knumv's
observation7firewatch (4), landscape (3),
office1156accountant (3), administrative (29), advertising_agency (2), agriculture (1), architect (4), association (5), charity (1), communication (1), company (417), construction_company (3), consulting (1), coworking (5), customs (1), diplomatic (3), educational_institution (12), emergency (1), employment_agency (8), energy_supplier (2), estate_agent (13), firefighting_equipment (1), forestry (3), government (343), guide (2), hospital (9), insurance (83), it (18), lawyer (33), logistics (2), military (1), newspaper (15), ngo (8), notary (24), occupational_safety (1), physician (1), political_party (2), property_maintenance (2), property_management (1), public_transport (2), register (7), religion (15), research (11), tax (2), tax_advisor (2), telecommunication (17), townhall (1), transport_company (1), water_utility (4), yes (33),
official_name31051863 m. sukilėlių kapas, vad. Anglių kalnu (1), A. ir J. Juškų etninės kultūros ekspozicija (1), Adomo Mickevičiaus gatvė (45), Adomo Petrausko muziejus (1), Akmuo, vad. Laumių stalu (1), Alantos dvaro sodybos antras kumetynas (1), Alantos dvaro sodybos arklidė (1), Alantos dvaro sodybos kluonas (1), Alantos dvaro sodybos ledainė (1), Alantos dvaro sodybos pirmas kumetynas (1), Alantos dvaro sodybos rūkykla (1), Alantos dvaro sodybos rūmai (1), Alantos dvaro sodybos sandėlis (1), Alantos dvaro sodybos svirno dalis (1), Alantos dvaro sodybos tvarto liekanos (1), Alantos dvaro sodybos tvoros fragmentai (1), Alantos dvaro sodybos virtuvė (1), Aleksoto funikulieriaus statinių kompleksas (1), Algimanto Petro Kavoliuko gatvė (2), Alytus (1), Andrėjaus Sacharovo aikštė (1), Antano Baranausko gatvė (21), Antano Juozapavičiaus gatvė (12), Antano Juozapavičiaus prospektas (14), Antano Kučingio g. (2), Antano Vienuolio gatvė (16), Antano Vivulskio gatvė (5), Antavilių dvaro sodybos fragmentų antras klojimas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų antras pastatas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų daržinė (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų pirmas klojimas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų pirmas pastatas (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų rūsys (1), Antavilių dvaro sodybos fragmentų svirnas (1), Antončiko šaltinis (1), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (1), Apakšstacija „Eleja” (1), Apakšstacija „Stelpe” (1), Architekto Lauryno Gucevičiaus gimtinės vieta (1), Augusto Roberto Niemio gatvė (1), Babtyno dvaro sodyba, vad. Žemaitkiemio (1), Balio Dvariono gatvė (3), Balio Sruogos gatvė (8), Baltijos kelio joniškiečių ženklo vieta (1), Baltijos kelio klaipėdiškių antrojo ženklo vieta (1), Baltijos kelio ženklų vieta (1), Bažnytinio meno skyrius (1), Beržėnų dvaro sodybos parko fragmentai (1), Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolija (1), Biržų krašto muziejus Sėla (1), Bitėnų elektros skirstykla (1), Brėvikių dvaro sodyba (1), Bukonių buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Burbiškio dvaro sodybos Adomo Mickevičiaus paminklas (1), Burbiškio dvaro sodybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas (1), Burbiškio dvaro sodybos arklidė (1), Burbiškio dvaro sodybos balandinė (1), Burbiškio dvaro sodybos jungiamoji galerija (1), Burbiškio dvaro sodybos karietinė (1), Burbiškio dvaro sodybos ledainė (1), Burbiškio dvaro sodybos parko vartai (1), Burbiškio dvaro sodybos rūmai (1), Burbiškio dvaro sodybos skulptūra „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ (1), Burbiškio dvaro sodybos svirnas (1), Burbiškio dvaro sodybos vaikų namas ir guvernantės namas (1), Burbiškio dvaro sodybos virtuvė (1), Buv. Tytuvėnėlių dvaro sodybos fragmentai (1), Buv. dvaro sodyba (1), Buvęs dvarelis (1), Cinkiškis (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų kalvė (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų kumetynas (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų namas (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų parkas (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Dabikinės dvaro sodybos fragmentų tvarto su diendaržiu fragmentai (1), Dainos (1), Dariaus Gerbutavičiaus gatvė (1), Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (1), Didžiokų, Didžiadvario dvaro sodybos fragmentų koplyčia-mauzoliejus (1), Dionizo Poškos gatvė (13), Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso arklidės liekanos (1), Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus (1), Ekologinis pažintinis takas Vidzgirio botaniniame draustinyje (1), Elzės Ožeškienės gatvė (4), Gaidelių buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Gariūnai (1), Gikonių kaimo kapinių koplyčia (1), Ginučių vandens malūno ekspozicija (1), Grybų kariauninkų parkas (1), Herkaus Manto gatvė (19), Hermano ir Oskaro Minkovskių gatvė (10), Holokausto ekspozicija (1), Igno Šimulionio gatvė (3), Ilčiūnų pilkapynas, vad. Milžinų kapais (1), Imanuelio Kanto alėja (6), Imanuelio Kanto gatvė (3), Ivoniškio (Gudelių) buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Jano Mateikos gatvė (1), Jeronimo Ralio gatvė (1), Jokūbo Jasinskio gatvė (16), Joniškėlio krašto muziejus (1), Jono Basanavičiaus aikštė (12), Jono Basanavičiaus alėja (6), Jono Basanavičiaus gatvė (175), Jono Biliūno gatvė (57), Jono Biliūno sodyba-muziejus (1), Jono Jablonskio gatvė (25), Jozefo Franko gatvė (2), Judjalis Duże (1), Juliaus Janonio gatvė (55), Juozapo Ignoto Kraševskio gatvė (2), Juozo Bagdono gatvė (1), Juozo Balčikonio gatvė (7), Juozo Gruodžio gatvė (7), Juozo Grušo gatvė (3), Juozo Lukšos gatvė (15), Juozo Lukšos-Daumanto gatvė (1), Juozo Miežlaiškio gatvė (2), Juozo Tumo-Vaižganto gatvė (19), Juozo Zikaro gatvė (11), Jurgio Baltrušaičio gatvė (9), Jurgio Bielinio gatvė (16), Jurgio Lebedžio gatvė (2), Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai (1), Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų svirnas (1), Kalvarijos dvaro sodybos fragmentų vandens malūnas (1), Kalvarijos sinagogų komplekso Talmudo mokykla (1), Kalvarijos sinagogų komplekso Vasarinė sinagoga (1), Kalvarijos sinagogų komplekso Žieminė sinagoga (1), Karo technikos Vilniaus skyrius (1), Kauno IX forto muziejus (1), Kauno pilis (1), Kauno tvirtovės blindažo liekanos (1), Kazimiero Baršausko gatvė (22), Kazimiero Būgos gatvė (9), Kazimiero Jauniaus gatvė (9), Kazio Griniaus gatvė (8), Kazio Ulvydo gatvė (3), Kelių muziejus (1), Kernavės I piliakalnis (1), Kernavės II piliakalnis (1), Kernavės III piliakalnis (1), Kernavės IV piliakalnis (1), Keturiasdešimt Totorių kaimo totorių senosios kapinės, vad. Strazdų kapinėmis (1), Klaipėdos senųjų kapinių, vad. Vitės kapinėmis, kompleksas (1), Klonių kalnas (1), Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra Pirmosioms Misijoms atminti (1), Krauklių stiklo gaminių dirbtuvės vieta, vad. Stiklo pečiumi (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentai (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentų ledainė (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Kraštų dvaro sodybos fragmentų ūkinis pastatas (1), Kretingos dvaro sodybos ratinė (1), Kristijono Donelaičio gatvė (39), Kupiškio laisvamanių senųjų kapinių kompleksas (1), Latvijas Republika (1), Latvių gatvė (2), Lašmenpamūšio dvaro sodybos antras (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos antro tvarto liekanos (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos kluonas (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos pirmas svirnas (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos pirmo tvarto liekanos (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos rūmai (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos rūsys (1), Lašmenpamūšio dvaro sodybos ūkinis pastatas (1), Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkeriai (1), Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas (1), Leonardavo dvaro parkas (1), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilniaus žemutinėje pilyje (1), Lietuvos Respublika (2), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (1), Lietuvos etnokosmologijos muziejus (1), Lietuvos partizanų kapas ir paminklinis ansamblis (1), Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodybos vyriausiosios vadavietės bunkerio vieta (1), Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių namo vieta (1), Lietuvos partizanų vadų Adolfo Ramanausko-Vanago ir pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vadavietė (1), Linkavičių (Linkaučių, Slabados) buv. dvaro sodyba (1), Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų dvaro rūmai (1), Lipliūnų dvaro sodybos fragmentų ūkvedžio namas (1), Liudo Giros gatvė (27), Liudviko Rėzos gatvė (17), Loretos Asanavičiūtės gatvė (10), Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas (1), Maironio lietuvių literatūros muziejus (1), Marijampolio akmuo su „Velnio pėda“ (1), Markučių dvaro sodybos fragmentų Aleksandro Puškino paminklas (1), Martyno Jankaus gatvė (9), Martyno Mažvydo gatvė (13), Mato Pretorijaus gatvė (1), Medinis apžvalgos bokštas prie Šeimyniškėlių piliakalnio (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų arklidės liekanos (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų koplytėlė su skulptūra „Kristus, nešantis kryžių“ (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų oficinos liekanos (1), Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų rūmų liekanos (1), Meškučių piliakalnis (1), Mikalojaus Daukšos gatvė (15), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvė (47), Molynės (2), Motiejaus Valančiaus gatvė (49), Mykolo Bukšos gatvė (4), Mykolo Krupavičiaus gatvė (4), Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus (1), Namas (2), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų oficina (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų spirito varyklos pastatas (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų spirito varyklos sandėlis (1), Naujanerių (Viljanovos) dvaro sodybos fragmentų tvartas (1), Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus padalinys Pogrindžio spaustuvė ab (1), Nemunaičio klintinių tufų atodanga (1), Oskaro Milašiaus gatvė (11), Pajūrio dvaro sodybos fragmentų pastatas, vad. bravoru (1), Palangos kurhauzo pastatas (1), Palumpių dvaro sodybos arklidė (1), Palumpių dvaro sodybos karvidė (1), Palumpių dvaro sodybos pietryčių kumetynas (1), Palumpių dvaro sodybos rūmai (1), Palumpių dvaro sodybos svirnas (1), Palumpių dvaro sodybos šiaurės vakarų kumetynas (1), Palumpių dvaro sodybos ūkvedžio namas (1), Palėvenės, Pauliankos dvaro sodyba (1), Palėvenės, Pauliankos dvaro sodybos tvartas (1), Pamiškės dvaro sodyba, vad. Paliesės (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, antras svirnas (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, arklidė (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, dvarininko namas (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, oficina (1), Pamiškės dvaro sodybos, vad. Paliesės, pirmas svirnas (1), Paobelio dvaro sodyba (1), Paobelio dvaro sodybos antras klojimas (1), Paobelio dvaro sodybos pirmas klojimas (1), Paobelio dvaro sodybos svirnas (1), Paobelio dvaro sodybos svirnas su rūsiu (1), Pašilės kapeliai (1), Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų gyvenamasis pastatas (1), Paširvinčio I dvaro sodybos fragmentų svirnas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Vienuolyno šiaurės namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio arklidė (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio didieji vartai, alėjos tvora ir dveji vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremito namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio eremo šulinys (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio novicijaus pietų namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio novicijaus šiaurės namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio pietų oficina (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio pietų sodo tvora ir vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio ratinė (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio skalbykla (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio svečių namas ir Šventieji vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio varpinė (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio vienuolyno pietų namas (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės oficina (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės sodo tvora ir vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus pietų šulinys (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus tvora ir vartai (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šventoriaus šiaurės šulinys (1), Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis (1), Petro Cvirkos aikštė (1), Petro Cvirkos gatvė (44), Petro Klimo gatvė (4), Petro Vileišio gatvė (14), Pliauškinių ežerėlis (1), Plikių ežeriukai (11), Popovka (1), Povilo Lukšio gatvė (38), Povilo Višinskio gatvė (12), Pranciškos Butlerienės gatvė (1), Pranciškos Butlerienės skersgatvis (1), Prano Vaičaičio gatvė (8), Profesoriaus Povilo Matulionio memorialinis muziejus (1), Putrių akmuo, vad. Velnio laipteliais (1), Raguvėlės dvaro sodybos daržinės liekanos (1), Raguvėlės dvaro sodybos kalvė (1), Raguvėlės dvaro sodybos kluono liekanos (1), Raguvėlės dvaro sodybos magazinas (1), Raguvėlės dvaro sodybos oficina (1), Raguvėlės dvaro sodybos pirtis (1), Raguvėlės dvaro sodybos ratinė (1), Raguvėlės dvaro sodybos rūmai (1), Raguvėlės dvaro sodybos sodininko namas (1), Raguvėlės dvaro sodybos spirito saugykla (1), Raguvėlės dvaro sodybos svirnas (2), Raguvėlės dvaro sodybos užvažiuojamieji namai (1), Raguvėlės dvaro sodybos vandens malūnas (1), Raguvėlės dvaro sodybos, Šv. Stepono bažnyčia (1), Rekreacinis miško takas (1), Renavo dvaro sodyba (1), Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus (1), Rietavo dvaro sodybos muzikos mokykla (1), Rietavo dvaro sodybos oficina (1), Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija (1), Rokiškėlių (Zaboravos) buv. dvaro sodybos fragmentai (1), Rolando Jankausko gatvė (1), Romo Kalantos gatvė (22), Rzeczpospolita Polska (1), Rūmai, vad. Okuličiūtės dvareliu (1), Rūmų komplekso, vad. Chodkevičių, rūmai (1), S. Šapšalo karaimų tautos muziejus (1), Salamiesčio dvaro sodybos magazino liekanos (1), Salomėjos Nėries gatvė (63), Salų dvaro sodyba (1), Salų dvaro sodybos Šv. Kryžiaus bažnyčia (1), Samuelio Fino gatvė (2), Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Suwałkach (1), Senieji Pilėnai (1), Siaurojo geležinkelio komplekso Kraštų stotis (1), Siesikų dvaro sodybos mokykla (1), Siesikų dvaro sodybos spirito varykla (1), Siesikų dvaro sodybos svirno paukštidė (1), Simono Daukanto gatvė (43), Simono Konarskio gatvė (8), Sližių dvaro sodybos fragmentai parko fragmentai (1), Sližių dvaro sodybos fragmentai ponų namas (1), Sovietinių skulptūrų Grūto parkas (1), Stanislavavo dvaro sodybos fragmentų pastatas (1), Stanislavavo dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Stanislovo Kerbedžio gatvė (9), Stanislovo Moniuškos gatvė (2), Stasio Raštikio gatvė (2), Stasio Taškūno gatvė (1), Stepono Batoro gatvė (39), Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodromas (1), Stiklo muziejus ir paveikslų galerija (1), Taraso Ševčenkos gatvė (8), Teodoro Narbuto gatvė (40), Tiltas (1), Tito Masiulio gatvė (16), Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Onuškio filialas (1), Tremties ir rezistencijos ekspozicija (1), Uoginių kaimo kapinių koplyčia (2), Užubalių k. senosios kapinės (1), Vaclovo Bielskio gatvė (10), Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija / Kernavės archeologinės vietovės muziejus (1), Veržuvos (2), Vido Maciulevičiaus gatvė (1), Vienuolyno namas (1), Viešoji įstaiga Stasio Brundzos automobilių ir transporto muziejus (1), Vilniaus I piliakalnis (1), Vilniaus II piliakalnis (1), Vilniaus III piliakalnis (1), Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų kompleksas (1), Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija (1), Vilniaus Vingio kapinių komplekso Maro aukų ir I, II pasaulinių karų karių kapinės, vad. Vingio karių kapinėmis (1), Vilniaus Vingio kapinių komplekso Natalijos Repninos koplyčia-mauzoliejus (1), Vilniaus Vingio kapinių komplekso „Miegančio liūto“ skulptūra (1), Vilniaus televizijos bokštas (1), Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto planetariumas (1), Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejus (1), Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika (1), Vinco Krėvės prospektas (16), Vinco Kudirkos gatvė (92), Vinco Pietario gatvė (14), Virginijaus Druskio gatvė (1), Vito Gerulaičio gatvė (5), Vištyčio vėjo malūno pastatų komplekso vėjo malūnas (1), Vladislovo Sirokomlės gatvė (10), Vlado Kuzmos gatvė (4), Vlado Putvinskio gatvė (5), Vladės Adomavičienės sodyba „Mamonija“ (1), Vyrų vienuolynas (1), Vyskupo Antano Karoso gatvė (4), Vytauto Andriaus Graičiūno gatvė (9), Vytauto Montvilos gatvė (8), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentai (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų kumetynas (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų namas (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų rūmai (1), Vyžuonėlių dvaro sodybos fragmentų vežiminė (1), Vėjo (2), Vėjo malūnas su technologine įranga (1), Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas (1), Zyplių dvaro sodybos antra oficina (1), Zyplių dvaro sodybos antras svirnas (1), Zyplių dvaro sodybos