raguvėlės dvaro sodybos rūmai (1), Raguvėlės dvaro sodybos sodininko namas (1), Raguvėlės dvaro sodybos spirito saugykla (1), Raguvėlės dvaro sodybos svirnas (2), Raguvėlės dvaro sodybos užvažiuojamieji namai (1), Raguvėlės dvaro sodybos vandens malūnas (1), Raguvėlės dvaro sodybos, Šv. Stepono bažnyčia (1), Rekreacinis miško takas (1), Renavo dvaro sodyba (1), Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus (1), Rietavo dvaro sodybos muzikos mokykla (1), Rietavo dvaro sodybos oficina (1), Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija (1), Rokiškėlių (Zaboravos) buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Rolando Jankausko gatvė (1), Romo Kalantos gatvė (25), Runionių senosios kapinės, vad. Kapeliais (1), Rzeczpospolita Polska (1), Rūmai, vad. Okuličiūtės dvareliu (1), Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rūmai (1), S. Šapšalo karaimų tautos muziejus (1), Salamiesčio dvaro sodybos magazino liekanos (1), Salomėjos Nėries gatvė (64), Salų dvaro sodyba (1), Salų dvaro sodybos Šv. Kryžiaus bažnyčia (1), Samuelio Fino gatvė (2), Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Suwałkach (1), Senieji Pilėnai (1), Siaurojo geležinkelio komplekso Kraštų stotis (1), Siesikų dvaro sodybos mokykla (1), Siesikų dvaro sodybos spirito varykla (1), Siesikų dvaro sodybos svirno paukštidė (1), Simono Daukanto gatvė (44), Simono Konarskio gatvė (8), Sližių dvaro sodybos fragmentai parko fragmentai (1), Sližių dvaro sodybos fragmentai ponų namas (1), Southern Crossing (1), Sovietinių skulptūrų Grūto parkas (1), Stanislavavo dvaro sodybos fragmentų pastatas (1), Stanislavavo dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Stanislovo Kerbedžio gatvė (10), Stanislovo Moniuškos gatvė (2), Stasio Raštikio gatvė (2), Stasio Taškūno gatvė (1), Stepono Batoro gatvė (39), Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodromas (1), Stiklo muziejus ir paveikslų galerija (1), Taraso Ševčenkos gatvė (8), Teodoro Narbuto gatvė (40), Tiltas (1), Tito Masiulio gatvė (18), Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Onuškio filialas (1), Tremties ir rezistencijos ekspozicija (1), Uoginių kaimo kapinių koplyčia (2), Užubalių k. senosios kapinės (1), Vaclovo Bielskio gatvė (9), Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija / Kernavės archeologinės vietovės muziejus (1), Veržuvos (2), Vido Maciulevičiaus gatvė (1), Vienuolyno namas (1), Viešoji įstaiga Stasio Brundzos automobilių ir transporto muziejus (1), Vilniaus I piliakalnis (1), Vilniaus II piliakalnis (1), Vilniaus III piliakalnis (1), Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (1), Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija (1), Vilniaus Vingio kapinių komplekso Maro aukų ir I, II pasaulinių karų karių kapinės, vad. Vingio karių kapinėmis (1), Vilniaus Vingio kapinių komplekso Natalijos Repninos koplyčia-mauzoliejus (1), Vilniaus Vingio kapinių komplekso „Miegančio liūto“ skulptūra (1), Vilniaus televizijos bokštas (1), Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto planetariumas (1), Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejus (1), Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika (1), Vinco Krėvės prospektas (16), Vinco Kudirkos gatvė (97), Vinco Pietario gatvė (14), Virginijaus Druskio gatvė (1), Vito Gerulaičio gatvė (6), Vištyčio vėjo malūno pastatų komplekso vėjo malūnas (1), Vladislovo Sirokomlės gatvė (10), Vlado Kuzmos gatvė (4), Vlado Putvinskio gatvė (5), Vladės Adomavičienės sodyba „Mamonija“ (1), Vyrų vienuolynas (1), Vyskupo Antano Karoso gatvė (4), Vytauto Andriaus Graičiūno gatvė (9), Vytauto Montvilos gatvė (8), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentai (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų kumetynas (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų namas (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų vežiminė (1), Vėjo (2), Vėjo malūnas su technologine įranga (1), Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas (1), Zyplių dvaro sodybos antra oficina (1), Zyplių dvaro sodybos antras svirnas (1), Zyplių dvaro sodybos arklidė (1), Zyplių dvaro sodybos karvidė (1), Zyplių dvaro sodybos pirma oficina (1), Zyplių dvaro sodybos pirmas svirnas (1), Zyplių dvaro sodybos rūmai (1), Zyplių dvaro sodybos vežiminė (1), Zyplių dvaro sodybos virtuvė (1), Zyplių dvaro sodybos šunidė (1), Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1), ŠAM Edukacijos centras (1), Šiaulių Aušros muziejus (1), Šlapaberžės dvaro sodybos rūmai (1), Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios komplekso varpinė (1), Šventosios Gertrūdos gatvė (16), Žaliūkių malūnininko sodyba (1), Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastatas (1), Žudynių vietos ir kapų Lietuvos Vietinės rinktinės karių žudynių vieta ir kapai (1), Žudynių vietos ir kapų Mažosios Lietuvos spaudos leidėjo Enzio Jagomasto ir jo šeimos žudynių vieta ir kapas (1), Žudynių vietos ir kapų Vilniaus geto gyventojų žudynių ir palaikų duobė (1), Žudynių vietos ir kapų gydytojo Hilario Feigaus kapas (1), Žudynių vietos ir kapų karo belaisvių žūties vietos ir kapai (1), Žudynių vietos ir kapų paminklas nacizmo aukoms (1), Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų antra duobė (1), Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų pirma duobė (1), Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų trečia duobė (1), Žudynių vietos ir kapų žydų specialistų žudynių vieta ir kapai (1), Žvejo namas (2), Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (1), Інтэрнат №2 установы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны каледж тэхнікі, тэхналогій і дызайну" (1), Адверники - Киванцы (1), Антоны - Берники - Болтуп (1), Арника-Люкс ООО Аптека N10 (1), Б.Войшнаришки - Блотковщина (1), Б.Свиряны - Мужилы (3), Б.Страча - Клющаны - Рудня (4), Базыли - Литвица - Ремезово (1), Барани - Будраны (3), Белозеровцы - Кладники - Каревичи (1), Бенякони - Варнакели (3), Бенякони - Слезки (8), Бенякони-Слезки (1), Били - Ковалевщизна (1), Богушевка - Чернуха (1), Бол.Князиковцы - Андрушки (2), Бол.Князиковцы - Мал.Князиковцы (3), Болотники - Больси - Гута (3), Болтуп - Поболевщина - Гравжишки (1), Больтеники - Бражельцы (3), Больтишки-Помедь (2), Бояры - Ратичи - Скрынники (6), Браславская Лука - Товщина (1), Буденовка - Укропишки (5), Василевичи - Кислые (1), Василевичи - Шадзинцы с подъездом к д. Самборы (2), Вассарабы - Лойки - Колбаски - Моньковцы (4), Вигушки - Саковичи (2), Видзы - Дрисвяты - гр. Литвы (1), Видзы - Новинка (10), Войтовичи - Малая Показь (1), Волейши - Кунеи (1), Волковцы — Бердовка — Белунди (1), Воложино - 2 - Андроны - Василины - Крашнево (3), Ворняны - Дубники (1), Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (2), Вороново - Довгялы - гр. ЛР (7), Вороново - Новиянка - Утканы (7), Вороново - Пожижма - Дайновка - Микянцы (3), Вороново - Полецкишки - гр. Литвы (5), Вороново - Трокели (20), ГГКУП "КШП Ленинского района г. Гродно" (1), ГГУПП "Спецавтохозяйство" (1), ГУО "Кольчунская общеобразовательная школа" (1), ГУО "Ясли-сад № 101 г.Гродно" (1), ГУО «Специальный ясли–сад № 81 г. Гродно для детей с нарушением зрения» (1), ГУО «Ясли–сад № 73 г. Гродно» (1), ГУО Средняя школа № 12 г.Лиды (1), ГУО Средняя школа № 13 г.Лиды (1), ГУО Средняя школа № 5 г. Лиды (1), ГУО Ясли-сад №21 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №24 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №35 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №37 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №40 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №41 г.Лида (1), Габрияловщина - Гущи (1), Габрияловщина - Лойтевщина (1), Гадилуны - Кореняты (3), Гадуни - Салатье - Узбережь (3), Гайтюнишки - Таврели - Кулькишки (4), Галимщина - Вигушки (7), Гаражно-потребительский кооператив «Каштан-Гродно» (1), Гаражно-потребительский кооператив«Свитанок-ЗападЮгВосток» (1), Гаражный потребительский кооператив "Радуга-2" (1), Гаражный потребительский кооператив "Радуга-Гродно" (1), Германишки - Переганцы - Новиянка (5), Гештовты - Волдотишки - Ст.Друскеники - Подитва - Поволока (1), Гильвинцы - Дайлидки (1), Глубокое — Поставы — Лынтупы — граница Литовской Республики (Лынтупы) (15), Гожа - Лесница (2), Гожа - Польница - Лукавица (9), Гожа - Цидовичи - Огородники (2), Гоза - Бобровники (5), Гольшаны - Щепановичи (1), Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий» (1), Государственное учреждение образования "Средняя школа № 22 г. Гродно" (1), Государственное учреждение образования "Средняя школа № 7 г. Гродно" (1), Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Трокельские ясли-сад-базовая школа" (1), Государственное учреждение образования "Ясли-сад №1 г.п. Вороново" (1), Государственное учреждение образования "Ясли-сад №2 г.п. Вороново" (1), Государственное учреждение образования "Ясли-сад №43 г. Гродно "Сетлячок" (1), Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г. Гродно» (1), Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г.п. Вороново» (1), Государственое учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Бастунские ясли-сад - базовая школа" (1), Гравжишки - Луды - Клевица (3), Гравжишки - Щепановичи - Подгаи - Дворище (3), Градовщизна - Селищи (2), Гринцы - Поляны - Краковка (2), Гродзенскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «ГРОДНАЭНЕРГА» фiлiял «ГРОДЗЕНСКIЯ ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI» (1), Гроди - Дебеси - Галины - Анкуды (1), Гродненский областной кожно-венерологический диспансер (1), Гродненское РУП Фармация Аптека N246 (1), Гродненское РУП Фармация Аптека N4 (1), Гродненское УКПП «Горсвет» (1), Гродно - Заречанка - Сопоцкин (7), Гродно - Поречье (14), Гродноагроспецавтотранс (1), Дворчаны - Пасека-Дворчаны (1), Девгуны - Янкишки (3), Детки - Ремзы (1), Доктор Время ООО Аптека N47 (1), Дотишки - Адверники - Радюнцы - Киванцы (8), Дотишки - Чижуны - Лебедники (1), Дравнели - Стрипуны (1), Древеники - Градовщизна - Захаришки (1), Древеники - Мишкути (1), Дружба - Тележишки (4), Дубинцы - Слободка - Клайши (3), Дубники - Запольные (2), Дунай - Дешевичи (1), Еденцы - Новый Свет (1), Еткишки - Жиги - Больтиники (3), Жарнели - Ракишки (1), Жемыславль - Подворанцы (3), Жемыславль - Шаркути (2), Жиги - Забейги (1), Жили - Закревщина (1), Жиличи - Шавелы (2), Жирмуны - Жилянцы (2), Жирмуны - Скорводы (1), Жирмуны — Скорводы (1), Жукойни - Большое Туровье - Малое Туровье (1), Жусины - Заречье (1), Заболоть - Наркуны (3), Заболоть - Пасека - Дворчаны (1), Заболоть - Пасека-Дворчаны (1), Замостяны — Микулишки (1), Западный обход городского поселка Вороново (9), Запрудяны - Курчевцы (1), Запрудяны - Пашки (1), Заречанка - Забречаны (1), Заречанка - Лойки - Белые Болоты (4), Зыгмунтишки - Ляйки (1), Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (15), Ивье - Трокели - Радунь (65), Ивье-Трокели-Радунь (1), Иоткишки - Больтеники (3), Каменная Русота - Яловщина (1), Каменный Лог - Беняны (1), Каменный Лог - Волковщина (4), Каменный Лог - Ганево - Кемяны - Цуденишки (7), Каменный Лог - Мокрицы - Бериндишки (5), Каменный Лог - Янканцы (1), Карповичи - Берозавцы (1), Квятковцы - Лынтуп (1), Квятковцы - Петримановщина - Кудейшы (1), Кемелешки - Литвяны (2), Кемелишки - Давтюны (6), Кемелишки - Талюшаны - Гваздикяны (4), Кладники - Тикони (3), Клевица - Рашкутяны (2), Клющаны - Попелище (3), Кодевцы - Войтовцы - Линки (4), Коди - Любарты - Кужи (2), Колеты - Коди (1), Кольчуны - Мордасы - Новосяды (1), Кольчуны - Секеровцы - Новополье (1), Конвелишки - Большие Лепи (1), Конвелишки - Масюны (2), Конвелишки - Чирканцы (2), Конвелишки-Масюны (1), Кореняты - Ворзяны (1), Котовичи - Мантуны (1), Красовщина - Карповичи - Дробыши (6), Красовщина - Русаки - Ст.