arklidė (1), Zyplių dvaro sodybos karvidė (1), Zyplių dvaro sodybos pirma oficina (1), Zyplių dvaro sodybos pirmas svirnas (1), Zyplių dvaro sodybos rūmai (1), Zyplių dvaro sodybos vežiminė (1), Zyplių dvaro sodybos virtuvė (1), Zyplių dvaro sodybos šunidė (1), Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1), ŠAM Edukacijos centras (1), Šiaulių Aušros muziejus (1), Šlapaberžės dvaro sodybos rūmai (1), Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios komplekso varpinė (1), Šventosios Gertrūdos gatvė (16), Žaliūkių malūnininko sodyba (1), Žemaičių Naumiesčio sinagogos pastatas (1), Žudynių vietos ir kapų Lietuvos Vietinės rinktinės karių žudynių vieta ir kapai (1), Žudynių vietos ir kapų Mažosios Lietuvos spaudos leidėjo Enzio Jagomasto ir jo šeimos žudynių vieta ir kapas (1), Žudynių vietos ir kapų Vilniaus geto gyventojų žudynių ir palaikų duobė (1), Žudynių vietos ir kapų gydytojo Hilario Feigaus kapas (1), Žudynių vietos ir kapų karo belaisvių žūties vietos ir kapai (1), Žudynių vietos ir kapų paminklas nacizmo aukoms (1), Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų antra duobė (1), Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų pirma duobė (1), Žudynių vietos ir kapų žudynių ir palaikų trečia duobė (1), Žudynių vietos ir kapų žydų specialistų žudynių vieta ir kapai (1), Žvejo namas (2), Адверники - Киванцы (1), Антоны - Берники - Болтуп (1), Арника-Люкс ООО Аптека N10 (1), Б.Войшнаришки - Блотковщина (1), Б.Свиряны - Мужилы (3), Б.Страча - Клющаны - Рудня (4), Базыли - Литвица - Ремезово (1), Барани - Будраны (3), Белозеровцы - Кладники - Каревичи (1), Бенякони - Варнакели (3), Бенякони - Слезки (8), Бенякони-Слезки (1), Били - Ковалевщизна (1), Богушевка - Чернуха (1), Бол.Князиковцы - Андрушки (2), Бол.Князиковцы - Мал.Князиковцы (3), Болотники - Больси - Гута (3), Болтуп - Поболевщина - Гравжишки (1), Больтеники - Бражельцы (3), Больтишки-Помедь (2), Бояры - Ратичи - Скрынники (6), Браславская Лука - Товщина (1), Буденовка - Укропишки (5), Василевичи - Кислые (1), Василевичи - Шадзинцы с подъездом к д. Самборы (2), Вассарабы - Лойки - Колбаски - Моньковцы (4), Вигушки - Саковичи (2), Видзы - Дрисвяты - гр. Литвы (1), Видзы - Новинка (10), Войтовичи - Малая Показь (1), Волейши - Кунеи (1), Волковцы — Бердовка — Белунди (1), Воложино - 2 - Андроны - Василины - Крашнево (3), Ворняны - Дубники (1), Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (2), Вороново - Довгялы - гр. ЛР (7), Вороново - Новиянка - Утканы (7), Вороново - Пожижма - Дайновка - Микянцы (3), Вороново - Полецкишки - гр. Литвы (5), Вороново - Трокели (20), ГГКУП "КШП Ленинского района г. Гродно" (1), ГУО "Кольчунская общеобразовательная школа" (1), ГУО "Ясли-сад № 101 г.Гродно" (1), ГУО Средняя школа № 12 г.Лиды (1), ГУО Средняя школа № 13 г.Лиды (1), ГУО Средняя школа № 5 г. Лиды (1), ГУО Ясли-сад №21 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №24 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №35 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №37 г.Лида (1), ГУО Ясли-сад №40 г.Лида (1), Габрияловщина - Гущи (1), Габрияловщина - Лойтевщина (1), Гадилуны - Кореняты (3), Гадуни - Салатье - Узбережь (3), Гайтюнишки - Таврели - Кулькишки (4), Галимщина - Вигушки (7), Германишки - Переганцы - Новиянка (5), Гештовты - Волдотишки - Ст.Друскеники - Подитва - Поволока (1), Гильвинцы - Дайлидки (1), Глубокое — Поставы — Лынтупы — граница Литовской Республики (Лынтупы) (15), Гожа - Лесница (1), Гожа - Польница - Лукавица (9), Гожа - Цидовичи - Огородники (2), Гоза - Бобровники (5), Гольшаны - Щепановичи (1), Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий» (1), Государственное учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Трокельские ясли-сад-базовая школа" (1), Государственное учреждение образования "Ясли-сад №1 г.п. Вороново" (1), Государственное учреждение образования "Ясли-сад №2 г.п. Вороново" (1), Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 г.п. Вороново» (1), Государственое учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Бастунские ясли-сад - базовая школа" (1), Гравжишки - Луды - Клевица (3), Гравжишки - Щепановичи - Подгаи - Дворище (3), Градовщизна - Селищи (2), Гринцы - Поляны - Краковка (2), Гродзенскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «ГРОДНАЭНЕРГА» фiлiял «ГРОДЗЕНСКIЯ ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI» (1), Гроди - Дебеси - Галины - Анкуды (1), Гродненский областной кожно-венерологический диспансер (1), Гродненское РУП Фармация Аптека N246 (1), Гродненское РУП Фармация Аптека N4 (1), Гродно - Заречанка - Сопоцкин (7), Гродно - Поречье (12), Гродноагроспецавтотранс (1), Дворчаны - Пасека-Дворчаны (1), Девгуны - Янкишки (3), Детки - Ремзы (1), Доктор Время ООО Аптека N47 (1), Дотишки - Адверники - Радюнцы - Киванцы (8), Дотишки - Чижуны - Лебедники (1), Дравнели - Стрипуны (1), Древеники - Градовщизна - Захаришки (1), Древеники - Мишкути (1), Дружба - Тележишки (4), Дубинцы - Слободка - Клайши (3), Дубники - Запольные (2), Дунай - Дешевичи (1), Еденцы - Новый Свет (1), Еткишки - Жиги - Больтиники (3), Жарнели - Ракишки (1), Жемыславль - Подворанцы (2), Жемыславль - Шаркути (2), Жиги - Забейги (1), Жили - Закревщина (1), Жиличи - Шавелы (2), Жирмуны - Жилянцы (2), Жирмуны - Скорводы (1), Жирмуны — Скорводы (1), Жукойни - Большое Туровье - Малое Туровье (1), Жусины - Заречье (1), Заболоть - Наркуны (3), Заболоть - Пасека - Дворчаны (1), Заболоть - Пасека-Дворчаны (1), Замостяны — Микулишки (1), Западный обход городского поселка Вороново (9), Запрудяны - Курчевцы (1), Запрудяны - Пашки (1), Заречанка - Забречаны (1), Заречанка - Лойки - Белые Болоты (4), Зыгмунтишки - Ляйки (1), Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (15), Ивье - Трокели - Радунь (56), Ивье-Трокели-Радунь (1), Иоткишки - Больтеники (3), Каменная Русота - Яловщина (1), Каменный Лог - Беняны (1), Каменный Лог - Волковщина (4), Каменный Лог - Ганево - Кемяны - Цуденишки (7), Каменный Лог - Мокрицы - Бериндишки (5), Каменный Лог - Янканцы (1), Карповичи - Берозавцы (1), Квятковцы - Лынтуп (1), Квятковцы - Петримановщина - Кудейшы (1), Кемелешки - Литвяны (2), Кемелишки - Давтюны (6), Кемелишки - Талюшаны - Гваздикяны (4), Кладники - Тикони (3), Клевица - Рашкутяны (2), Клющаны - Попелище (3), Кодевцы - Войтовцы - Линки (4), Коди - Любарты - Кужи (2), Колеты - Коди (1), Кольчуны - Мордасы - Новосяды (1), Кольчуны - Секеровцы - Новополье (1), Конвелишки - Большие Лепи (1), Конвелишки - Масюны (2), Конвелишки - Чирканцы (2), Конвелишки-Масюны (1), Кореняты - Ворзяны (1), Котовичи - Мантуны (1), Красовщина - Карповичи - Дробыши (6), Красовщина - Русаки - Ст.Гавья (3), Кудейшы - Рудевщина (1), Кулеши - Сайлюки - Григи - Побень (1), Курополье - Боровки (3), Курополье - Теплые (1), Курты - Курополье (6), Лапейки - Микулишки (1), Ледафарммед ЧУП Аптека N3 (1), Лелянцы - Липкунцы - Пелеса (2), Лесная - Калеты (3), Лида - Радунь (19), Лидский районный экологический центр детей и молодежи (1), Липнишки - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к ул.Лидской д. Геранены (5), Липнишки - Огородники (1), Липнишки - Субботники - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к школе д. Геранены (20), Липнишки-Геранены-а/д Р-89 с подъездом к ул.Лидской д. Геранены (2), Литвица - Бенякони (6), Литвяны - Савишки (1), Лихачи - Запурье (1), Лобачи - Гелути (1), Лойки - Бережаны - Заречанка (1), Лубенята - Лосевцы - Квачи - Центральная (3), Лукавица - Перелом - Загорники - Дуброво (4), Людвиковщина - Габрияловщина - Семюны (1), Мажейки - Орли (1), Макути - Новики (1), Мелехи-Кузьмичи (1), Мисевичи - Драгути - Песковцы (1), Мисевичи - Севруки (1), Мисляны - Гроди - Гайголи (1), Мокрицы - Коршунишки - Янишки (1), Мостяны - Локтяны (2), Мостяны - Яцкуны - Гудали - Жукойни Желядские (2), Мур.Ошмянка - Журавы - Суходолы (15), Мурованая Ошмянка - Васевцы (1), Мурованая Ошмянка - Климанцы (4), Мурованая Ошмянка - Швабы (2), Мурованая Ошмянка - Шлопаковщина (1), Мягуны - Жарские - Жардели (1), Мягуны - Трапшевичи (2), Н.Руда - Глушнево (2), Нача - Гинели (2), Нача - Готувка (1), Нача - Солопятишки (2), Некраши - Заболоть (1), Некраши - Ковали - Дороши - Стигане (1), Некрашуны - Рытань - Литвяны (до а/д Ворона - Быстрица - Жарнели) (6), Некрашуны - Стипины - Дворчище (1), Новики - Лунки - Корговды (4), Новиянка - Микшевичи - Ягелы - Винцуки (2), Новиянка - Пашели (1), Новосады - Кукли (1), Новосяды - Хоронжиски - Ворни (10), ОАО Лакокраска (1), ОАО Лидагропроммаш (1), ОАО Лидахлебопродукт (1), ОАО Лидсельмаш (1), ОАО Лидские автобусы Неман (1), ОАО Хавер ВУ (1), ОАО “Гродненский завод токарных патронов “БелТАПАЗ” (1), Обход д. Липнишки (1), Ожелишки - Плики (1), Онжадово - Гордиевцы - Латвели - Сайлюки (4), Онжадово - Жодовка (2), Онжадово - Лукшаны - Бикяны (1), Онжадово - Мартиново - Ст.