Гавья (3), Кудейшы - Рудевщина (1), Кулеши - Сайлюки - Григи - Побень (1), Курополье - Боровки (3), Курополье - Теплые (1), Курты - Курополье (6), Лапейки - Микулишки (1), Ледафарммед ЧУП Аптека N3 (1), Лелянцы - Липкунцы - Пелеса (2), Лесная - Калеты (3), Лида - Радунь (23), Лидский районный экологический центр детей и молодежи (1), Липнишки - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к ул.Лидской д. Геранены (5), Липнишки - Огородники (1), Липнишки - Субботники - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к школе д. Геранены (20), Липнишки-Геранены-а/д Р-89 с подъездом к ул.Лидской д. Геранены (2), Литвица - Бенякони (6), Литвяны - Савишки (1), Лихачи - Запурье (1), Лобачи - Гелути (1), Лойки - Бережаны - Заречанка (1), Лубенята - Лосевцы - Квачи - Центральная (3), Лукавица - Перелом - Загорники - Дуброво (4), Людвиковщина - Габрияловщина - Семюны (1), Мажейки - Орли (1), Макути - Новики (1), Мелехи-Кузьмичи (1), Мисевичи - Драгути - Песковцы (1), Мисевичи - Севруки (1), Мисляны - Гроди - Гайголи (1), Мокрицы - Коршунишки - Янишки (1), Мостяны - Локтяны (2), Мостяны - Яцкуны - Гудали - Жукойни Желядские (2), Мур.Ошмянка - Журавы - Суходолы (15), Мурованая Ошмянка - Васевцы (1), Мурованая Ошмянка - Климанцы (4), Мурованая Ошмянка - Швабы (2), Мурованая Ошмянка - Шлопаковщина (1), Мягуны - Жарские - Жардели (1), Мягуны - Трапшевичи (2), Н.Руда - Глушнево (2), Нача - Гинели (2), Нача - Готувка (1), Нача - Солопятишки (2), Некраши - Заболоть (1), Некраши - Ковали - Дороши - Стигане (1), Некрашуны - Рытань - Литвяны (до а/д Ворона - Быстрица - Жарнели) (6), Некрашуны - Стипины - Дворчище (1), Новики - Лунки - Корговды (4), Новиянка - Микшевичи - Ягелы - Винцуки (2), Новиянка - Пашели (1), Новосады - Кукли (1), Новосяды - Хоронжиски - Ворни (10), ОАО "Белкард" (1), ОАО "Гронитекс" (1), ОАО "Молочный мир" (1), ОАО "Радиоволна" (1), ОАО Лакокраска (1), ОАО Лидагропроммаш (1), ОАО Лидахлебопродукт (1), ОАО Лидсельмаш (1), ОАО Лидские автобусы Неман (1), ОАО Хавер ВУ (1), ОАО “Гродненский завод токарных патронов “БелТАПАЗ” (2), ООО "ТехноХимРеагентБел" (1), Обход д. Липнишки (1), Ожелишки - Плики (1), Онжадово - Гордиевцы - Латвели - Сайлюки (4), Онжадово - Жодовка (2), Онжадово - Лукшаны - Бикяны (1), Онжадово - Мартиново - Ст.Тарасовщина - Тишканы (1), Осиповцы - Волейши (1), Осова - Подворанцы (1), Осташа - Немново (4), Осташа - Ятвезь - Селивановцы (2), Островец - Древеники - Ст.Гудогай (7), Островец - Слободка - Германишки - Лозовка - Липки - Станция Гудогай (5), Отделение почтовой связи Гродно - 14 (1), Отделение почтовой связи Гродно - 2 (1), Отделение почтовой связи Гродно - 21 (1), Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (7), ПС-110 "Девятовка" (1), ПС-110 кВ Громки (1), Палуши - Кумпяны (1), Парубишки - Лошаки - Переганцы (1), Парубишки - Ромашканцы (5), Пасека - Лобачи (1), Пашковичи - Довгялишки (1), Первомайская — Замостяны (3), Переганцы - Линги - Полипница (2), Переганцы - Седлиско (1), Переганцы - Шашки (2), Песковцы - Кубельчики (1), Поболевщина - Вельбутово - Крейванцы - Кибы (2), Поволока - Пелюнцы - Пелеса (1), Погородно - Грубянцы (2), Погородно - Конюхи (2), Погородно - Поди (1), Погородно - Полецкишки - Бенякони (10), Подегути - Ловцы (1), Подлипяны - Гваздикяны (1), Подольцы - Б.Свиряны (3), Подольцы - Белая Вода (2), Подольцы - Бутюрмы - Попишки (1), Подольцы - Гадилуны - Буйки - Белая Вода (1), Подрукша - Вечеровщина (1), Подъезд к Ст.Гавья - АБЗ от а/д Ивье - Трокели - Радунь (2), Подъезд к д. Ажукольни от а/д Бенякони - Слезки (1), Подъезд к д. Б.Показь от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Б.Свиряны от а/д Кемелешки - Литвяны (1), Подъезд к д. Бабичи от а/д Древеники - Градовщизна - Захаришки (1), Подъезд к д. Барановичи от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Бастуны от а/д Гр.Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень (4), Подъезд к д. Батуки от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Березовка от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Березовка от а/д Радунь - Василишки (1), Подъезд к д. Борти от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Буденовка от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Будраны от а/д Б.Страча - Клющаны - Рудня (1), Подъезд к д. Василевичи от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Василины 1 от а/д Браслав - Поставы - Мядель (1), Подъезд к д. Вельмуты от а/д Толминово - Медюны (1), Подъезд к д. Верделишки (1), Подъезд к д. Витюли от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Виштоки от а/д Каменный Лог - Мокрицы - Бериндишки (2), Подъезд к д. Водоль от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Волейкишки от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Воскресенка от а/д Гольшаны - Щепановичи - Клевица (1), Подъезд к д. Головенчицы от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Гольнишки от а/д Кемелешки - Литвяны (2), Подъезд к д. Гордиевцы от а/д Онжадово - Гордиевцы - Латвели - Сайлюки (1), Подъезд к д. Горячки от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Гумнище от а/д Гродно - Поречье (2), Подъезд к д. Гумнищи от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Гурели от а/д Поболевщина - Вельбутово - Крейванцы - Кибы (2), Подъезд к д. Гурщизна от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Дайнова от а/д Липнишки - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к ул.Лидской д. Геранены (1), Подъезд к д. Дайновка от а/д Кулеши - Сайлюки - Григи - Побень (2), Подъезд к д. Девгуны ч/з д. Мягуны от а/д Глубокое - Поставы - Лынтупы - гр. Литвы (Лынтупы) (2), Подъезд к д. Дертница от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Дмисевичи от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Доброполь от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (3), Подъезд к д. Довгердишки от а/д Вороново - Довгялы - гр. ЛР (1), Подъезд к д. Доргунь от а/д Сопоцкин - Голынка до а/д Лососно - Августов (1), Подъезд к д. Дунай от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Еделевцы от а/д Провожа - Якубовцы (1), Подъезд к д. Жижма от а/д Липнишки - Лида (1), Подъезд к д. Заболотье от а/д Н.Руда - Глушнево (1), Подъезд к д. Зеленая от а/д Гродно - Поречье (1), Подъезд к д. Казары от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (2), Подъезд к д. Калеты (2), Подъезд к д. Катеновичи, д. Заборцы от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Кимяны от а/д Каменный Лог - Мокрицы - Бериндишки (1), Подъезд к д. Клевки от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (1), Подъезд к д. Ковалевка от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Ковалевщина от а/д Вороново - Новиянка - Утканы (1), Подъезд к д. Кондраты от а/д Древеники - Градовщизна - Захаришки (1), Подъезд к д. Корговды от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (3), Подъезд к д. Кулишки от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Кутишки (1), Подъезд к д. Куцкуны от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (2), Подъезд к д. Лесница - Будники (3), Подъезд к д. Ловкеники от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Лойти от а/д Гравжишки - Луды (1), Подъезд к д. Лосево от а/д Гродно - Поречье (3), Подъезд к д. Лоси от а/д Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Лынтуп от а/д Липнишки - Субботники - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к школе д. Геранены (1), Подъезд к д. Любарты от а/д Погородно - Полецкишки - Бенякони (1), Подъезд к д. Мажули от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Малые Свиряне от а/д Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Маркиши - Дубинка от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Матюки от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Мацкелы,Мельники от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (2), Подъезд к д. Меляхи от а/д Липнишки - Субботники - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к школе д. Геранены (1), Подъезд к д. Мильки от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Мисевичи от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (4), Подъезд к д. Мисляны,х.Вада от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Мостяны от а/д Б.Страча - Клющаны - Рудня (1), Подъезд к д. Нарбуты от а/д Субботники - Ст.Юратишки (1), Подъезд к д. Нартуны от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Насканцы от а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Немново от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Нидяны от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Новоселки - Тартак от а/д Плосковцы - Селевановцы - Застава им.Усова (2), Подъезд к д. Новосяды от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Околица Барановичи от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Осова от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Павилойти от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Пелеса от а/д Лида - Радунь (1), Подъезд к д. Петриканы от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (1), Подъезд к д. Пильвины от а/д Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Плебанишки от а/д Гродно - Гожа - гр. Литвы (Привалки) (1), Подъезд к д. Повишни от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Повокша от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Подваришки от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Подворишки от а/д Гр.Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень (2), Подъезд к д. Полесье ч/з д. Петрути от а/д Глубокое - Поставы - Лынтупы - гр. Литвы (Лынтупы) (3), Подъезд к д. Поречье от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (2), Подъезд к д. Потелюнцы от а/д Пашковичи - Довгялишки (1), Подъезд к д. Привалки от а/д Гродно - Гожа - гр. Литвы (Привалки) (1), Подъезд к д. Ременики от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Рудишки от а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Солтанишки от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (5), Подъезд к д. Солтанишки от а/д Радунь - Нача - Белюнцы (2), Подъезд к д. Стаскелы от а/д Некрашуны - Рытань - Литвяны (до а/д Ворона - Быстрица - Жарнели) (2), Подъезд к д. Стрелы от а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Ступковщина от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Сушишки,Ровбишки от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (4), Подъезд к д. Сымонели от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Толочки от а/д Ваверка - Заболоть (1), Подъезд к д. Трокеники, д. Тартак от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (5), Подъезд к д. Трумпишки от а/д Вороново - Довгялы - гр. ЛР (2), Подъезд к д. Труханы от а/д Гроди - Дебеси - Галины - Анкуды (2), Подъезд к д. Туланка от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (1), Подъезд к д. Уртишки от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Усеники от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Усово от а/д Плосковцы - Селевановцы - Застава им.Усова (1), Подъезд к д. Хилевичи от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Хомуты от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Чашейки от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Ченевичи от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Чернуха от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Чещевляны от а/д Гродно - Поречье (1), Подъезд к д. Шинковцы от а/д Кодевцы - Войтовцы - Линки (2), Подъезд к д. Ютюны - Городище от а/д Радунь - Страчуны - Ятовты (1), Подъезд к ж/д Ст.Бастуны от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд от а/д Вороново - Полецкишки на Товзгиняны - Бояры (4), Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (15), Полесье - Вейсишки (2), Полецкишки - Войдаги (1), Полецкишки - Дробишуны (1), Полхуны - Трабутишки - Белишки (1), Польница - Бержелаты (1), Поляны - Полянки (1), Порадунь - Матюнцы - Новосады (3), Поречье - Лихачи (2), Поречье - Старая Руда от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (2), Поставы - Мольдевичи (17), Привалки - Дубрава (1), Провожа - Якубовцы (4), Производственное подразделение зеленого хозяйства (1), Пролейки - Марковцы (1), Пусяворы - Жирмуны (6), Пятковщизна - Мендриковщизна (3), Радунь - Василишки (6), Радунь - Городище (1), Радунь - Нача - Белюнцы (4), Радунь - Страчуны - Ятовты (2), Расальщина - Гончары - Сурвилишки (1), Рачкуны - Кемейши - Талькунцы (1), Ровбишки - Дотишки (1), Романы - Гировичи (1), Романы - Тарути (1), Романы - Тешкели - Трокели (4), Российская Федерация (1), Рудишки - Погулянка (1), Рукшаны - Миндяны (1), Рыбница - Соболяны (2), Рытань - Мужилы (1), Рэспубліка Беларусь (1), Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Навучальна-навукова-вытворчы цэнтр "Тэхналаб" (1), СООО "Эксклюзив" (1), СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» (1), Саболяны - Верхполье (1), Садоводческое товарищество "Автотранспортник" (1), Садоводческое товарищество "Адпачынак-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Астра" (1), Садоводческое товарищество "Бастуны" (3), Садоводческое товарищество "Бережаны" (1), Садоводческое товарищество "Берёзка" (1), Садоводческое товарищество "Бетонщик" (1), Садоводческое товарищество "Бирюза" (1), Садоводческое товарищество "Боровка" (1), Садоводческое товарищество "Буревестник" (1), Садоводческое товарищество "Василек" (2), Садоводческое товарищество "Верасы" (1), Садоводческое товарищество "Вертикаль Супер" (1), Садоводческое товарищество "Ветеран" (1), Садоводческое товарищество "Виктория-Лида" (1), Садоводческое товарищество "Волна" (1), Садоводческое товарищество "Вясёлка" (1), Садоводческое товарищество "Гаёвка" (1), Садоводческое товарищество "Глобус-Годуны" (1), Садоводческое товарищество "Дары Природы" (1), Садоводческое товарищество "Дружба" (1), Садоводческое товарищество "Дружба-1" (1), Садоводческое товарищество "Дружное-Привалки" (1), Садоводческое товарищество "Дубок" (2), Садоводческое товарищество "Дубравушка" (1), Садоводческое товарищество "Дубравушка-2" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка-2" (1), Садоводческое товарищество "Заболотное" (1), Садоводческое товарищество "Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Загорники-2" (1), Садоводческое товарищество "Зеленый Гай" (1), Садоводческое товарищество "Зелёная Долина" (1), Садоводческое товарищество "Золотые Пески" (1), Садоводческое товарищество "Зорька" (2), Садоводческое товарищество "Зосино" (1), Садоводческое товарищество "Зубр" (2), Садоводческое товарищество "Иволга" (1), Садоводческое товарищество "Ивушка" (1), Садоводческое товарищество "Индустрия" (1), Садоводческое товарищество "Искатель-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Искра" (1), Садоводческое товарищество "Кадолбы" (1), Садоводческое товарищество "Каменистое" (1), Садоводческое товарищество "Кардиолог" (1), Садоводческое товарищество "Каштан" (1), Садоводческое товарищество "Колорит" (1), Садоводческое товарищество "Конструкция" (1), Садоводческое товарищество "Кооператор" (1), Садоводческое товарищество "Красное-2" (1), Садоводческое товарищество "Криница-Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Криничка" (1), Садоводческое товарищество "Криничка-1" (1), Садоводческое товарищество "Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Лесное" (1), Садоводческое товарищество "Лесное-Рыбница" (1), Садоводческое товарищество "Лесной Бор" (1), Садоводческое товарищество "Лесовод-2" (1), Садоводческое товарищество "Лето" (1), Садоводческое товарищество "Локомотив" (1), Садоводческое товарищество "Лосева Поляна" (1), Садоводческое товарищество "Магистраль" (2), Садоводческое товарищество "Магистраль-2" (1), Садоводческое товарищество "Малинка" (1), Садоводческое товарищество "Малиновка Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Мара" (1), Садоводческое товарищество "Мелодия-Неман" (1), Садоводческое товарищество "Мичуринец" (1), Садоводческое товарищество "Музей" (1), Садоводческое товарищество "Надежда-2" (1), Садоводческое товарищество "Надея" (1), Садоводческое товарищество "Надзея" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик-1" (3), Садоводческое товарищество "Огонёк-Привалка" (1), Садоводческое товарищество "Озёрное-2" (1), Садоводческое товарищество "Олимпия-80" (1), Садоводческое товарищество "Орбита-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Островок-Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Пищевик-Пальница" (1), Садоводческое товарищество "Поречье" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска-11" (1), Садоводческое товарищество "Прамень" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-2" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-3" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-6" (1), Садоводческое товарищество "ПринеманскоеАгро" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-1" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-2" (1), Садоводческое товарищество "Ремонтник-1" (1), Садоводческое товарищество "Родина" (1), Садоводческое товарищество "Ромашка" (1), Садоводческое товарищество "Росинка-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Садовичок" (1), Садоводческое товарищество "Садовод-Баля Сольная" (1), Садоводческое товарищество "Сантехник" (1), Садоводческое товарищество "Свитанок" (1), Садоводческое товарищество "Святск" (1), Садоводческое товарищество "Сельский строитель" (1), Садоводческое товарищество "Солнечное-09" (2), Садоводческое товарищество "Солнышко" (1), Садоводческое товарищество "Сосновый Бор" (3), Садоводческое товарищество "Сосны-2" (1), Садоводческое товарищество "Сосны-3" (1), Садоводческое товарищество "Спецавтохозяйство" (1), Садоводческое товарищество "Строитель-80" (1), Садоводческое товарищество "Сузорье" (1), Садоводческое товарищество "Торгмаш-2" (1), Садоводческое товарищество "Труд" (1), Садоводческое товарищество "Тюльпан" (1), Садоводческое товарищество "Учитель-Гродно" (1), Садоводческое товарищество "Фауна-Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Химик" (2), Садоводческое товарищество "Хлебопекарное" (1), Садоводческое товарищество "Хлебопродукты-1992" (1), Садоводческое товарищество "Холмистое" (1), Садоводческое товарищество "Холодинка" (1), Садоводческое товарищество "Хуторяне" (1), Садоводческое товарищество "Цапля" (1), Садоводческое товарищество "Цветовод" (1), Садоводческое товарищество "Шембелевцы" (1), Садоводческое товарищество "Шкло" (1), Садоводческое товарищество "Эверест-Лойки" (1), Садоводческое товарищество "Элексир" (1), Садоводческое товарищество "Электрик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-2" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-6" (1), Садоводческое товарищество "Юность-80" (1), Садоводческое товарищество "Ягодка" (1), Садоводческое товарищество "Ялинка" (1), Садоводческое товарищество "Янтарное" (1), Садоводческое товарищество "Янтарь" (2), Садоводческое товарищество "Ясная Поляна" (1), Сакуны - Муляры - Мунцевичи (1), Свилы - Котримовщизна (4), Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (21), Сенкенята - Ченевичи (1), Скрынники - Каплановцы (2), Слободка - Большие Пущевые - Гудогай (4), Слободка - Трокеники (2), Смилги - Поракити (1), Смильгини - Горанцы (3), Солишки - Мядюши (5), Соничи - Черток - Рынковцы - Лесная (11), Сопоцкин - Голынка до а/д Лососно - Августов (2), Спонды - Каймина Горная - Гинкишки - Горшевичи (3), Ст.Юратишки - Макути - Пасека - Чернели (1), Стигане - Сонтаки (1), Страчанка - Александрия - Жукойни Желядские - Спонды (1), Стриевка - Мостки - Бушнево (1), Стульги - Бетюны - Буняны - Кибы - Мурины - Гальгинишки (1), Субботники - Добровляны (1), Субботники - Довгяловщина (1), Субботники - Рыбаки (1), Субботники - Ст.Юратишки (3), Сураж - Ровбовичи с подъездом к д. Ядути (3), Сураж - Ст.Вергань - Синявщина (5), Сурвилишки - Ромашковичи - Чичели (1), Сурвилишки - Сухаришки - Полесье (5), Сушишки - Любянцы - Повиланцы - Юрели - Енчи (2), Талеи - Буянишки (2), Теляки - Ракиты (5), Тимуты - Лысая Гора - Васевцы - а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Товкини - Залеские - Гудели (1), Толминово - Дружба (1), Толминово - Медюны (1), Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (7), Трабы - Лычковцы (1), Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (5), Трокеники - 2 - Кланишки (1), Трокеники - Игнацово - Петраполь (3), Тужевляны - Казимировка - Богушевка (4), Туровье - Каймина Дольная - Подлипье (3), УНИТАРНОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЧКОВСКОЙ А.Г. “СБ” (1), УО Лидский государственный профессиональный лицей мелиоративного строительства (1), УП «Фильтр» (1), Укропишки - Загорники (1), Утканы - Ажуболи (1), Филиал "Гродно" ЗАО "Доброном" (1), Филиал общества с ограниченной ответственностью "Евроторг" в городе Гродно (1), Фольварки - Юрчуны - Гришкойти - Лынкишки (6), Центели - Каменный Лог - гр. ЛР (6), Центральная - Однополь (1), Цуденишки - Новоселки (1), ЧТУП "Декантер" (1), Чернели - Коркеняты (1), Шадюны - Апушины (2), Шашки - Андруны (1), Шинковщизна - Шловенцы - Волейши (1), Юратишки - Зеленки - Гелути (1), Юршаны - Погири - Новосяды (2), Янкишки - Мирклишки (6), Ярево - Вилейты (4), Ярево - Норковичи (2), Ясянцы - Войдаги - Поройсть (2), посёлок Бабушкино (1), посёлок Никитовка (1), посёлок Новоуральск (1), посёлок Полтавское (1), хутор Балдук (2), 中华人民共和国 (1), 中華民國 (1),