Тарасовщина - Тишканы (1), Осиповцы - Волейши (1), Осова - Подворанцы (1), Осташа - Немново (4), Осташа - Ятвезь - Селивановцы (2), Островец - Древеники - Ст.Гудогай (7), Островец - Слободка - Германишки - Лозовка - Липки - Станция Гудогай (3), Отделение почтовой связи Гродно - 14 (1), Отделение почтовой связи Гродно - 2 (1), Отделение почтовой связи Гродно - 21 (1), Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (7), ПС-110 "Девятовка" (1), ПС-110 кВ Громки (1), Палуши - Кумпяны (1), Парубишки - Лошаки - Переганцы (1), Парубишки - Ромашканцы (5), Пасека - Лобачи (1), Пашковичи - Довгялишки (1), Первомайская — Замостяны (3), Переганцы - Линги - Полипница (2), Переганцы - Седлиско (1), Переганцы - Шашки (2), Песковцы - Кубельчики (1), Поболевщина - Вельбутово - Крейванцы - Кибы (2), Поволока - Пелюнцы - Пелеса (1), Погородно - Грубянцы (2), Погородно - Конюхи (2), Погородно - Поди (1), Погородно - Полецкишки - Бенякони (10), Подегути - Ловцы (1), Подлипяны - Гваздикяны (1), Подольцы - Б.Свиряны (3), Подольцы - Белая Вода (2), Подольцы - Бутюрмы - Попишки (1), Подольцы - Гадилуны - Буйки - Белая Вода (1), Подрукша - Вечеровщина (1), Подъезд к Ст.Гавья - АБЗ от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Ажукольни от а/д Бенякони - Слезки (1), Подъезд к д. Б.Показь от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Б.Свиряны от а/д Кемелешки - Литвяны (1), Подъезд к д. Бабичи от а/д Древеники - Градовщизна - Захаришки (1), Подъезд к д. Барановичи от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Бастуны от а/д Гр.Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень (4), Подъезд к д. Батуки от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Березовка от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Березовка от а/д Радунь - Василишки (1), Подъезд к д. Борти от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Буденовка от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Будраны от а/д Б.Страча - Клющаны - Рудня (1), Подъезд к д. Василевичи от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Василины 1 от а/д Браслав - Поставы - Мядель (1), Подъезд к д. Вельмуты от а/д Толминово - Медюны (1), Подъезд к д. Верделишки (1), Подъезд к д. Витюли от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Виштоки от а/д Каменный Лог - Мокрицы - Бериндишки (2), Подъезд к д. Водоль от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Волейкишки от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Воскресенка от а/д Гольшаны - Щепановичи - Клевица (1), Подъезд к д. Головенчицы от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Гольнишки от а/д Кемелешки - Литвяны (2), Подъезд к д. Гордиевцы от а/д Онжадово - Гордиевцы - Латвели - Сайлюки (1), Подъезд к д. Горячки от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Гумнище от а/д Гродно - Поречье (2), Подъезд к д. Гумнищи от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Гурели от а/д Поболевщина - Вельбутово - Крейванцы - Кибы (2), Подъезд к д. Гурщизна от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Дайнова от а/д Липнишки - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к ул.Лидской д. Геранены (1), Подъезд к д. Дайновка от а/д Кулеши - Сайлюки - Григи - Побень (2), Подъезд к д. Девгуны ч/з д. Мягуны от а/д Глубокое - Поставы - Лынтупы - гр. Литвы (Лынтупы) (2), Подъезд к д. Дертница от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Дмисевичи от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Доброполь от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Довгердишки от а/д Вороново - Довгялы - гр. ЛР (1), Подъезд к д. Доргунь от а/д Сопоцкин - Голынка до а/д Лососно - Августов (1), Подъезд к д. Дунай от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Еделевцы от а/д Провожа - Якубовцы (1), Подъезд к д. Жижма от а/д Липнишки - Лида (1), Подъезд к д. Заболотье от а/д Н.Руда - Глушнево (1), Подъезд к д. Зеленая от а/д Гродно - Поречье (1), Подъезд к д. Казары от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (2), Подъезд к д. Калеты (2), Подъезд к д. Катеновичи, д. Заборцы от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Кимяны от а/д Каменный Лог - Мокрицы - Бериндишки (1), Подъезд к д. Клевки от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (1), Подъезд к д. Ковалевка от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Ковалевщина от а/д Вороново - Новиянка - Утканы (1), Подъезд к д. Кондраты от а/д Древеники - Градовщизна - Захаришки (1), Подъезд к д. Корговды от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (3), Подъезд к д. Кулишки от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Кутишки (1), Подъезд к д. Куцкуны от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (2), Подъезд к д. Лесница - Будники (3), Подъезд к д. Ловкеники от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Лойти от а/д Гравжишки - Луды (1), Подъезд к д. Лосево от а/д Гродно - Поречье (3), Подъезд к д. Лоси от а/д Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Лынтуп от а/д Липнишки - Субботники - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к школе д. Геранены (1), Подъезд к д. Любарты от а/д Погородно - Полецкишки - Бенякони (1), Подъезд к д. Мажули от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Малые Свиряне от а/д Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Маркиши - Дубинка от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Матюки от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Мацкелы,Мельники от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (2), Подъезд к д. Меляхи от а/д Липнишки - Субботники - Геранены - а/д Р-89 с подъездом к школе д. Геранены (1), Подъезд к д. Мильки от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Мисевичи от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (4), Подъезд к д. Мисляны,х.Вада от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Мостяны от а/д Б.Страча - Клющаны - Рудня (1), Подъезд к д. Нарбуты от а/д Субботники - Ст.Юратишки (1), Подъезд к д. Нартуны от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Насканцы от а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Немново от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Нидяны от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Новоселки - Тартак от а/д Плосковцы - Селевановцы - Застава им.Усова (2), Подъезд к д. Новосяды от а/д Ошмяны - Онжадово - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Околица Барановичи от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Осова от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд к д. Павилойти от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Пелеса от а/д Лида - Радунь (1), Подъезд к д. Петриканы от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (1), Подъезд к д. Пильвины от а/д Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Плебанишки от а/д Гродно - Гожа - гр. Литвы (Привалки) (1), Подъезд к д. Повишни от а/д Ошмяны - Клевица - гр. Литвы (Клевица) (1), Подъезд к д. Повокша от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Подваришки от а/д Ворона - Быстрица - Петраполь - Жарнели (1), Подъезд к д. Подворишки от а/д Гр.Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень (2), Подъезд к д. Полесье ч/з д. Петрути от а/д Глубокое - Поставы - Лынтупы - гр. Литвы (Лынтупы) (3), Подъезд к д. Поречье от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (2), Подъезд к д. Потелюнцы от а/д Пашковичи - Довгялишки (1), Подъезд к д. Привалки от а/д Гродно - Гожа - гр. Литвы (Привалки) (1), Подъезд к д. Ременики от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Рудишки от а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Солтанишки от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (5), Подъезд к д. Солтанишки от а/д Радунь - Нача - Белюнцы (2), Подъезд к д. Стаскелы от а/д Некрашуны - Рытань - Литвяны (до а/д Ворона - Быстрица - Жарнели) (2), Подъезд к д. Стрелы от а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Подъезд к д. Ступковщина от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Сушишки,Ровбишки от а/д Гродно - Острино - Радунь - гр. Литвы (Дотишки) (4), Подъезд к д. Сымонели от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (1), Подъезд к д. Толочки от а/д Ваверка - Заболоть (1), Подъезд к д. Трокеники, д. Тартак от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) (5), Подъезд к д. Трумпишки от а/д Вороново - Довгялы - гр. ЛР (2), Подъезд к д. Труханы от а/д Гроди - Дебеси - Галины - Анкуды (2), Подъезд к д. Туланка от а/д Лида - Трокели - Геранены - гр. Литвы (Геранены) (1), Подъезд к д. Уртишки от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Усеники от а/д Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (1), Подъезд к д. Усово от а/д Плосковцы - Селевановцы - Застава им.