official_name:ab1Ачынҭатәи Ажәлартә Республика (1),
official_name:ace1Rèpublik Rakyat Cina (1),
official_name:af2Republiek van Sjina (1), Volksrepubliek van Sjina (1),
official_name:als2Republik China (1), Volksrepublik China (1),
official_name:am2የቻይና ሕዝባዊ ሬፑብሊክ (1), የቻይና ሪፐብሊክ (1),
official_name:an2Republica Popular de China (1), Republica de China (1),
official_name:ang1Cīnan Folclice Cynewīse (1),
official_name:ar6الاتحاد الروسي (1), الجمهورية البولندية (1), جمهورية الصين (1), جمهورية الصين الشعبية (1), جمهورية روسيا البيضاء (1), ولاية بفاريا الحرة (1),
official_name:arc1ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܥܡܡܝܬܐ ܕܨܝܢ (1),
official_name:arz2جمهورية الصين (1), جمهورية الصين الشعبية (1),
official_name:as2গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী চীন (1), চীন প্ৰজাতন্ত্ৰ (1),
official_name:ast3Federación Rusa (1), República Popular de China (1), República de China (1),
official_name:av1Чиналъул Халкъияб Жумгьурият (1),
official_name:ay1Markani Republika China (1),
official_name:az5Latviya Respublikası (1), Litva Respublikası (2), Çin Respublikası (1), Çin Xalq Respublikası (1),
official_name:azb2چین جمهوریتی (1), چین خالق جومهوریتی (1),
official_name:ba1Ҡытай Халыҡ Республикаһы (1),
official_name:bar2Republik Kina (1), Voiksrepublik Kina (1),
official_name:bat-smg1Kėnėjės Liaudėis Respoblėka (1),
official_name:bcl1Republikang Popular kan Tsina (1),
official_name:be30ААТ "Малочны свет" (1), ААТ Радыехваля (1), Воранава - Тракелі (13), Гродзенскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «ГРОДНАЭНЕРГА» фiлiял «ГРОДЗЕНСКIЯ ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI» (1), Гродзенскі абласны скура-венералагічны дыспансэр (1), Кітайская Народная Рэспубліка (1), Латвійская Рэспубліка (1), Ліпнішкі - Суботнікі - Геранёны - а / в Р-89 з пад'ездам да школы в. Геранёны (3), Літоўская Рэспубліка (2), Меляхі-Кузьмічы (1), Рэспублiка Беларусь (1), Рэспубліка Кітай (1), Рэспубліка Польшча (1), Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Навучальна-навукова-вытворчы цэнтр "Тэхналаб" (1), Садоўніцкае таварыства "Загорнікі-2" (1),
official_name:be-tarask7Кіта́йская Наро́дная Рэспу́бліка (1), Латвійская Рэспубліка (1), Летувіская Рэспубліка (2), Рэспу́бліка Кіта́й (1), Рэспубліка Беларусь (1), Рэспубліка Польшча (1),
official_name:bg2Китайската народна република (1), Република Китай (1),
official_name:bh2चीन के जनवादी प्रजातंत्र (1), चीन गणराज्य (1),
official_name:bjn1Ripublik Rakyat Cina (1),
official_name:bm1China ka Foroba Fasojamana (1),
official_name:bn2গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (1), প্রজাতন্ত্রী চীন (1),
official_name:bo2ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། (1), ཐའེ་ཝན། (1),
official_name:bpy2গণ প্রজাতন্ত্রি চীন (1), তাইৱান (1),
official_name:br2Republik Poblel Sina (1), Republik Sina (1),
official_name:bs2Narodna Republika Kina (1), Republika Kina (1),
official_name:bxr2Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Арад Улас (1), Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Улас (1),
official_name:ca2República Popular de la Xina (1), República de la Xina (1),
official_name:cbk-zam1República Popular China (1),
official_name:cdo2Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (1), Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (1),
official_name:ce1Цийн Халкъан Респу́блика (1),
official_name:ceb2Pangmasang Republika sa Tsina (1), Republika sa Tsina (1),
official_name:chr1ᏴᏫ ᎤᎾᏤᎵᏍᎦᏚᎩ ᎾᎿ ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ (1),
official_name:chy1Republic of China (1),
official_name:ckb2کۆماری خەڵکی چین (1), کۆماری چین (1),
official_name:co1Republica Pupulare Chinesa (1),
official_name:crh2Çin Cumhuriyeti (1), Çin Halq Cumhuriyeti (1),
official_name:cs9Běloruská republika (1), Litevská republika (1), Lotyšská republika (1), Polská republika (1), Ruská federace (1), Spolková republika Německo (1), Svobodný stát Bavorsko (1), Čínská lidová republika (1), Čínská republika (1),
official_name:csb2Chińskô Lëdowô Repùblika (1), Repùblika Chińskô (1),
official_name:cu1Срѣдиньска Народьна Димократі́ꙗ (1),
official_name:cv1Китай Халăх Республики (1),
official_name:cy2Gweriniaeth Pobl Tsieina (1), Gweriniaeth Tsieina (1),
official_name:da2Folkerepublikken Kina (1), Republikken Kina (1),
official_name:de8Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (1), Bundesrepublik Deutschland (1), Kernkraftwerk Baltijskaja (1), Republik Belarus (1), Republik China (1), Republik Polen (1), Russische Föderation (1), Volksrepublik China (1),
official_name:diq2Cumhuriyetê Çini (1), Cumhuriyetê Şariê Çini (1),
official_name:dsb2Chinska ludowa republika (1), Republika Chinskeje (1),
official_name:dty1जनवादी गणतन्त्र चीन (1),
official_name:dv1ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ (1),
official_name:dz1ཏའི་ཝཱན་ (1),
official_name:el7Δημοκρατία της Κίνας (1), Δημοκρατία της Λετονίας (1), Δημοκρατία της Λιθουανίας (2), Δημοκρατία της Πολωνίας (1), Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (1), Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (1),
official_name:eml1Repóblica populèra dla Cina (1),
official_name:en19Athens - Thessaloniki - Evzonoi (1), Cathedral Basilica of St Stanislaus and St Vladislaus (1), Clondavaddog (1), Donegal (1), Federal Republic of Germany (1), Free State of Bavaria (1), Holocaust Exposition (1), JSC “Grodno Plant of Lathe Chucks “BelTAPAZ” (2), OJSC "Milky World" (1), People's Republic of China (1), Republic of Belarus (1), Republic of China (1), Republic of Latvia (1), Republic of Lithuania (2), Republic of Poland (1), Russian Federation (1), The Church of Saint John the Baptist ad the Evengelist (1),
official_name:eo10Federacia Respubliko Germanujo (1), Litova Respubliko (2), Pola Respubliko (1), Respubliko Belorusujo (1), Respubliko Latvujo (1), Respubliko Ĉinujo (1), Rusa Federacio (1), Voktujo Gernezejo (1), Ĉina Popola Respubliko (1),
official_name:es8Federación Rusa (1), República Popular China (1), República de Belarús (1), República de China (1), República de Letonia (1), República de Lituania (2), República de Polonia (1),
official_name:et6Hiina Rahvavabariik (1), Hiina Vabariik (1), Leedu Vabariik (2), Läti Vabariik (1), Venemaa Föderatsioon (1),
official_name:eu2Txinako Errepublika (1), Txinako Herri Errepublika (1),
official_name:ext2Repúbrica Populal China (1), Repúbrica de China (1),
official_name:fa2جمهوری خلق چین (1), جمهوری چین (1),
official_name:fi5Kiinan kansantasavalta (1), Kiinan tasavalta (1), Puolan tasavalta (1), Saksan liittotasavalta (1), Venäjän Federaatio (1),
official_name:fiu-vro2Hiina Rahvavabariik (1), Hiina Vabariik (1),
official_name:fo2Fólkalýðveldið Kina (1), Lýðveldið Kina (1),
official_name:fr9Athènes - Thessalonique - Evzoni (1), Fédération de Russie (1), La République du Bélarus (1), République de Chine (1), République de Lituanie (2), République de Pologne (1), République fédérale d'Allemagne (1), République populaire de Chine (1),
official_name:frp2Rèpublica de Ch·ina (1), Rèpublica populèra de Ch·ina (1),
official_name:frr2Följksrepubliik Sina (1), Sjineesk Republiik (1),
official_name:fy1Folksrepublyk Sina (1),
official_name:ga4Cluain Dabhaodóg (1), Daon-Phoblacht na Síne (1), Dún na nGall (1), Poblacht na Síne (1),
official_name:gag2Kitay Halk Respublikası (1), Kitay Respublikası (1),
official_name:gan2中華人民共和國 (1), 中華民國 (1),
official_name:gd2Poblachd na Sìne (1), Sluagh-phoblachd na Sìne (1),
official_name:gl2República Popular da China (1), República da China (1),
official_name:gn1Chína Tetarã Retã (1),
official_name:gu2ચીની ગણતંત્ર (1), ચીની જનવાદી ગણરાજ્ય (1),
official_name:gv2Deynphobblaght ny Sheen (1), Pobblaght ny Sheen (1),
official_name:ha1Jamhuriyar jama'ar Sin (1),
official_name:hak2Chûng-fà Mìn-koet (1), Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (1),
official_name:he2הרפובליקה הסינית (1), הרפובליקה העממית של סין (1),
official_name:hi2चीनी गणराज्य (1), चीनी जनवादी गणराज्य (1),
official_name:hif2People's Republic of China (1), Republic of China (1),
official_name:hr2Narodna Republika Kina (1), Republika Kina (1),
official_name:hsb2Chinska ludowa republika (1), Chinska republika (1),
official_name:hu2Kínai Köztársaság (1), Kínai Népköztársaság (1),
official_name:hy2Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն (1), Չինաստանի Հանրապետություն (1),
official_name:ia2Republica Popular de China (1), Republica de China (1),
official_name:id5Republik Latvia (1), Republik Lituania (2), Republik Rakyat Tiongkok (1), Republik Tiongkok (1),
official_name:ie1Republica de China (1),
official_name:ilo2Republika ti Tattao iti Tsina (1), Republika ti Tsina (1),
official_name:io2Populala Republiko di Chinia (1), Republiko di Chinia (1),
official_name:is2Alþýðulýðveldið Kína (1), Lýðveldið Kína (1),
official_name:it5Repubblica Popolare Cinese (1), Repubblica di Cina (1), Repubblica di Lettonia (1), Repubblica di Lituania (2),
official_name:ja2中華人民共和国 (1), 中華民国 (1),
official_name:jam2Piiplz Ripoblik a Chaina (1), Ripoblik a Chaina (1),
official_name:jbo1jungo ke prenu gubyseltru (1),
official_name:jv2Républik Cina (1), Républik Rakyat Cina (1),
official_name:ka2ჩინეთის რესპუბლიკა (1), ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა (1),
official_name:kbd2Хъутей Жылэ Республикэ (1), Хъутей Республикэ (1),
official_name:kg1Repubilika ya Bantu ya Sina (1),
official_name:ki1Rũthiomi rwa kĩ China (1),
official_name:kk1Қытай Халық Республикасы (1),
official_name:kl1Innuttaasut Kunngiitsuuffik Kina (1),
official_name:km2សាធារណរដ្ឋចិន (1), សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (1),
official_name:kn2ಚೀನಿ ಗಣರಾಜ್ಯ (1), ಚೀನಿ ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯ (1),
official_name:ko2중화민국 (1), 중화인민공화국 (1),
official_name:ko_hanja1中華人民共和國 (1),
official_name:koi1Китай отир республика (1),
official_name:krc1Къытай Халкъ Республика (1),
official_name:ku3Komara Gel a Çînistanê (1), Komara Lîtvanya (1), Komara Çînê (1),
official_name:kw2Repoblek China (1), Repoblek an Werin China (1),