Усова (1), Подъезд к д. Хилевичи от а/д Ивье - Субботники - Жемыславль - Трабы (1), Подъезд к д. Хомуты от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Чашейки от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к д. Ченевичи от а/д Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (1), Подъезд к д. Чернуха от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (Поречье) (1), Подъезд к д. Чещевляны от а/д Гродно - Поречье (1), Подъезд к д. Шинковцы от а/д Кодевцы - Войтовцы - Линки (2), Подъезд к д. Ютюны - Городище от а/д Радунь - Страчуны - Ятовты (1), Подъезд к ж/д Ст.Бастуны от а/д Ивье - Трокели - Радунь (1), Подъезд от а/д Вороново - Полецкишки на Товзгиняны - Бояры (4), Подъезд от а/д Полоцк - Глубокое - гр. Литвы (Котловка) на Подольцы - Кемелишки - гр. Литвы (15), Полесье - Вейсишки (2), Полецкишки - Войдаги (1), Полецкишки - Дробишуны (1), Полхуны - Трабутишки - Белишки (1), Польница - Бержелаты (1), Поляны - Полянки (1), Порадунь - Матюнцы - Новосады (3), Поречье - Лихачи (2), Поречье - Старая Руда от а/д Слоним - Мосты - Скидель - гр. Литвы (2), Поставы - Мольдевичи (17), Привалки - Дубрава (1), Провожа - Якубовцы (4), Производственное подразделение зеленого хозяйства (1), Пролейки - Марковцы (1), Пусяворы - Жирмуны (6), Пятковщизна - Мендриковщизна (3), Радунь - Василишки (6), Радунь - Городище (1), Радунь - Нача - Белюнцы (4), Радунь - Страчуны - Ятовты (2), Расальщина - Гончары - Сурвилишки (1), Рачкуны - Кемейши - Талькунцы (1), Ровбишки - Дотишки (1), Романы - Гировичи (1), Романы - Тарути (1), Романы - Тешкели - Трокели (4), Российская Федерация (1), Рудишки - Погулянка (1), Рукшаны - Миндяны (1), Рыбница - Соболяны (2), Рытань - Мужилы (1), Рэспубліка Беларусь (1), СООО "Эксклюзив" (1), Саболяны - Верхполье (1), Садоводческое товарищество "Автотранспортник" (1), Садоводческое товарищество "Адпачынак-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Астра" (1), Садоводческое товарищество "Бастуны" (3), Садоводческое товарищество "Бережаны" (1), Садоводческое товарищество "Берёзка" (1), Садоводческое товарищество "Бетонщик" (1), Садоводческое товарищество "Бирюза" (1), Садоводческое товарищество "Боровка" (1), Садоводческое товарищество "Буревестник" (1), Садоводческое товарищество "Василек" (2), Садоводческое товарищество "Верасы" (1), Садоводческое товарищество "Вертикаль Супер" (1), Садоводческое товарищество "Ветеран" (1), Садоводческое товарищество "Виктория-Лида" (1), Садоводческое товарищество "Волна" (1), Садоводческое товарищество "Вясёлка" (1), Садоводческое товарищество "Гаёвка" (1), Садоводческое товарищество "Глобус-Годуны" (1), Садоводческое товарищество "Дары Природы" (1), Садоводческое товарищество "Дружба" (1), Садоводческое товарищество "Дружба-1" (1), Садоводческое товарищество "Дружное-Привалки" (1), Садоводческое товарищество "Дубок" (2), Садоводческое товарищество "Дубравушка" (1), Садоводческое товарищество "Дубравушка-2" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка-2" (1), Садоводческое товарищество "Заболотное" (1), Садоводческое товарищество "Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Загорники-2" (1), Садоводческое товарищество "Зеленый Гай" (1), Садоводческое товарищество "Зелёная Долина" (1), Садоводческое товарищество "Золотые Пески" (1), Садоводческое товарищество "Зорька" (2), Садоводческое товарищество "Зосино" (1), Садоводческое товарищество "Зубр" (2), Садоводческое товарищество "Иволга" (1), Садоводческое товарищество "Ивушка" (1), Садоводческое товарищество "Индустрия" (1), Садоводческое товарищество "Искатель-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Искра" (1), Садоводческое товарищество "Кадолбы" (1), Садоводческое товарищество "Каменистое" (1), Садоводческое товарищество "Кардиолог" (1), Садоводческое товарищество "Каштан" (1), Садоводческое товарищество "Колорит" (1), Садоводческое товарищество "Конструкция" (1), Садоводческое товарищество "Кооператор" (1), Садоводческое товарищество "Красное-2" (1), Садоводческое товарищество "Криница-Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Криничка" (1), Садоводческое товарищество "Криничка-1" (1), Садоводческое товарищество "Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Лесное" (1), Садоводческое товарищество "Лесное-Рыбница" (1), Садоводческое товарищество "Лесной Бор" (1), Садоводческое товарищество "Лесовод-2" (1), Садоводческое товарищество "Лето" (1), Садоводческое товарищество "Локомотив" (1), Садоводческое товарищество "Лосева Поляна" (1), Садоводческое товарищество "Магистраль" (2), Садоводческое товарищество "Магистраль-2" (1), Садоводческое товарищество "Малинка" (1), Садоводческое товарищество "Малиновка Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Мара" (1), Садоводческое товарищество "Мелодия-Неман" (1), Садоводческое товарищество "Мичуринец" (1), Садоводческое товарищество "Музей" (1), Садоводческое товарищество "Надежда-2" (1), Садоводческое товарищество "Надея" (1), Садоводческое товарищество "Надзея" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик-1" (3), Садоводческое товарищество "Огонёк-Привалка" (1), Садоводческое товарищество "Озёрное-2" (1), Садоводческое товарищество "Олимпия-80" (1), Садоводческое товарищество "Орбита-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Островок-Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Пищевик-Пальница" (1), Садоводческое товарищество "Поречье" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска-11" (1), Садоводческое товарищество "Прамень" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-2" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-3" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-6" (1), Садоводческое товарищество "ПринеманскоеАгро" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-1" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-2" (1), Садоводческое товарищество "Ремонтник-1" (1), Садоводческое товарищество "Родина" (1), Садоводческое товарищество "Ромашка" (1), Садоводческое товарищество "Росинка-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Садовичок" (1), Садоводческое товарищество "Садовод-Баля Сольная" (1), Садоводческое товарищество "Сантехник" (1), Садоводческое товарищество "Свитанок" (1), Садоводческое товарищество "Святск" (1), Садоводческое товарищество "Сельский строитель" (1), Садоводческое товарищество "Солнечное-09" (2), Садоводческое товарищество "Солнышко" (1), Садоводческое товарищество "Сосновый Бор" (3), Садоводческое товарищество "Сосны-2" (1), Садоводческое товарищество "Сосны-3" (1), Садоводческое товарищество "Спецавтохозяйство" (1), Садоводческое товарищество "Строитель-80" (1), Садоводческое товарищество "Сузорье" (1), Садоводческое товарищество "Торгмаш-2" (1), Садоводческое товарищество "Труд" (1), Садоводческое товарищество "Тюльпан" (1), Садоводческое товарищество "Учитель-Гродно" (1), Садоводческое товарищество "Фауна-Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Химик" (2), Садоводческое товарищество "Хлебопекарное" (1), Садоводческое товарищество "Хлебопродукты-1992" (1), Садоводческое товарищество "Холмистое" (1), Садоводческое товарищество "Холодинка" (1), Садоводческое товарищество "Хуторяне" (1), Садоводческое товарищество "Цапля" (1), Садоводческое товарищество "Цветовод" (1), Садоводческое товарищество "Шембелевцы" (1), Садоводческое товарищество "Шкло" (1), Садоводческое товарищество "Эверест-Лойки" (1), Садоводческое товарищество "Элексир" (1), Садоводческое товарищество "Электрик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-2" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-6" (1), Садоводческое товарищество "Юность-80" (1), Садоводческое товарищество "Ягодка" (1), Садоводческое товарищество "Ялинка" (1), Садоводческое товарищество "Янтарное" (1), Садоводческое товарищество "Янтарь" (2), Садоводческое товарищество "Ясная Поляна" (1), Сакуны - Муляры - Мунцевичи (1), Свилы - Котримовщизна (4), Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш (21), Сенкенята - Ченевичи (1), Скрынники - Каплановцы (2), Слободка - Большие Пущевые - Гудогай (4), Слободка - Трокеники (2), Смилги - Поракити (1), Смильгини - Горанцы (3), Солишки - Мядюши (5), Соничи - Черток - Рынковцы - Лесная (11), Сопоцкин - Голынка до а/д Лососно - Августов (2), Спонды - Каймина Горная - Гинкишки - Горшевичи (3), Ст.Юратишки - Макути - Пасека - Чернели (1), Стигане - Сонтаки (1), Страчанка - Александрия - Жукойни Желядские - Спонды (1), Стриевка - Мостки - Бушнево (1), Стульги - Бетюны - Буняны - Кибы - Мурины - Гальгинишки (1), Субботники - Добровляны (1), Субботники - Довгяловщина (1), Субботники - Рыбаки (1), Субботники - Ст.Юратишки (3), Сураж - Ровбовичи с подъездом к д. Ядути (3), Сураж - Ст.Вергань - Синявщина (5), Сурвилишки - Ромашковичи - Чичели (1), Сурвилишки - Сухаришки - Полесье (5), Сушишки - Любянцы - Повиланцы - Юрели - Енчи (2), Талеи - Буянишки (2), Теляки - Ракиты (5), Тимуты - Лысая Гора - Васевцы - а/д Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (1), Товкини - Залеские - Гудели (1), Толминово - Дружба (1), Толминово - Медюны (1), Толминово - Мур.Ошмянка - гр. Литвы (7), Трабы - Лычковцы (1), Трабы - Сурвилишки - Пецкуны (5), Трокеники - 2 - Кланишки (1), Трокеники - Игнацово - Петраполь (3), Тужевляны - Казимировка - Богушевка (4), Туровье - Каймина Дольная - Подлипье (3), УНИТАРНОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЧКОВСКОЙ А.Г. “СБ” (1), УО Лидский государственный профессиональный лицей мелиоративного строительства (1), Укропишки - Загорники (1), Утканы - Ажуболи (1), Фольварки - Юрчуны - Гришкойти - Лынкишки (5), Центели - Каменный Лог - гр. ЛР (6), Центральная - Однополь (1), Цуденишки - Новоселки (1), ЧТУП "Декантер" (1), Чернели - Коркеняты (1), Шадюны - Апушины (2), Шашки - Андруны (1), Шинковщизна - Шловенцы - Волейши (1), Юратишки - Зеленки - Гелути (1), Юршаны - Погири - Новосяды (2), Янкишки - Мирклишки (6), Ярево - Вилейты (4), Ярево - Норковичи (2), Ясянцы - Войдаги - Поройсть (2), посёлок Бабушкино (1), посёлок Никитовка (1), посёлок Новоуральск (1), посёлок Полтавское (1), хутор Балдук (2),