official_name:ky2Кытай Республикасы (1), Кытай Эл Республикасы (1),
official_name:la2Res publica Sinarum (1), Res publica popularis Sinarum (1),
official_name:lad2Repuvlika Popular de Kina (1), Repuvlika de Kina (1),
official_name:lb2Republik China (1), Volleksrepublik China (1),
official_name:lez1Китайдин Халкьдин Республика (1),
official_name:li2Republiek China (1), Volksrippebliek China (1),
official_name:lij1Repubbrica da Cinn-a (1),
official_name:lmo2Republega de Cina (1), Repübliga Pupulara de la Cina (1),
official_name:lo2ສາທາລະນະລັດຈີນ (1), ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ (1),
official_name:lrc1کوٙمأرە ڤولات خألک چین (1),
official_name:lt10Baltarusijos respublika (1), Holokausto ekspozicija (1), Kinijos Liaudies Respublika (1), Kinijos Respublika (1), Latvijos Respublika (1), Lietuvos Respublika (2), Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (1), Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika (1), Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia (1),
official_name:lv4Lietuvas Republika (2), Ķīnas Republika (1), Ķīnas Tautas Republika (1),
official_name:lzh2中華人民共和國 (1), 中華民國 (1),
official_name:mai1जनबादी गणतन्त्र चीन (1),
official_name:mdf1Китай Калконь Республиксь (1),
official_name:mg2Repoblika Entim-bahoakan'i Sina (1), Repoblika an'i Sina (1),
official_name:mi3Tūwehe Whakaminenga o Tiamana (1), Tūwehe o Haina (1), Tūwehe-ā-Iwi o Haina (1),
official_name:min2Republik Cino (1), Republik Rakyaik Cino (1),
official_name:mk3Атина - Солун - Мачуково (1), Народна Република Кина (1), Република Кина (1),
official_name:ml2പീപ്പിൾസ്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ്‌ ചൈന (1), റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന (1),
official_name:mn2Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (1), Бүгд Найрамдах Хятад Улс (1),
official_name:mr2चीनचे जनतेचे प्रजासत्ताक (1), चीनचे प्रजासत्ताक (1),
official_name:ms2Republik China di Taiwan (1), Republik Rakyat China (1),
official_name:mt1Repubblika Popolari taċ-Ċina (1),
official_name:mwl1República Popular de la China (1),
official_name:my2တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (1), တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ (1),
official_name:myv2Китаень Раськень Республикась (1), Китайень Республикась (1),
official_name:mzn1چین مردم جمهوری (1),
official_name:na1Republik Tsiene (1),
official_name:nah2Tlācatlahtocāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China (1), Tlācatlahtohcayōtl China (1),
official_name:nan2Tiong-hoâ Bîn-kok (1), Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (1),
official_name:nap1Repubbreca Populare Cinese (1),
official_name:nds2Republiek China (1), Volksrepubliek China (1),
official_name:nds-nl1Volksrippebliek China (1),
official_name:ne2गणतन्त्र चीन (1), जनवादी गणतन्त्र चीन (1),
official_name:new1जनवादी गणतन्त्र चीन (1),
official_name:nl3Republiek China (1), Russische Federatie (1), Volksrepubliek China (1),
official_name:nn2Folkerepublikken Kina (1), Republikken Kina (1),
official_name:no2Folkerepublikken Kina (1), Republikken Kina (1),
official_name:nov2Populen Republike de China (1), Republike de China (1),
official_name:nrm1Républyique du Peupl'ye d'la Chinne (1),
official_name:nso1Repabliki ya Batho ya Tšhaena (1),
official_name:oc2Republica Populara de China (1), Republica de China (1),
official_name:olo1Kitain Rahvahan tazavaldu (1),
official_name:om1Riippabiliika Ummataa Chaayina (1),
official_name:or1ତାଇୱାନ (1),
official_name:os2Китайы Адæмон Республикæ (1), Китайы Республикæ (1),
official_name:pa2ਚੀਨ ਗਣਰਾਜ (1), ਚੀਨ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਗਣਤੰਤਰ (1),
official_name:pag1Republika ya Too na Zhongguo (1),
official_name:pam2Maldang Republica ning Tsina (1), Republika ning Tsina (1),
official_name:pap2Republika di China (1), Republika di Pueblo di China (1),
official_name:pcd2Républike Kine (1), République populoère Kine (1),
official_name:pih1Piopel's Repablik o' Shiina (1),
official_name:pl16Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława (1), Chińska Republika Ludowa (1), Federacja Rosyjska (1), Jezioro Dubińskie (1), Jezioro Grzybiańskie (2), Jezioro Krzyżackie (1), Jezioro Wielkie (1), Jezioro Święte (1), Republika Białorusi (1), Republika Chińska (1), Republika Federalna Niemiec (1), Republika Litewska (2), Republika Łotwy (1), Rzeczpospolita Polska (1),
official_name:pnb1لوکراج چین (1),
official_name:pnt1Λαϊκόν η Δημοκρατίαν τη Κίνας (1),
official_name:ps2چين د خلکو جمهوريت (1), چین جمهوریت (1),
official_name:pt6Federação Russa (1), República Popular da China (1), República da Bielorrússia (1), República da China (1), República da Letónia (1), República da Lituânia (1),
official_name:qu2Chunwa Republika (1), Chunwa Runallaqta Ripuwlika (1),
official_name:ro2Republica Chineză (1), Republica Populară Chineză (1),
official_name:roa-tara1Repubbleche Populare Cenise (1),
official_name:ru162Государственное учреждение образования "Ясли-сад №43 г. Гродно "Сетлячок" (1), Гродненский областной кожно-венерологический диспансер (1), Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «ГРОДНОЭНЕРГО» филиал «ГРОДНЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (1), Ивье - Трокели - Радунь (1), Китайская Народная Республика (1), Китайская Республика (1), ОАО "Молочный мир" (1), Республика Беларусь (1), Республика Польша (1), Республиканское унитарное предприятие "Учебно-научно-производственный центр "Технолаб" (1), Российская Федерация (1), Садоводческое товарищество "Автотранспортник" (1), Садоводческое товарищество "Адпачынак-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Астра" (1), Садоводческое товарищество "Бастуны" (3), Садоводческое товарищество "Бережаны" (1), Садоводческое товарищество "Берёзка" (1), Садоводческое товарищество "Бетонщик" (1), Садоводческое товарищество "Бирюза" (1), Садоводческое товарищество "Боровка" (1), Садоводческое товарищество "Буревестник" (1), Садоводческое товарищество "Василек" (2), Садоводческое товарищество "Верасы" (1), Садоводческое товарищество "Вертикаль Супер" (1), Садоводческое товарищество "Ветеран" (1), Садоводческое товарищество "Виктория-Лида" (1), Садоводческое товарищество "Волна" (1), Садоводческое товарищество "Вясёлка" (1), Садоводческое товарищество "Гаёвка" (1), Садоводческое товарищество "Глобус-Годуны" (1), Садоводческое товарищество "Дары Природы" (1), Садоводческое товарищество "Дружба" (1), Садоводческое товарищество "Дружба-1" (1), Садоводческое товарищество "Дружное-Привалки" (1), Садоводческое товарищество "Дубок" (2), Садоводческое товарищество "Дубравушка" (1), Садоводческое товарищество "Дубравушка-2" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка-2" (1), Садоводческое товарищество "Заболотное" (1), Садоводческое товарищество "Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Загорники-2" (1), Садоводческое товарищество "Зеленый Гай" (1), Садоводческое товарищество "Зелёная Долина" (1), Садоводческое товарищество "Золотые Пески" (1), Садоводческое товарищество "Зорька" (2), Садоводческое товарищество "Зосино" (1), Садоводческое товарищество "Зубр" (2), Садоводческое товарищество "Иволга" (1), Садоводческое товарищество "Ивушка" (1), Садоводческое товарищество "Индустрия" (1), Садоводческое товарищество "Искатель-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Искра" (1), Садоводческое товарищество "Кадолбы" (1), Садоводческое товарищество "Каменистое" (1), Садоводческое товарищество "Кардиолог" (1), Садоводческое товарищество "Каштан" (1), Садоводческое товарищество "Колорит" (1), Садоводческое товарищество "Конструкция" (1), Садоводческое товарищество "Кооператор" (1), Садоводческое товарищество "Красное-2" (1), Садоводческое товарищество "Криница-Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Криничка" (1), Садоводческое товарищество "Криничка-1" (1), Садоводческое товарищество "Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Лесное" (1), Садоводческое товарищество "Лесное-Рыбница" (1), Садоводческое товарищество "Лесной Бор" (1), Садоводческое товарищество "Лесовод-2" (1), Садоводческое товарищество "Лето" (1), Садоводческое товарищество "Локомотив" (1), Садоводческое товарищество "Лосева Поляна" (1), Садоводческое товарищество "Магистраль" (2), Садоводческое товарищество "Магистраль-2" (1), Садоводческое товарищество "Малинка" (1), Садоводческое товарищество "Малиновка Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Мара" (1), Садоводческое товарищество "Мелодия-Неман" (1), Садоводческое товарищество "Мичуринец" (1), Садоводческое товарищество "Музей" (1), Садоводческое товарищество "Надежда-2" (1), Садоводческое товарищество "Надея" (1), Садоводческое товарищество "Надзея" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик-1" (3), Садоводческое товарищество "Огонёк-Привалка" (1), Садоводческое товарищество "Озёрное-2" (1), Садоводческое товарищество "Олимпия-80" (1), Садоводческое товарищество "Орбита-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Островок-Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Пищевик-Пальница" (1), Садоводческое товарищество "Поречье" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска-11" (1), Садоводческое товарищество "Прамень" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-2" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-3" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-6" (1), Садоводческое товарищество "ПринеманскоеАгро" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-1" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-2" (1), Садоводческое товарищество "Ремонтник-1" (1), Садоводческое товарищество "Родина" (1), Садоводческое товарищество "Ромашка" (1), Садоводческое товарищество "Росинка-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Садовичок" (1), Садоводческое товарищество "Садовод-Баля Сольная" (1), Садоводческое товарищество "Сантехник" (1), Садоводческое товарищество "Свитанок" (1), Садоводческое товарищество "Святск" (1), Садоводческое товарищество "Сельский строитель" (1), Садоводческое товарищество "Солнечное-09" (2), Садоводческое товарищество "Солнышко" (1), Садоводческое товарищество "Сосновый Бор" (3), Садоводческое товарищество "Сосны-2" (1), Садоводческое товарищество "Сосны-3" (1), Садоводческое товарищество "Спецавтохозяйство" (1), Садоводческое товарищество "Строитель-80" (1), Садоводческое товарищество "Сузорье" (1), Садоводческое товарищество "Торгмаш-2" (1), Садоводческое товарищество "Труд" (1), Садоводческое товарищество "Тюльпан" (1), Садоводческое товарищество "Учитель-Гродно" (1), Садоводческое товарищество "Фауна-Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Химик" (2), Садоводческое товарищество "Хлебопекарное" (1), Садоводческое товарищество "Хлебопродукты-1992" (1), Садоводческое товарищество "Холмистое" (1), Садоводческое товарищество "Холодинка" (1), Садоводческое товарищество "Хуторяне" (1), Садоводческое товарищество "Цапля" (1), Садоводческое товарищество "Цветовод" (1), Садоводческое товарищество "Шембелевцы" (1), Садоводческое товарищество "Шкло" (1), Садоводческое товарищество "Эверест-Лойки" (1), Садоводческое товарищество "Элексир" (1), Садоводческое товарищество "Электрик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-2" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-6" (1), Садоводческое товарищество "Юность-80" (1), Садоводческое товарищество "Ягодка" (1), Садоводческое товарищество "Ялинка" (1), Садоводческое товарищество "Янтарное" (1), Садоводческое товарищество "Янтарь" (2), Садоводческое товарищество "Ясная Поляна" (1), Федеративная Республика Германия (1),