official_name:ar3الاتحاد الروسي (1), الجمهورية البولندية (1), جمهورية روسيا البيضاء (1),
official_name:ast1Federación Rusa (1),
official_name:az3Latviya Respublikası (1), Litva Respublikası (2),
official_name:be25Воранава - Тракелі (13), Гродзенскае рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства электраэнергетыкi «ГРОДНАЭНЕРГА» фiлiял «ГРОДЗЕНСКIЯ ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI» (1), Гродзенскі абласны скура-венералагічны дыспансэр (1), Латвійская Рэспубліка (1), Ліпнішкі - Суботнікі - Геранёны - а / в Р-89 з пад'ездам да школы в. Геранёны (3), Літоўская Рэспубліка (2), Меляхі-Кузьмічы (1), Рэспублiка Беларусь (1), Рэспубліка Польшча (1), Садоўніцкае таварыства "Загорнікі-2" (1),
official_name:be-tarask5Латвійская Рэспубліка (1), Летувіская Рэспубліка (2), Рэспубліка Беларусь (1), Рэспубліка Польшча (1),
official_name:cs5Běloruská republika (1), Litevská republika (1), Lotyšská republika (1), Polská republika (1), Ruská federace (1),
official_name:de4Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (1), Kernkraftwerk Baltijskaja (1), Republik Polen (1), Russische Föderation (1),
official_name:el4Δημοκρατία της Λετονίας (1), Δημοκρατία της Λιθουανίας (2), Δημοκρατία της Πολωνίας (1),
official_name:en10Cathedral Basilica of St Stanislaus and St Vladislaus (1), Holocaust Exposition (1), JSC “Grodno Plant of Lathe Chucks “BelTAPAZ” (1), Republic of Belarus (1), Republic of Latvia (1), Republic of Lithuania (2), Republic of Poland (1), Russian Federation (1), The Church of Saint John the Baptist ad the Evengelist (1),
official_name:eo6Litova Respubliko (2), Pola Respubliko (1), Respubliko Belorusujo (1), Respubliko Latvujo (1), Rusa Federacio (1),
official_name:es6Federación Rusa (1), República de Belarús (1), República de Letonia (1), República de Lituania (2), República de Polonia (1),
official_name:et4Leedu Vabariik (2), Läti Vabariik (1), Venemaa Föderatsioon (1),
official_name:fi2Puolan tasavalta (1), Venäjän Federaatio (1),
official_name:fr5Fédération de Russie (1), La République du Bélarus (1), République de Lituanie (2), République de Pologne (1),
official_name:id3Republik Latvia (1), Republik Lituania (2),
official_name:it3Repubblica di Lettonia (1), Repubblica di Lituania (2),
official_name:ku1Komara Lîtvanya (1),
official_name:lt8Baltarusijos respublika (1), Holokausto ekspozicija (1), Latvijos Respublika (1), Lietuvos Respublika (2), Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia (1), Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika (1), Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia (1),
official_name:lv2Lietuvas Republika (2),
official_name:pl13Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława (1), Federacja Rosyjska (1), Jezioro Dubińskie (1), Jezioro Grzybiańskie (2), Jezioro Krzyżackie (1), Jezioro Wielkie (1), Jezioro Święte (1), Republika Białorusi (1), Republika Litewska (2), Republika Łotwy (1), Rzeczpospolita Polska (1),
official_name:pt4Federação Russa (1), República da Bielorrússia (1), República da Letónia (1), República da Lituânia (1),
official_name:ru156Гродненский областной кожно-венерологический диспансер (1), Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «ГРОДНОЭНЕРГО» филиал «ГРОДНЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (1), Ивье - Трокели - Радунь (1), Республика Беларусь (1), Республика Польша (1), Российская Федерация (1), Садоводческое товарищество "Автотранспортник" (1), Садоводческое товарищество "Адпачынак-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Астра" (1), Садоводческое товарищество "Бастуны" (3), Садоводческое товарищество "Бережаны" (1), Садоводческое товарищество "Берёзка" (1), Садоводческое товарищество "Бетонщик" (1), Садоводческое товарищество "Бирюза" (1), Садоводческое товарищество "Боровка" (1), Садоводческое товарищество "Буревестник" (1), Садоводческое товарищество "Василек" (2), Садоводческое товарищество "Верасы" (1), Садоводческое товарищество "Вертикаль Супер" (1), Садоводческое товарищество "Ветеран" (1), Садоводческое товарищество "Виктория-Лида" (1), Садоводческое товарищество "Волна" (1), Садоводческое товарищество "Вясёлка" (1), Садоводческое товарищество "Гаёвка" (1), Садоводческое товарищество "Глобус-Годуны" (1), Садоводческое товарищество "Дары Природы" (1), Садоводческое товарищество "Дружба" (1), Садоводческое товарищество "Дружба-1" (1), Садоводческое товарищество "Дружное-Привалки" (1), Садоводческое товарищество "Дубок" (2), Садоводческое товарищество "Дубравушка" (1), Садоводческое товарищество "Дубравушка-2" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка" (1), Садоводческое товарищество "Журавинка-2" (1), Садоводческое товарищество "Заболотное" (1), Садоводческое товарищество "Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Загорники-2" (1), Садоводческое товарищество "Зеленый Гай" (1), Садоводческое товарищество "Зелёная Долина" (1), Садоводческое товарищество "Золотые Пески" (1), Садоводческое товарищество "Зорька" (2), Садоводческое товарищество "Зосино" (1), Садоводческое товарищество "Зубр" (2), Садоводческое товарищество "Иволга" (1), Садоводческое товарищество "Ивушка" (1), Садоводческое товарищество "Индустрия" (1), Садоводческое товарищество "Искатель-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Искра" (1), Садоводческое товарищество "Кадолбы" (1), Садоводческое товарищество "Каменистое" (1), Садоводческое товарищество "Кардиолог" (1), Садоводческое товарищество "Каштан" (1), Садоводческое товарищество "Колорит" (1), Садоводческое товарищество "Конструкция" (1), Садоводческое товарищество "Кооператор" (1), Садоводческое товарищество "Красное-2" (1), Садоводческое товарищество "Криница-Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Криничка" (1), Садоводческое товарищество "Криничка-1" (1), Садоводческое товарищество "Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Лесница" (1), Садоводческое товарищество "Лесное" (1), Садоводческое товарищество "Лесное-Рыбница" (1), Садоводческое товарищество "Лесной Бор" (1), Садоводческое товарищество "Лесовод-2" (1), Садоводческое товарищество "Лето" (1), Садоводческое товарищество "Локомотив" (1), Садоводческое товарищество "Лосева Поляна" (1), Садоводческое товарищество "Магистраль" (2), Садоводческое товарищество "Магистраль-2" (1), Садоводческое товарищество "Малинка" (1), Садоводческое товарищество "Малиновка Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Мара" (1), Садоводческое товарищество "Мелодия-Неман" (1), Садоводческое товарищество "Мичуринец" (1), Садоводческое товарищество "Музей" (1), Садоводческое товарищество "Надежда-2" (1), Садоводческое товарищество "Надея" (1), Садоводческое товарищество "Надзея" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик" (1), Садоводческое товарищество "Обувщик-1" (3), Садоводческое товарищество "Огонёк-Привалка" (1), Садоводческое товарищество "Озёрное-2" (1), Садоводческое товарищество "Олимпия-80" (1), Садоводческое товарищество "Орбита-Заречанка" (1), Садоводческое товарищество "Островок-Куколи" (1), Садоводческое товарищество "Пищевик-Пальница" (1), Садоводческое товарищество "Поречье" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска" (1), Садоводческое товарищество "Пралеска-11" (1), Садоводческое товарищество "Прамень" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-2" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-3" (1), Садоводческое товарищество "Принеманское-6" (1), Садоводческое товарищество "ПринеманскоеАгро" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-1" (1), Садоводческое