official_name:rue1Кітайска Народна Републіка (1),
official_name:sa1तैवान (1),
official_name:sah2Кытай Дьон Өрөспүүбүлүкэтэ (1), Кытай Өрөспүүбүлүкэтэ (1),
official_name:scn2Ripùbblica Pupulari Cinìsa (1), Ripùbblica di Cina (1),
official_name:sco2Fowkrepublic o Cheenae (1), Republic o Cheenae (1),
official_name:sd1عوامي جمهوريه چين (1),
official_name:se1Kiinná álbmotdásseváldi (1),
official_name:sg1Halëzo Ködörösêse tî Sînä (1),
official_name:sh2Narodna Republika Kina (1), Republika Kina (1),
official_name:si2චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව (1), චීන සමූහාණ්ඩුව (1),
official_name:sk7Litovská republika (2), Lotyšská republika (1), Ruská federácia (1), Slobodný štát Bavorsko (1), Čínska republika (1), Čínska ľudová republika (1),
official_name:sl4Ljúdska repúblika Kitájska (1), Republika Belorusija (1), Republika Kitajska (1), Ruska federacija (1),
official_name:sm2Lepulika o Saina (1), Tagata o le Ripapelika o Saina (1),
official_name:sq2Republika Popullore e Kinës (1), Republika e Kinës (1),
official_name:sr4Народна Република Кина (1), Република Кина (1), Република Пољска (1), Слободна Држава Баварска (1),
official_name:srn1Pipel Republiki Sneysa (1),
official_name:stq2Foulksrepublik China (1), Republik China (1),
official_name:su2Républik Rahayat Tiongkok (1), Républik Tiongkok (1),
official_name:sv7Folkrepubliken Kina (1), Republiken Belarus (1), Republiken Kina (1), Republiken Lettland (1), Republiken Litauen (2), Ryska Federationen (1),
official_name:sw2Jamhuri ya China (1), Jamhuri ya Watu wa China (1),
official_name:szl2Chińskŏ Ludowŏ Republika (1), Republika Chińsko (1),
official_name:ta2சீன மக்கள் குடியரசு (1), சீனக் குடியரசு (1),
official_name:te2తైవాన్ (1), పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా (1),
official_name:tet1Repúblika Populár Xina nian (1),
official_name:tg2Ҷумҳури́и Халқи́и Чин (1), Ҷумҳурии Чин (1),
official_name:th2สาธารณรัฐจีน (1), สาธารณรัฐประชาชนจีน (1),
official_name:ti1የቻይና ህዝቦች ሪፐብሊክ (1),
official_name:tk1Hytaý Halk Respublikasy (1),
official_name:tl2Republika ng Tsina (1), Republikang Bayan ng Tsina (1),
official_name:tpi2Republik bilong Manmeri bilong Saina (1), Ripablik bilong Saina (1),
official_name:tr2Çin Cumhuriyeti (1), Çin Halk Cumhuriyeti (1),
official_name:tt2Кытай Республикасы (1), Кытай Халык Җөмһүрияте (1),
official_name:udm1Кита́й Калы́к Респу́блика (1),
official_name:ug2تەيۋەن (1), جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى (1),
official_name:uk4Кита́йська Наро́дна Респу́бліка (1), Респу́бліка Кита́й (1), Республіка Білорусь (1), Російська Федерація (1),
official_name:ur2جمہوریۂ چین (1), عوامی جمہوریہ چین (1),
official_name:uz3Latviya Respublikasi (1), Xitoy Respublikasi (1), Xitoy Xalq Respublikasi (1),
official_name:vec2Republica Popołare Cinexe (1), Republica de Cina (1),
official_name:vep1Kitain Rahvahaline Tazovaldkund (1),
official_name:vi5Cộng hòa Latvia (1), Cộng hòa Litva (2), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1), Trung Hoa Dân Quốc (1),
official_name:vls2Republiek China (1), Volksrepubliek China (1),
official_name:vo1Repüblik Tsyinäna (1),
official_name:war2Kanan Katawhan Republika han Tsina (1), Republika han Tsina (1),
official_name:wo2Republik Popileer bu Ciin (1), Republik bu Ciin (1),
official_name:wuu2中华人民共和国 (1), 中华民国 (1),
official_name:xal1Китдин Орн (1),
official_name:xmf2ჩინეთიშ ოკათე რესპუბლიკა (1), ჩინეთიშ რესპუბლიკა (1),
official_name:yi3מענטשנס רעפובליק פון כינע (1), רוסישע פֿעדעראַציע (1), רעפובליק פון כינע (1),
official_name:yo2Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Ṣáínà (1), Orílẹ̀-èdè Olómìnira àwọn Ará ilẹ̀ Ṣáínà (1),
official_name:yue2中華人民共和國 (1), 中華民國 (1),
official_name:za2Cunghvaz Minzgoz (1), Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz (1),
official_name:zea1Volksrepubliek China (1),
official_name:zh4中华人民共和国 (1), 中華民國 (1), 俄罗斯联邦/俄羅斯聯邦 (1), 白罗斯共和国/白羅斯共和國 (1),
official_name:zh-Hans4中华人民共和国 (1), 中华民国 (1), 俄罗斯联邦 (1), 白罗斯共和国 (1),
official_name:zh-Hant4中華人民共和國 (1), 中華民國 (1), 俄羅斯聯邦 (1), 白羅斯共和國 (1),
official_short_name7ГРП (1), ЗТП (3), ТП (2), ШРП (1),
official_short_type104АТС (1), ВЛ (22), ГРП (12), ЗТП (35), КНС (5), ПС (7), РП (1), ТП (15), ТП;КЛ (1), ЦТП (5),
official_status219ru:город (5), ru:городское поселение (1), ru:городской округ (5), ru:посёлок (54), ru:сельское поселение (3), ru:федеральный округ (1), садоводческое товарищество (150),
official_status:be1садоўніцкае таварыства (1),
offset53.38; 0.1 (3), 3.38; 0.10 (1), 7.38;-3.43 (1),
ohv4yes (4),
oktmo:user227730000 (1), yes (1),
old:addr:housenumber114А (1),
old:name2SiOil (1), Приорбанк (1),
old:place1hamlet (1),
old_addr:housenumber3127 (1), 95 (1), 97 (1),
old_addr:street3улица Максима Горького (3),
old_alt_name1Автосервис "Сделай сам" (1),
old_amenity1atm (1),
old_name5371-й зенитно-ракетный полк (1), 110th Avenue (1), 22 Lipca (1), 25-mečio turgus (1), 25-oji vid. mok. (1), 26-oji vid. mok. (1), 37-oji vid. mok. (1), 4. vidusskola (1), 42-oji vid. mok. (1), 43-oji vid. mok. (1), 44-oji vid. mok. (1), A. Timinsko vid. mok. (1), AVV 166 (1), Ablenken (2), Agluonos g. (1), Agminischken (1), Agronomijos g. (2), Aitekonys (1), Akwedukt Puszczy Romnickiej (1), Alsėdžių vidurinė mokykla (1), Althof-Ragnit (1), Am Bahnhof (6), Apščios g. (1), Archipelago (1), Armii Krajowej (2), Arvydiškė (1), Aukštaičių plentas (53), Aukštieji Svirnai (1), Aviācijas iela (2), Ažumedinis (1), Babriškiai (1), Bahnhofstraße (3), Baisogalos g. (1), Bank Zachodni WBK (1), Barsuhnen (1), Bartašiškis (1), Bimbalinė (1), Biniūnai (1), Bobežeris (1), Bogdoniškis (1), Boksze (1), Bubleliai (1), Budwehten (1), Bukiškio Dievo Motinos Globėjos cerkvė (1), Bus S33 (1), Bus S44 (1), Būndiškiai (1), Cegelnė (1), Charles le Téméraire;La Voie Bleue (1), Coll des Romaní (1), Daniliškiai (1), Daugavpils Ghetto (1), Daugirdiškės II (1), Dautelėnai (1), Degsnėnai (1), Deltapad (2), Didieji Berštininkai (1), Dirgalioniai (1), Diršoniai (1), Dituvos mokykla (1), Dopönen (1), Draugystės al. (Sovietmetis) (3), Dvinskas iela (1), Düppelstraße (1), Ebertann (1), Ergo Lietuva (1), Furnace Street (1), Gaststätte "John Karnowsky" (1), Generała Karola Świerczewskiego (2), Generālmajora Jegošina iela (1), Generāļa Lagodjuka iela (1), Germaniškio pagrindinė mokykla (1), Germaniškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (1), Gliemezītis (1), Groß Kackschen (1), Große Sandstraße (1), Großer Mühlteich (2), Gråmunkeholmen (1), Gudeliai (1), Guroniai (1), Guta (1), Göritten (1), Henryka Mereckiego (2), Hospitalstraße (1), Jagoruvka (1), Jakūbiškiai (1), Jezioro Piorun (1), Jonnensgofas (1), Jotijiškiai (1), Juknonys-Bobiliai (1), Juliana Marchlewskiego (3), Juodkrantes g. (1), Jura (4), Kabeliai I (1), Kalesnykai (1), Kapsukas (2), Karklininkai (1), Kaspariškiai (1), Kauno Vydūno pagrindinė mokykla (1), Kemėšiškiai (1), Keturkov (1), Kiheļbekera iela (1), Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia (1), Kirkutviečiai (1), Klein Kackschen (1), Klein Neuhof Ragnit (1), Klenauka (1), Klevas (1), Kochanovka II (1), Kolonie Sejny (1), Kovno (1), Krakischken (1), Krivoniai (1), Kupiszki, Kupishok, Kupischki (1), Kupiškio Kupos pradinė mokykla (1), Kupiškio r. apylinkės teismas (1), L'Île au Guerdain (1), Laudžiai (1), Lauttasaarenkatu (1), Lehrerseminar (1), Libauer Platz (1), Libauer Straße (3), Liepinė (1), Ligoninės g. (2), Liniškės (1), Liubarto st. (2), Liūtoniai (1), Lotišiai (1), Lunkiškiai (1), Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla (1), Marivilis (1), Maszurmaten (1), Mazoliaučizna (1), Maži Strėvininkai (1), McKoon Avenue (1), Medikiškės (1), Medininkai Gate (1), Medynai (1), Melaišiai (1), Mercantile Wharf (1), Mickų g. (2), Mingė (1), Modernaus meno centras (1), Monika (1), Možaiska iela (3), Muldiškis (1), Mumlaukis (1), Mühlenteich (1), Mėnaičiai (1), Nabaraučizna (1), Naujalaukis III (1), Navasadai (1), Nemuno g. (1), Neprakšta (1), OWL Verkehr (1), OWL Verkehr - Kreis Gütersloh (1), OWL Verkehr - Kreis Lippe (1), OWL Verkehr - Stadt Bielefeld (1), Opletalova (1), Optima (1), Ostdorf (Ostpr.) (1938–1946) (1), Padubysys (1), Pakisinys (1), Palazdynė (1), Palypiai (1), Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla (1), Panevėžio Maistas (1), Paražniov (1), Paširvintys (1), Paškutiškiai (1), Pažardžiai (1), Pelkiai (1), Pilaitės vidurinė mokykla (1), Pillkoppen (1), Pillupönen (1), Pirčiupis (1), Ponarai (1), Pontonu tilts (1), Powiewiórka (1), Privałka (1), Priwałka (1), Prudnikai (1), Purveliškiai (1), Putriškiai (1), Putviai (1), Pīlādzis (1), RAW42 (1), Ragainės pagrindinė mokykla (1), Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla (1), Rasytės g. (1), Reichsstrasse 132 (5), Rosas tautskola (1), S. Montvilo spirito fabriko administracinis pastatas (XIX a. Pabaiga) (1), Samanis (1), Schapeta (1), Schützenetablissement (1), Schützenstraße (1), Senasis Vandžiogalos kelias (1), Senasis Vandžiogalos plentas (3), Senasis kelias Kaunas-Utena (1), Sereikiškių parkas (1), Signal (1), Simon-Dach-Straße (2), Skaisgiriai (1), Skroblininkai (1), Skuovagaliai (2), Smilgiai (1), Sniečkus (3), Staneva (1), Stare Grauże (1), Stasiuliškis (1), Strėvininkai (1), Sudauen (1), Sunset Highway (1), Suslanai (1), Svirplioniai (1), Svylė (1), Szillas (1), Szinkuhnen (1), Sūduvių g. (1), T. Liubertienės vid. m-kla (1), Tadeusza Paweckiego (2), Tamošiškių ežeras (1), Taržeka (2), Tenedos (1), Teo (1), Three Rivers Express (1), Trinyčių ežeras (1), Trinyčių parkas (1), Tryliškiai (1), Tupiņu kapi (1), Ukmergės viešbutis (1), United Colors of Benetton (1), Uszeneiten Görge (1), Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla (1), Valdaikiai (1), Valkininkų geležinkelio stotis (1), Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla (1), Verkehrsgemeinschaft Münsterland (1), Verlengde Willemsbrug (1), Vilkaujiškis (1), Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla (1), Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla (1), Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla (1), Vilniaus žirgynas (1), Vilūniškiai (1), Vladikiškis (1), Vysokiai (1), Västra Centralbanan (1), Wartulischken (1), Weedereitischken (1), Wenzlowischken (1), Willkischken (1), Wolfsschlucht (1), Zakryžiai (1), Ziedoņi (1), Zubiškiai (1), ež. Neprakšta (1), Šeduva (1), Šniponiai (1), Šumskai (1), Želvos vidurinė mokykla (1), Žemaičių pl. (5), Žemaičių plentas (10), Žemieji Svirnai (1), Ακτή Βασιλειάδη (1), Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ (1), Автобус № 250: Санкт-Петербург, улица Костюшко => Госплемзавод «Лесное» (1), Автобус № 255: Санкт-Петербург, улица Костюшко => железнодорожная станция «Александровская» (1), Автобус № 287: Санкт-Петербург, улица Костюшко => Пушкин, Железнодорожная улица (1), Автобус № 290: Гавань => станция метро "Технологический институт" (1), Автобус № 39: станция метро "Московская" => Аэропорт «Пулково-1» (1), Адлиг Шилленгкен (1), Аквамарин (1), Аккельнингкен (1), Акменишкен (1), Акминге (2), Алге (1), Альт Вайнотен;Вайнотен (1), Базовая школа №14 (1), Барайшкемен (1), Бардак (1), Баубельн (1), БелТАПАЗ (1), Бредауен (1), Бруххёфен;(Гросс) Южбаллен (1), Бывшая котельная РУП "Гроднотекстиль" (1), ВЛ-330кВ Алитус – Гродно (1), Вальд-зее (1), Вальтинкартш (1), Виллкелен (1), ВнешТорг (1), Гараж на час (1), Гильге (3), Гиргзден (1), Гродненский государственный профессионально-технический колледж приборостроения (1), Гродненский государственный профессионально-технический колледж приборостроения; Гродненское профессионально-техническое училище №141 радиотехники (1), Гродно Молкомбинат (1), Грос Карцевишкен (1), Да млына вуліца (2), Екишкен (1), Зеленоградский район (1), Ибенхорст (3), Ивафарм №7 (1), Йодишкен (1), Каллнингкен (1), Каркельн (1), Катринигкайтен (1), Каукемен (2), Кершкаллен (1), Кирмелишки (2), Клайн Альгавишкен (1), Кляйн Зоммерсхёфен;Вижайтен;Вишайтен (1), Колледж приборостроения (1), Краснознаменский район (1), Лабб (1), Лаббен (1), Лапенки (2), Лаукупёнен;Эрленхаген (1), Леббеден (1), Лукишкен (1), Лютик (1), Лютткен (1), Лютткен+Вижайтен (1), Лявишкемен (1), Мажриммен (1), Мотцветен (1), Мясокомбинат (1), Наусседен (1), Неман (1), Нестеровский городской округ (1), Нефтебаза (2), Новая ул. (1), Ной Скёпен (1), Нойкирх (1), Нойхоф-Реатишкен (1), ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» (1), ОАО «ЗовТрейдИнвест» (1), ПТК легкой промышленности (1), Паваржен (1), Первомайская;Собакинцы (2), Петрикачен (1), Пиллькоппен (1), Плит Мар;Настенька (1), Поместье (1), Понавелишки (1), Продукты (1), Пруд с фонтаном (1), Пустуттен (1), Рагнит (2), Раутенскирх;Альт Ляппинен (1), Раутерсдорф;Ной Лапинен (1), Ревеллен (1), Росситтен (1), Русь;Русское Царство;Российская Империя;Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1), СШ №21 (1), Сабалявас (1), Свiтанак (1), Свянцянская улица; Вильгельм Кайзер Штрассэ (1), Склады РАВ (1), Скёпен (1), Скёрен (1), Славский район (1), Сосновая улица (1), Старовина (1), Таввле (1), Тавеллнингкен (1), Тевеллен (1), Тильзит (1), Трамшен (1), Трумпайтен (1), Удобный (1), Хазельберг, Лазденен, Лаздинай, Хазельпуш (2), Херрендорф;Дваррелишкен (1), Храм Преображения Господня (1), Центральная ул. (1), Шакунен (1), Шиллгаллен (1), Шталлупёнен (1), Штальджен (1), Штуккен;Шпуккен (1), Эйдткунен;Эйдкау (1), вуліца Да млына (1), вуліца Шудаўская (1), канал Зеккенбургер (1), кирпичный завод (1), улица Белые Росы (1), улица Гагарина (25), улица Комарова (1), улица Курчатова (1), улица Тавлая (1), „Spindulio“ pagrindinė mokykla (1), „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla (1),
old_name:1875-18951East St (1),
old_name:af1Nasionaal-China (1),
old_name:als1Nationalchina (1),
old_name:bar1Nationalkina (1),
old_name:be31Pryvałki (1), Prywałki (1), БелТАПАЗ (1), Вулька Жандовая (1), Вярэнаў;Балотна (1), Гродзенскі дзяржаўны прафесіянальна-тэхналагічны каледж прыборабудавання (1), Доргунская Вулька (1), Каледж прыборабудавання (1), Кірмялішкі (2), Мяркіс (13), Першамайская;Сабакінцы (2), Раўданы (1), СШ № 21 (2), Царква Покрыва Прасвятой Багародзіцы (1), Шаўлі (2),
old_name:ca1Formosa (1),
old_name:ceb1Nasyonalistang Tsina (1),
old_name:chy1Formosa (1),
old_name:cs2Bavory (1), Siné moře (1),
old_name:de474Absteinen (1), Ackeln;Ackelningken (1), Ackmenischken (1), Ahlgarten (1), Albion (1), Albrecht - Naujehnen (1), Albrechtswalde (1), Alexen (1), Alexkehmen (1), Alge (1), Alleckneiten (1), Allgau;Klein Allgawischken (1), Alt Lappienen;Rauterskirch (1), Altenkirch (1), Alxnupönen (1), Ambrasgirren (1), An der Kurve (1), Antbudupönen (1), Antonswiese;Pustutten (1), Artenbruck (1), Aschpalten (1), Aszen (1), Aszolienen (1), Audeaten (1), Augstupönen (1), Augustlauken (1), Auxinnen (1), Bad Polangen (1), Bahnhof Tilsit (1), Bahnhofstraße (1), Baltruscheiten (1), Baltruschen (1), Baringen, Bareischkehmen (1), Barsden (1), Bartken (1), Bartschkühnen (1), Batschkehlen (1), Batschken (1), Bejehnen (1), Berkenhagen (1), Berninglauken (1), Bezirk Kauen (1), Bilderweitschen (1), Billehnen (1), Birben (1), Birjohlen (1), Birkenhain (1), Bisdohnen (1), Bogdahnen;Bolzfelde (1), Brandwethen (1), Bredauen (1), Brohnen (1), Bruchhöfen;(Groß) Uszballen (1), Brödlaugken (1), Brödszen (1), Budeweg,Neuhof-Reatischken (1), Budupönen (1), Budweitschen (1), Buttkischken (1), Bühlen (1), Czibirben (1), Cziunken (1), Daguthelen (1), Dagutschen (1), Damerau (1), Daugelischken (1), Daynen (1), Degesen (1), Degimmen (1), Descherin (1), Deutsche Straße (3), Dickiauten (1), Die Brink (1), Dillben (1), Doblendszen (1), Doblienen (1), Doristhal (1), Dorlauken (1), Dozuhnen (1), Dumbeln (1), Dundullen (1), Dwarischken (1), Dwarrehlischken (1), Dörschkehmen (1), Eggleningken (1), Eigarren (1), Elchwinkel (1), Elisenthal (1), Ellixeten (1), Endreischken (1), Endruhnen (1), Endruscheiten (1), Eszerkehmen (1), Eszerninken (1), Eydtkuhnen;Eydtkau (1), Eygarren (1), Fabrikstraße (1), Friedeberg;Lebbeden (1), Gaistauden (1), Gallkehmen (1), Galwoszen (1), Garten (1), Gartenstraße (1), Gerslinden (1), Gettkanten (1), Ghetto Dünaburg (1), Gilge (3), Gilgetal,Wietzischken,Wieczischken (1), Ginnischken (1), Girgsden (1), Girnischken (1), Girschunen (1), Goberischken (1), Grablaugken (1), Grasten (2), Graudener Wald (2), Graudszen (1), Greiseen (1), Groß Ekau (1), Groß Kindschen (1), Groß Königsbruch (1), Groß Sodehnen (1), Grünweid (1), Gudellen (1), Gudgallen (1), Gudweitschen (1), Gut Berkenhagen (1), Gut Meddum (1), Haselberg, Lasdehnen (2), Hegehof;Schilleningken (1), Heide (1), Heidlaugken (1), Heinrichswalde (1), Heinrichswalder Straße (3), Herrendorf;Dwarrehlischken (1), Hochdünen;Schillgallen (1), Hohe Straße (3), Ibenhorst (3), Ibenstrom;Kerschkallen (1), Ibenwerder;Ackminge (1), Inse (1), Jestwethen (1), Jocknen (1), Jodeglienen (1), Jodingen;Jodischken (1), Jodringkehmen (1), Jodszen (1), Jodupönen (1), Jodzuhnen (1), Jogeln (1), Jogschen (1), Johannesberg (3), Joneiten (1), Joneykischken;Neukirch (1), Jonienen (1), Juckstein (1), Jägerischken (1), Jägerstraße (1), Jäkischken (1), Kailen (1), Kallehnen (1), Kallnischken (1), Kallweitschen (1), Kallwellen (1), Kallwen (1), Kaltecken (1), Kampinnischken (1), Kamschen (1), Kaplanischken (1), Kapteinischken (1), Karkeln (1), Karlsberg (1), Karohnen (1), Karpfenwinkel;Uszbördszen (1), Karunischken (2), Kasernenstraße (1), Kattmitschen (1), Kauen (1), Kaukehmen (2), Kaukehnelen (1), Kaukwethen (1), Kaunohnen (1), Kermuschienen (1), Kiauschen (1), Kiauschälen (1), Kinderweitschen (1), Kindscher Wald (1), Kirchenstraße (1), Kischen (2), Kleeburg;Tirkseln (1), Kleffelstraße (3), Klein Daguthelen (1), Kleinbirkenhain (1), Kleindünen;Nausseden (1), Kleinheinrichswalde;Willkehlen (1), Kleinsommershöfen;Wiescheiten;Wieszeiten (1), Kleinwarschen,Pawarszen (1), Klohnen (1), Kolluten (1), Kragelischken (1), Kraginnen (1), Krakonischken (1), Kruschinehlen (1), Kryszullen (1), Krzywen (1), Kubillehlen (1), Kuiken (1), Kummehlupchen (1), Kummetschen (1), Kurschen (1), Kusmen (1), Kögsten (1), Königshuld (1), Labben (1), Landwehrstraße (1), Langgasse (1), Lappienen (1), Laskowethen (1), Laugallen (1), Lauken (1), Laukupönen (1), Lausberg (1), Lengschen (1), Lengwehnen (1), Lenkeninkehlen (2), Lindenstraße (1), Lindicken (1), Loye (1), Lucken (1), Lukoschen (1), Luttken (1), Luttken+Wieszeiten (1), Lyscheiten (1), Lyszeiten;Lyscheiten;Lischau (1), Löbegallen (1), Maszuiken (2), Mattlauken (1), Matzutkehmen (1), Maurutschatschen (1), Meddum (1), Mellersee (1), Meyruhnen (1), Mickelstanaten (1), Mikehnen (1), Milchbude (1), Mitzkaweitschen (1), Moritzlauken (1), Motzfelde;Motzwethen (1), Mägsdeberg (1), Mösen (1), Nationalchina (1), Naujehnen (1), Nausseden (1), Neu Sköpen (1), Neuhof-Lindicken (1), Neuhof-Ragnit (1), Neusorge (1), Nickelnischken (1), Nohragehlen (1), Nordstraße (1), Norweischen (1), Norwieden (1), Oberst-Hoffmann-Straße (1), Oschmene (1), Ossersee (1), Ossienen (1), Ostfluss (1), Ostfluss (1938–1946) (1), Osznaggern (1), Osznugarn (1), Pabuduppen (1), Packern (1), Packieser (1), Pait (1), Palen (1), Palinkuhnen (1), Pamletten (1), Paplienen (2), Parrugul (1), Parungaln (1), Paschuischen (1), Paskalwen (1), Paszelgsten (1), Paszuiszen (1), Paulicken (1), Pauperischken (1), Pawidlaugken (1), Pellehnen (1), Perkuhnen (1), Peschicken (1), Petereithehlen (1), Petereitschen (1), Petratschen (1), Petzingken (1), Pieragen (1), Pillkoppen (2), Plathen (1), Plicklaugken (1), Plimballen (1), Plonszöwen (1), Prusgirren (1), Pruzgirren (1), Pröwoiszen (1), Puskeppeln (1), Pötkallen (1), Pötschlauken (2), Radszen (1), Raging (1), Ragnit (2), Ragniter Straße (1), Rajon Nesterow (1), Raudonn (1), Raukothienen (1), Rautenburg (1), Rautersdorf;Neu Lappienen (1), Rewellen (1), Ribbenischken (1), Rinduppen (1), Rokaiten (1), Rominter Heide (1), Rosenstraße (1), Rossitten (1), Rucken (1), Rudszen (1), Russen (1), Sallehnen (1), Sandfluß (1), Sandkirchen (1), Sausleszowen (1), Schakuhnen (1), Scharken (1), Schemeiten (1), Schenkenhagen (1), Scheskehmen (1), Scheunenstraße (1), Schilleningken (2), Schillenöhlen (1), Schillfelde (1), Schillingen (1), Schimkuhnen (1), Schloss Kalkuhnen (1), Schloßbach (1), Schmilgen (1), Schneiderende (1), Schnuggern (1), Schogelgalwen (1), Schoreller Forst (1), Schorningen;Katrinigkeiten (1), Schuckeln (1), Schudereiten (2), Schulstraße (1), Schuppinen (1), Schuppinnen (1), Schwarpeln (1), Schwiegupönen (1), Schwintzen (1), Schützenort;Petrikatschen (1), Seckenburg;Groß Kryszahnen (1), Sekkenburger Kanal (1), Sellen (2), Selseningken (1), Serbenten (1), Skarullen (1), Skroblienen (2), Skulbethwarren (1), Sköpen (1), Skören (1), Sobeitschen (1), Sodargen (1), Sommerauer Wald (1), Sommershöfen;Baubeln (1), Sprosserweide;Groß Karzewischken (1), Stadtfelde, Lawischkehmen (1), Staldschen;Staldszen (1), Stallupönen;Ebenrode (1), Steireggen (1), Stobern (1), Stolbecker Straße (3), Stucken;Spucken (1), Stumbern (1), Stärken (1), Sudeiken (1), Szabojeden (1), Szapten (1), Szardehlen (1), Szieden (1), Szillehlen (1), Taschieten (1), Tauerkallen (1), Tewellen;Thewellen (1), Tilse (3), Tilsit (1), Tirkseln (1), Tracken (1), Tracken-Wald (1), Trappönen (1), Treczaken (1), Trumpaten (1), Trumpenau,Trumpeiten (1), Tuppen (1), Urbantatschen (1), Uszalxnen (1), Uszballen (2), Uszpiaunehlen (1), Valtinhof;Valtinkratsch (1), Vielemühe (1), Vingern (1), Vogelwarte Rossitten (1), Wagohnen (1), Wald See (1), Waldburg (1), Waldhof (1), Waldhufen (1), Waldstraße (1), Wallullen (1), Warnakallen (1), Warningken (1), Warupönen (1), Wasserstraße (4), Weedern (1), Wensken (1), Wenzbach (1), Werskepchen (1), Wersmeningken (1), Wertimlauken (1), Williothen (1), Willmantienen (1), Willuhnen (1), Wiltauten (1), Wingillen (1), Winkelstraße (1), Wodehnen;Schuppinnen;Schuppen (1), Woitekaten (1), Wöschupchen (1), Wöschupöhlen (1), Лепестково (1),
old_name:el1Αρχιπέλαγος (1),
old_name:en6Archipelago (1), Gray Friar Island (1), Nationalist China (1), Nesterovsky District (1), Vilna (1), Vitebsk region (1),
old_name:eo2Bjelorusio;Bjelorusujo (1), Ĥinujo (1),
old_name:es1China Nacionalista (1),
old_name:et1Rahvuslik Hiina (1),
old_name:fa1چین ملی (1),
old_name:fr1Voblast de Vitebsk (1),
old_name:fy1Formosa' (1),
old_name:gd1Formòsa (1),
old_name:io1Formoza (1),
old_name:it1Formosa (1),
old_name:la1Tilsa (1),
old_name:li1Nationalistisch Sjina (1),
old_name:lt145Aglaviškiai (1), Akelninkai (1), Akmenišken (1), Akmingė (1), Alekskiemis (1), Algė (1), Antakalniai (1), Bareiškiemis (1), Baubliai (1), Beržininkai (1), Bildavietai (1), Bredūnai (1), Britanija (1), Budeliškės (1), Bukiškio Dievo Motinos Globėjos cerkvė (1), Burboniai (1), Dageliškrai (1), Didieji Degėsiai (1), Didieji Kakšiai (1), Didieji Lapynai (1), Didžiąja Susėja (1), Dobrovolė (1), Dvareliškiai;Kreiveliai (1), Eisuliai (1), Eitkūnai (1), Gastos (1), Geceniškė (1), Giniškės (1), Girgždai (1), Gudgaliai (1), Gudvaičiai (1), Gėritai (1), Ingliaudai (1), Insė (1), Jakūbiškiai (1), Jekiškės (1), Jocentava (1), Joneikiškiai (1), Jonynai (1), Juknaitė (1), Juodiškiai (1), Kalesnykai (1), Kalėnai (1), Karalkiemis (1), Kareivoniai (1), Karklė (1), Karčiaviškės (1), Kaukėnai (2), Kerškalnis (1), Kiaukai (1), Kiaušiai (1), Kindervietė (1), Kinčiai (1), Kotrininkaičiai (1), Krivoniai (1), Kryžionai (1), Labai (1), Lapynai (1), Laukupėnai (1), Laviškiemis (1), Lazdynėliai (1), Lebedai (1), Liesioniai (1), Likutvoriai (1), Linkūnai (1), Liutkai (1), Liutkai+Vyžaičiai (1), Lysaičiai (1), Lūja (1), Marcinava (1), Martinkai (1), Mažieji Lenkininkai (1), Mažrimai (1), Mikunava (1), Mocviečiai (1), Naujieji Skiepai (1), Nausėdai (1), Nesterovo rajonas (1), Nečiūnai (1), Pabeznykis (1), Palentynai (1), Paskalviai (1), Pavardaunis (1), Pavaržiai (1), Petrikaičiai (1), Pilkopa (2), Pilupėnai (1), Prūsų Lazdynai (2), Pustučiai (1), Ragainė (2), Raginga (1), Rakščis (1), Ramoniškės (1), Rasytė (1), Raudžiai (1), Rautenburkis (1), Revatiškiai (1), Ribiniškiai (1), Rėveliai (1), Salai (1), Salsininkai (1), Saule (2), Skiepai (1), Skulbėtvariai (1), Skėriai (1), Sokoniai (1), Staldžiai (1), Stalupėnai (1), Stukai;Špukai (1), Sturmai (1), Subačius (1), Sudvariškiai (1), Taurinė (1), Taurutė (1), Tilžė (1), Tičkai (1), Trapėnai (1), Trumpaičiai (1), Tėveliai (1), Tšabnyca (1), Uthelen (1), Užbaliai (1), Užberžiai (1), Užpjaunėliai (1), Vainotai (1), Valda (1), Valtinkraičiai (1), Varininkai (1), Vazgirdoniai (1), Vencloviškiai (1), Viešiškės (1), Vilkeliai (1), Vyžaičiai (1), Šilgaliai (1), Šilininkai (1), Šinkūnai (1), Širvinta (1), Šiupinėnai (1), Šuderaičiai (1), Žiezdrinė (1),
old_name:lv4Lielā Susēja (1), Ragnīte (2), Tilzīte (1),
old_name:nl1Formosa (1),
old_name:oc2Albion (1), Formosa (1),
old_name:pl255Antowilja (1), Apszuty Ruskie (1), Auksztokalnie Małe (1), Auksztokalnie Wielkie (1), Baran-Rapa (3), Bernatowicze (1), Bielskie (1), Bogudięki (1), Bojarowszczyzna (2), Bołdzej Folwark (1), Brencze (1), Buda (2), Buda Maćkowska (1), Budwiecie Nowe (1), Chorążyszki (1), Czarniawka (1), Czarny Bór (1), Dembowy Pomusz (1), Dobrowciszki (1), Dolina (2), Dowjatyszki (1), Dryświacica (1), Dubińskie (1), Dźwińsk (1), Ejtkuny (1), Elizental (1), Fabjaniszki (2), Formoza (1), Freda I (1), Futraszanka (16), Gabrjałowszczyzna (2), Gienejciszki (1), Goycieniszki (1), Grodzisko w Wojnotrakach-Pogiermońskich (1), Gruszty I (1), Gruszty II (1), Gudełki (1), Gugeniszki (1), Hajciuniszki (1), Hijacentowo (1), Horodyszcze (2), Iwanówka (2), Iłguć (1), Iłłukszta (1), Jacewicze (2), Jagielany Górne (1), Jakimiszki (1), Jakóbiszki (1), Jarzewo (2), Jedlina-Orliszki (1), Jezalina (1), Jezioro Pelasa (1), Jezioro Piorun (1), Juljanowo (3), Jurkjańce (1), Justjanów (1), Justynówka (1), Józefin (1), Jędrzychowo (1), Kadysz Rządowy (2), Kadysz-Hołowieńczyce (2), Kamienny Łoh (2), Kamienny Łoh Dolny (2), Kaniuki (1), Kawkaz (1), Kazimierzewo-Schedy (1), Kireliszki (1), Kobiele (1), Kolonia Panaszyszki (1), Komaruńce (1), Komisarowo (1), Krasny Dwór (2), Kronil (1), Krumya (1), Krupa (2), Krzemień (1), Krzywosiele (1), Królewska Kuchnia (1), Kucewicze (1), Kurdziki (2), Las majątku Belmont (1), Leśnictwo (1), Ludwipol (1), Ludyszki (1), Mainja (1), Makiany (1), Malatyszki (1), Marjampol (1), Martynowo (1), Maruga (1), Mastałkowicze (1), Merleniszki (1), Mełejkiszki (1), Michaliszki (1), Mikołajewo (1), Mitawa (1), Międzyrzecze Nowe (1), Mokniuny (1), Morgieniki-Pogiermońskie (2), Muraszki (1), Narbuty (1), Niemenczynek (1), Njewergła (1), Nowa Wieś (1), Nowjanka (2), Nowo-Święciany (1), Olechowce (1), Oleszyszki (1), Orja (1), Ornole (1), Parja II (1), Parszuniszki (1), Pawłowo (1), Plebaniszki Piotrowskie (2), Podczarnucha (2), Podudrya (1), Podębie (1), Pohulanka (1), Ponary (1), Poskutyszki (1), Powicie-Rynkuńskie (1), Powiemoń (1), Pranjuny (1), Przewoża Stara (2), Ragneta (2), Raubiszki (2), Raza (1), Rejon niestierowski (1), Romuciszki Ruskie (1), Rozkazy (1), Rozyty (1), Ruskawka (1), Sadowa I (1), Sergjany (1), Siemieniszki (1), Skirsielniki (1), Skuje (2), Smolwy (1), Sofjenówka (1), Stacja Druskieniki (1), Stanjewo (1), Stefanowo (1), Stołupiany (1), Strop (1), Syberja (1), Sybirka (1), Szajkuny (2), Szostaków (1), Szyrwidziszki (1), Tatarkalnje (1), Taurja (1), Trakt Marszałka Piłsudskiego (1), Tylża (1), Ubogie (1), Udrya (1), Ustronie (1), Wanaginie (1), Warniszki (1), Werebje (2), Werenów (4), Wice-Wojszwidowskie (1), Wieliczkowo-Zabłoć (1), Wielka Wieś (1), Wielkie Pole (1), Wierzbołowo (1), Wiljanowo (1), Wojnotraki-Pogiermońskie (2), Wygoda (1), Zagroda (2), Zaścianek Zielony (1), Zaścianki (2), Zobja (2), Zofjówka (1), gmina Dougi (1), gmina Wejwery (1), grodzisko w Mastałkowiczach (1), jezioro Bimberys (1), jezioro Dowgierdziszki (1), jezioro Głuche (1), jezioro Naszkuny (1), jezioro Obelja (1), jezioro Orja (1), jezioro Udrya (1), las majątku Kowale (1), las majątku Ostrowiec (1), starostwo Przyjaźń (1), ulica Adama MIckiewicza (1), ulica Adama Mickiewicza (3), ulica Gideyminowska (1), ulica Giedyminowska (3), ulica Litewska (1), Łoza (1), Łoździenie (2), Ślepa Korzyść (1), Święcień Nowy (2), Święto Jeziory (1), Żełosy (1),
old_name:pl_14Apszuty Polskie (1), Nowa Wola (1), Powicie-Pogiermońskie (1), Romuciszki Polskie (1),
old_name:pms1Formòsa (1),
old_name:ru961-я Круповская (до 1979) (1), 2-я Вильнюсская улица (до 1973) (1), Alt Weynothen (1), Автомагнитола (1), Атмат (1), БелТАПАЗ (1), Бильдервайчен (1), Будветен (1), Виленская улица (1674 – 1921);Сувальская улица (Палка Сувальскага) (1921 – 1940) (1), Виленская улица (1921 – 1940);Свердловская улица (09.01.1940 – 1945) (1), Вильна (1), Гродненский государственный профессионально-технический колледж приборостроения (1), Даугай (1), Дауги (1), Долгая улица (Длуга) (до 1955) (1), Друскеники (1), Жагоры (1), Жеймеле (1), Жирмунская улица (до 1955) (1), Заусгаллен (1), Карпфенвинкель (1), Кирмелишки (2), Ковно (1), Колледж приборостроения (1), Крупский переулок (1903 – 1913);Крупская улица (1913 – 1955) (1), Кульша (2), Лаукжямис (1), Можайская улица (3), Нестеровский район (1), Новосельская улица (до 1940) (1), Олита (1), Ольсяды (1), Пиллькоппен (1), Поневеж (1), Раздолье (1), Риббенишкен (1), Рус (19), Русь;Русское Царство;Российская Империя;Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1), СШ № 21 (2), Садовая улица (1), Свента (6), Скирвит (2), Снечкус (3), Соболево (1), Совхозная улица (1955 – 1965) (1), Солоки (1), Сукурчевская улица (до 1940);Лесная улица (1940-01-09 – 1955);улица Шостаковича (1955 – 1957) (1), Таттамишкен (1), Траппёнен (1), Ужпияунелен (1), Урожайная улица (до 1985) (1), Храм Преображения Господня (1), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1), Шавланы (1), Шавли (2), Школьная улица (1), Шталлупёнен (1), Эйшишская улица (до 1940) (1), Юрбург (1), к Шилленингкен (- 1950-07-04) (1), улица Боры (до 1940) (1), улица Окопы (до 1940);Осоавиахимовская (09.01.1940 – 1988) (1), улица Рыдз-Смиглага (до 1940);улица Куйбышева (09.01.1940 – 1958) (1), улица Струги (до 1955) (1),
old_name:scn1Formosa (1),
old_name:sk3Británia (1), Formóza (1), Vilno (1),
old_name:so1Formosa (1),
old_name:sq1Formosa (1),
old_name:sv2Drumsögatan (1), Vitryssland (1),
old_name:szl1Formoza (1),
old_name:tl1Formosa (1),
old_name:tr1Formoza (1),
old_name:uk2Вороновський район (1), Гродно (1),
old_name:vls1Formosa (1),
old_name:zea1Formosa (1),
old_name_12Taržaks (2),
old_network4MR (2), MR;S (1), NR (1),
old_operator1UAB „Norfos mažmena” (1),
old_railway_operator11CoG (2), IC (3), NP;SLS&E (1), NYNH&H (2), Reading (1), SP&S (1), Southern (1),
old_ref2791 (2), 11;13;17 (1), 166 (1), 174 (4), 2004 (1), 25 (1), 250 (1), 254 (1), 255 (1), 287 (1), 290 (1), 3 (1), 35 (1), 426/122 (1), 557014 (1), 6 (1), 627 (1), 724 (1), 73 (1), 762 (1), 7;40 (1), 8 (105), 86К-6 (1), A122 (1), A453 (1), A48 (7), A48; A455 (1), A63 (1), A65 (1), A806 (3), B 17 (1), B9002 (2), K 102 (2), Loop 264 (old FM 35) (1), MD 30B (1), N 137 (2), N 508 (1), N 6 (14), N 85 (2), N23 (1), N260 (1), N469 (2), N69 (1), P510 (27), R2 (2), R3 (2), R5 (2), S326 (1), S33 (5), S44 (14), SH 78 (old SH 114) (1), SR 103 (1), SS222 (1), TX 24B Business (old Loop 216 (old TX 24)) (1), US 10 (3), US 10;PSH 2 (1), US 10;US 395 (2), US 30 (1), US 331 Business (1), US 52 (1), US 67 (1), US 80 (4), US 80;US 395 (1), ΕΟ1α (1), А134 (1), М20 (2), Р511 (13), Р515 (13),
old_ref_legislative3175 (2), 53084 (1),
old_short_name1РСФСР (1),
old_short_name:en1RSFSR (1),
old_short_name:ru1РСФСР (1),
old_website1http://bsh14grodno.schools.by (1),
omkum:old_name2Царская улица (до 1917 г.) (2),
on_demand9no (3), yes (6),
oneway16497-1 (10), alternating (1),