товарищество "Рассвет-2" (1), Садоводческое товарищество "Ремонтник-1" (1), Садоводческое товарищество "Родина" (1), Садоводческое товарищество "Ромашка" (1), Садоводческое товарищество "Росинка-Гожа" (1), Садоводческое товарищество "Садовичок" (1), Садоводческое товарищество "Садовод-Баля Сольная" (1), Садоводческое товарищество "Сантехник" (1), Садоводческое товарищество "Свитанок" (1), Садоводческое товарищество "Святск" (1), Садоводческое товарищество "Сельский строитель" (1), Садоводческое товарищество "Солнечное-09" (2), Садоводческое товарищество "Солнышко" (1), Садоводческое товарищество "Сосновый Бор" (3), Садоводческое товарищество "Сосны-2" (1), Садоводческое товарищество "Сосны-3" (1), Садоводческое товарищество "Спецавтохозяйство" (1), Садоводческое товарищество "Строитель-80" (1), Садоводческое товарищество "Сузорье" (1), Садоводческое товарищество "Торгмаш-2" (1), Садоводческое товарищество "Труд" (1), Садоводческое товарищество "Тюльпан" (1), Садоводческое товарищество "Учитель-Гродно" (1), Садоводческое товарищество "Фауна-Загораны" (1), Садоводческое товарищество "Химик" (2), Садоводческое товарищество "Хлебопекарное" (1), Садоводческое товарищество "Хлебопродукты-1992" (1), Садоводческое товарищество "Холмистое" (1), Садоводческое товарищество "Холодинка" (1), Садоводческое товарищество "Хуторяне" (1), Садоводческое товарищество "Цапля" (1), Садоводческое товарищество "Цветовод" (1), Садоводческое товарищество "Шембелевцы" (1), Садоводческое товарищество "Шкло" (1), Садоводческое товарищество "Эверест-Лойки" (1), Садоводческое товарищество "Элексир" (1), Садоводческое товарищество "Электрик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-2" (1), Садоводческое товарищество "Энергетик-6" (1), Садоводческое товарищество "Юность-80" (1), Садоводческое товарищество "Ягодка" (1), Садоводческое товарищество "Ялинка" (1), Садоводческое товарищество "Янтарное" (1), Садоводческое товарищество "Янтарь" (2), Садоводческое товарищество "Ясная Поляна" (1),
official_name:sk4Litovská republika (2), Lotyšská republika (1), Ruská federácia (1),
official_name:sl2Republika Belorusija (1), Ruska federacija (1),
official_name:sr1Република Пољска (1),
official_name:sv4Republiken Lettland (1), Republiken Litauen (2), Ryska Federationen (1),
official_name:uk2Республіка Білорусь (1), Російська Федерація (1),
official_name:uz1Latviya Respublikasi (1),
official_name:vi3Cộng hòa Latvia (1), Cộng hòa Litva (2),
official_name:yi1רוסישע פֿעדעראַציע (1),
official_short_name7ГРП (1), ЗТП (3), ТП (2), ШРП (1),
official_short_type91АТС (1), ВЛ (22), ГРП (10), ЗТП (27), КНС (5), ПС (6), РП (1), ТП (14), ЦТП (5),
official_status219ru:город (5), ru:городское поселение (1), ru:городской округ (5), ru:посёлок (54), ru:сельское поселение (3), ru:федеральный округ (1), садоводческое товарищество (150),
official_status:be1садоўніцкае таварыства (1),
offset53.38; 0.1 (3), 3.38; 0.10 (1), 7.38;-3.43 (1),
oktmo:user227730000 (1), yes (1),
old:addr:housenumber114А (1),
old:name2SiOil (1), Приорбанк (1),
old:place1hamlet (1),
old_addr:housenumber3127 (1), 95 (1), 97 (1),
old_addr:street3улица Максима Горького (3),
old_alt_name1Автосервис "Сделай сам" (1),
old_name4881-й зенитно-ракетный полк (1), 25-mečio turgus (1), 25-oji vid. mok. (1), 26-oji vid. mok. (1), 37-oji vid. mok. (1), 4. vidusskola (1), 42-oji vid. mok. (1), 43-oji vid. mok. (1), 44-oji vid. mok. (1), A. Timinsko vid. mok. (1), Ablenken (2), Agluonos g. (1), Agminischken (1), Agronomijos g. (2), Aitekonys (1), Akwedukt Puszczy Romnickiej (1), Alsėdžių vidurinė mokykla (1), Althof-Ragnit (1), Am Bahnhof (6), Apščios g. (1), Arvydiškė (1), Aukštaičių plentas (53), Aukštieji Svirnai (1), Aviācijas iela (2), Ažumedinis (1), Babriškiai (1), Bahnhofstraße (2), Baisogalos g. (1), Bank Zachodni WBK (1), Barsuhnen (1), Bartašiškis (1), Bimbalinė (1), Biniūnai (1), Bobežeris (1), Bogdoniškis (1), Boksze (1), Bubleliai (1), Budwehten (1), Bukiškio Dievo Motinos Globėjos cerkvė (1), Būndiškiai (1), Cegelnė (1), Daniliškiai (1), Daugavpils Ghetto (1), Daugirdiškės II (1), Dautelėnai (1), Degsnėnai (1), Didieji Berštininkai (1), Dirgalioniai (1), Diršoniai (1), Dituvos mokykla (1), Dopönen (1), Draugystės al. (Sovietmetis) (3), Dvinskas iela (1), Ebertann (1), Ergo Lietuva (1), Gaststätte "John Karnowsky" (1), Generała Karola Świerczewskiego (2), Generālmajora Jegošina iela (1), Generāļa Lagodjuka iela (1), Germaniškio pagrindinė mokykla (1), Germaniškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (1), Gliemezītis (1), Groß Kackschen (1), Große Sandstraße (1), Großer Mühlteich (2), Gudeliai (1), Guroniai (1), Guta (1), Göritten (1), Henryka Mereckiego (2), Hospitalstraße (1), Jagoruvka (1), Jakūbiškiai (1), Jezioro Piorun (1), Jonnensgofas (1), Jotijiškiai (1), Juknonys-Bobiliai (1), Juliana Marchlewskiego (3), Juodkrantes g. (1), Jura (4), Kabeliai I (1), Kalesnykai (1), Kapsukas (2), Karklininkai (1), Kaspariškiai (1), Kauno Vydūno pagrindinė mokykla (1), Kemėšiškiai (1), Keturkov (1), Kiheļbekera iela (1), Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia (1), Kirkutviečiai (1), Klein Kackschen (1), Klein Neuhof Ragnit (1), Klenauka (1), Klevas (1), Kochanovka II (1), Kolonie Sejny (1), Kovno (1), Krakischken (1), Krivoniai (1), Kupiszki, Kupishok, Kupischki (1), Kupiškio Kupos pradinė mokykla (1), Kupiškio r. apylinkės teismas (1), Laudžiai (1), Lehrerseminar (1), Libauer Platz (1), Libauer Straße (3), Liepinė (1), Ligoninės g. (2), Liniškės (1), Liubarto st. (2), Liūtoniai (1), Lotišiai (1), Lunkiškiai (1), Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla (1), Marivilis (1), Maszurmaten (1), Mazoliaučizna (1), Maži Strėvininkai (1), Medikiškės (1), Medininkai Gate (1), Medynai (1), Melaišiai (1), Mickų g. (2), Mingė (1), Modernaus meno centras (1), Monika (1), Možaiska iela (1), Muldiškis (1), Mumlaukis (1), Mühlenteich (1), Mėnaičiai (1), Nabaraučizna (1), Naujalaukis III (1), Navasadai (1), Nemuno g. (1), Neprakšta (1), Nevėžio g. (1), Optima (1), Ostdorf (Ostpr.) (1938–1946) (1), Padubysys (1), Pakisinys (1), Palazdynė (1), Palypiai (1), Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla (1), Panevėžio Maistas (1), Paražniov (1), Paširvintys (1), Paškutiškiai (1), Pažardžiai (1), Pelkiai (1), Pilaitės vidurinė mokykla (1), Pillkoppen (1), Pillupönen (1), Pirčiupis (1), Ponarai (1), Pontonu tilts (1), Powiewiórka (1), Privałka (1), Priwałka (1), Prudnikai (1), Purveliškiai (1), Putriškiai (1), Putviai (1), Pīlādzis (1), RAW42 (1), Ragainės pagrindinė mokykla (1), Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla (1), Rasytės g. (1), Reichsstrasse 132 (5), Rosas tautskola (1), S. Montvilo spirito fabriko administracinis pastatas (XIX a. Pabaiga) (1), Samanis (1), Schapeta (1), Schützenetablissement (1), Schützenstraße (1), Senasis kelias Kaunas-Utena (1), Sereikiškių parkas (1), Signal (1), Simon-Dach-Straße (2), Skaisgiriai (1), Skroblininkai (1), Skuovagaliai (2), Smilgiai (1), Sniečkus (3), Staneva (1), Stare Grauże (1), Stasiuliškis (1), Strėvininkai (1), Sudauen (1), Suslanai (1), Svirplioniai (1), Svylė (1), Szillas (1), Szinkuhnen (1), Sūduvių g. (1), T. Liubertienės vid. m-kla (1), Tadeusza Paweckiego (2), Tamošiškių ežeras (1), Taržeka (2), Teo (1), Trinyčių ežeras (1), Trinyčių parkas (1), Tryliškiai (1), Tupiņu kapi (1), Ukmergės viešbutis (1), United Colors of Benetton (1), Uszeneiten Görge (1), Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla (1), Valdaikiai (1), Valkininkų geležinkelio stotis (1), Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla (1), Vilkaujiškis (1), Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla (1), Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla (1), Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla (1), Vilniaus žirgynas (1), Vilūniškiai (1), Vladikiškis (1), Vysokiai (1), Wartulischken (1), Weedereitischken (1), Wenzlowischken (1), Willkischken (1), Wolfsschlucht (1), Zakryžiai (1), Ziedoņi (1), Zubiškiai (1), ež. Neprakšta (1), Šeduva (1), Šniponiai (1), Šumskai (1), Želvos vidurinė mokykla (1), Žemaičių pl. (5), Žemaičių plentas (10), Žemieji Svirnai (1), Адлиг Шилленгкен (1), Аккельнингкен (1), Акменишкен (1), Акминге (2), Алге (1), Альт Вайнотен;Вайнотен (1), Базовая школа №14 (1), Барайшкемен (1), Баубельн (1), БелТАПАЗ (1), Бредауен (1), Бруххёфен;(Гросс) Южбаллен (1), Бывшая котельная РУП "Гроднотекстиль" (1), ВЛ-330кВ Алитус – Гродно (1), Вальд-зее (1), Вальтинкартш (1), Виллкелен (1), ВнешТорг (1), Гараж на час (1), Гильге (3), Гиргзден (1), Гродненский государственный профессионально-технический колледж приборостроения (2), Гродно Молкомбинат (1), Грос Карцевишкен (1), Да млына вуліца (2), Екишкен (1), Зеленоградский район (1), Ибенхорст (3), Ивафарм №7 (1), Йодишкен (1), Каллнингкен (1), Каркельн (1), Катринигкайтен (1), Каукемен (2), Кершкаллен (1), Кирмелишки (2), Клайн Альгавишкен (1), Кляйн Зоммерсхёфен;Вижайтен;Вишайтен (1), Колледж приборостроения (1), Краснознаменский район (1), Лабб (1), Лаббен (1), Лапенки (2), Лаукупёнен;Эрленхаген (1), Леббеден (1), Лукишкен (1), Лютткен (1), Лютткен+Вижайтен (1), Лявишкемен (1), Мажриммен (1), Мотцветен (1), Мясокомбинат (1), Наусседен (1), Неман (1), Нестеровский городской округ (1), Нефтебаза (2), Новая ул. (1), Ной Скёпен (1), Нойкирх (1), Нойхоф-Реатишкен (1), ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» (1), ОАО «ЗовТрейдИнвест» (1), ПТК легкой промышленности (1), Паваржен (1), Первомайская;Собакинцы (2), Петрикачен (1), Пиллькоппен (1), Понавелишки (1), Продукты (1), Пруд с фонтаном (1), Пустуттен (1), Рагнит (2), Раутенскирх;Альт Ляппинен (1), Раутерсдорф;Ной Лапинен (1), Ревеллен (1), Росситтен (1), Русь;Русское Царство;Российская Империя;Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1), СШ №21 (1), Сабалявас (1), Свiтанак (1), Свянцянская (1), Склады РАВ (1), Скёпен (1), Скёрен (1), Славский район (1), Сосновая улица (1), Старовина (1), Таввле (1), Тавеллнингкен (1), Тевеллен (1), Тильзит (1), Трамшен (1), Трумпайтен (1), Хазельберг, Лазденен, Лаздинай, Хазельпуш (2), Херрендорф;Дваррелишкен (1), Храм Преображения Господня (1), Центральная ул. (1), Шакунен (1), Шиллгаллен (1), Шталлупёнен (1), Штальджен (1), Штуккен;Шпуккен (1), Эйдткунен;Эйдкау (1), вуліца Да млына (1), вуліца Шудаўская (1), канал Зеккенбургер (1), кирпичный завод (1), улица Белые Росы (1), улица Гагарина (25), улица Комарова (1), улица Курчатова (1), улица Тавлая (1), „Spindulio“ pagrindinė mokykla (1), „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla (1),
old_name:be29Pryvałki (1), Prywałki (1), БелТАПАЗ (1), Вулька Жандовая (1), Вярэнаў;Балотна (1), Гродзенскі дзяржаўны прафесіянальна-тэхналагічны каледж прыборабудавання (1), Доргунская Вулька (1), Каледж прыборабудавання (1), Кірмялішкі (2), Мяркіс (11), Першамайская;Сабакінцы (2), Раўданы (1), СШ № 21 (2), Царква Покрыва Прасвятой Багародзіцы (1), Шаўлі (2),
old_name:de467Absteinen (1), Ackeln;Ackelningken (1), Ackmenischken (1), Ahlgarten (1), Albrecht - Naujehnen (1), Albrechtswalde (1), Alexen (1), Alexkehmen (1), Alge (1), Alleckneiten (1), Allgau;Klein Allgawischken (1), Alt Lappienen;Rauterskirch (1), Altenkirch (1), Alxnupönen (1), Ambrasgirren (1), An der Kurve (1), Antbudupönen (1), Antonswiese;Pustutten (1), Artenbruck (1), Aschpalten (1), Aszen (1), Aszolienen (1), Audeaten (1), Augstupönen (1), Augustlauken (1), Auxinnen (1), Bad Polangen (1), Bahnhof Tilsit (1), Bahnhofstraße (1), Baltruscheiten (1), Baltruschen (1), Baringen, Bareischkehmen (1), Barsden (1), Bartken (1), Bartschkühnen (1), Batschkehlen (1), Batschken (1), Bejehnen (1), Berkenhagen (1), Berninglauken (1), Bezirk Kauen (1), Bilderweitschen (1), Billehnen (1), Birben (1), Birjohlen (1), Birkenhain (1), Bisdohnen (1), Bogdahnen;Bolzfelde (1), Brandwethen (1), Bredauen (1), Brohnen (1), Bruchhöfen;(Groß) Uszballen (1), Brödlaugken (1), Brödszen (1), Budeweg,Neuhof-Reatischken (1), Budupönen (1), Budweitschen (1), Buttkischken (1), Bühlen (1), Czibirben (1), Cziunken (1), Daguthelen (1), Dagutschen (1), Damerau (1), Daugelischken (1), Daynen (1), Degesen (1), Degimmen (1), Descherin (1), Deutsche Straße (2), Dickiauten (1), Die Brink (1), Dillben (1), Doblendszen (1), Doblienen (1), Doristhal (1), Dorlauken (1), Dozuhnen (1), Dumbeln (1), Dundullen (1), Dwarischken (1), Dwarrehlischken (1), Dörschkehmen (1), Eggleningken (1), Eigarren (1), Elchwinkel (1), Elisenthal (1), Ellixeten (1), Endreischken (1), Endruhnen (1), Endruscheiten (1), Eszerkehmen (1), Eszerninken (1), Eydtkuhnen;Eydtkau (1), Eygarren (1), Fabrikstraße (1), Friedeberg;Lebbeden (1), Gaistauden (1), Gallkehmen (1), Galwoszen (1), Garten (1), Gartenstraße (1), Gerslinden (1), Gettkanten (1), Ghetto Dünaburg (1), Gilge (3), Gilgetal,Wietzischken,Wieczischken (1), Ginnischken (1), Girgsden (1), Girnischken (1), Girschunen (1), Goberischken (1), Grablaugken (1), Grasten (2), Graudener Wald (2), Graudszen (1), Greiseen (1), Groß Ekau (1), Groß Kindschen (1), Groß Königsbruch (1), Groß Sodehnen (1), Grünweid (1), Gudellen (1), Gudgallen (1), Gudweitschen (1), Gut Berkenhagen (1), Gut Meddum (1), Haselberg, Lasdehnen (2), Hegehof;Schilleningken (1), Heide (1), Heidlaugken (1), Heinrichswalde (1), Heinrichswalder Straße (3), Herrendorf;Dwarrehlischken (1), Hochdünen;Schillgallen (1), Hohe Straße (2), Ibenhorst (3), Ibenstrom;Kerschkallen (1), Ibenwerder;Ackminge (1), Inse (1), Jestwethen (1), Jocknen (1), Jodeglienen (1), Jodingen;Jodischken (1), Jodringkehmen (1), Jodszen (1), Jodupönen (1), Jodzuhnen (1), Jogeln (1), Jogschen (1), Johannesberg (3), Joneiten (1), Joneykischken;Neukirch (1), Jonienen (1), Juckstein (1), Jägerischken (1), Jägerstraße (1), Jäkischken (1), Kailen (1), Kallehnen (1), Kallnischken (1), Kallweitschen (1), Kallwellen (1), Kallwen (1), Kaltecken (1), Kampinnischken (1), Kamschen (1), Kaplanischken (1), Kapteinischken (1), Karkeln (1), Karlsberg (1), Karohnen (1), Karpfenwinkel;Uszbördszen (1), Karunischken (2), Kasernenstraße (1), Kattmitschen (1), Kauen (1), Kaukehmen (2), Kaukehnelen (1), Kaukwethen (1), Kaunohnen (1), Kermuschienen (1), Kiauschen (1), Kiauschälen (1), Kinderweitschen (1), Kindscher Wald (1), Kirchenstraße (1), Kischen (2), Kleeburg;Tirkseln (1), Kleffelstraße (3), Klein Daguthelen (1), Kleinbirkenhain (1), Kleindünen;Nausseden (1), Kleinheinrichswalde;Willkehlen (1), Kleinsommershöfen;Wiescheiten;Wieszeiten (1), Kleinwarschen,Pawarszen (1), Klohnen (1), Kolluten (1), Kragelischken (1), Kraginnen (1), Krakonischken (1), Kruschinehlen (1), Kryszullen (1), Kubillehlen (1), Kuiken (1), Kummehlupchen (1), Kummetschen (1), Kurschen (1), Kusmen (1), Kögsten (1), Königshuld (1), Labben (1), Landwehrstraße (1), Langgasse (1), Lappienen (1), Laskowethen (1), Laugallen (1), Lauken (1), Laukupönen (1), Lausberg (1), Lengschen (1), Lengwehnen (1), Lenkeninkehlen (2), Lindenstraße (1), Lindicken (1), Loye (1), Lucken (1), Lukoschen (1), Luttken (1), Luttken+Wieszeiten (1), Lyscheiten (1), Lyszeiten;Lyscheiten;Lischau (1), Löbegallen (1), Maszuiken (2), Mattlauken (1), Matzutkehmen (1), Maurutschatschen (1), Meddum (1), Meyruhnen (1), Mickelstanaten (1), Mikehnen (1), Milchbude (1), Mitzkaweitschen (1), Moritzlauken (1), Motzfelde;Motzwethen (1), Mägsdeberg (1), Mösen (1), Naujehnen (1), Nausseden (1), Neu Sköpen (1), Neuhof-Lindicken (1), Neuhof-Ragnit (1), Neusorge (1), Nickelnischken (1), Nohragehlen (1), Nordstraße (1), Norweischen (1), Norwieden (1), Oberst-Hoffmann-Straße (1), Oschmene (1), Ossersee (1), Ossienen (1), Ostfluss (1), Ostfluss (1938–1946) (1), Osznaggern (1), Osznugarn (1), Pabuduppen (1), Packern (1), Packieser (1), Pait (1), Palen (1), Palinkuhnen (1), Pamletten (1), Paplienen (2), Parrugul (1), Parungaln (1), Paschuischen (1), Paskalwen (1), Paszelgsten (1), Paszuiszen (1), Paulicken (1), Pauperischken (1), Pawidlaugken (1), Pellehnen (1), Perkuhnen (1), Peschicken (1), Petereithehlen (1), Petereitschen (1), Petratschen (1), Petzingken (1), Pieragen (1), Pillkoppen (2), Plathen (1), Plicklaugken (1), Plimballen (1), Plonszöwen (1), Prusgirren (1), Pruzgirren (1), Pröwoiszen (1), Puskeppeln (1), Pötkallen (1), Pötschlauken (2), Radszen (1), Raging (1), Ragnit (2), Ragniter Straße (1), Rajon Nesterow (1), Raudonn (1), Raukothienen (1), Rautenburg (1), Rautersdorf;Neu Lappienen (1), Rewellen (1), Ribbenischken (1), Rinduppen (1), Rokaiten (1), Rominter Heide (1), Rosenstraße (1), Rossitten (1), Rucken (1), Rudszen (1), Russen (1), Sallehnen (1), Sandfluß (1), Sandkirchen (1), Sausleszowen (1), Schakuhnen (1), Scharken (1), Schemeiten (1), Schenkenhagen (1), Scheskehmen (1), Scheunenstraße (1), Schilleningken (2), Schillenöhlen (1), Schillfelde (1), Schillingen (1), Schimkuhnen (1), Schloss Kalkuhnen (1), Schloßbach (1), Schmilgen (1), Schneiderende (1), Schnuggern (1), Schogelgalwen (1), Schoreller Forst (1), Schorningen;Katrinigkeiten (1), Schuckeln (1), Schudereiten (2), Schulstraße (1), Schuppinen (1), Schuppinnen (1), Schwarpeln (1), Schwiegupönen (1), Schwintzen (1), Schützenort;Petrikatschen (1), Seckenburg;Groß Kryszahnen (1), Sekkenburger Kanal (1), Sellen (2), Selseningken (1), Serbenten (1), Skarullen (1), Skroblienen (2), Skulbethwarren (1), Sköpen (1), Skören (1), Sobeitschen (1), Sodargen (1), Sommerauer Wald (1), Sommershöfen;Baubeln (1), Sprosserweide;Groß Karzewischken (1), Stadtfelde, Lawischkehmen (1), Staldschen;Staldszen (1), Stallupönen;Ebenrode (1), Steireggen (1), Stobern (1), Stolbecker Straße (3), Stucken;Spucken (1), Stumbern (1), Stärken (1), Sudeiken (1), Szabojeden (1), Szapten (1), Szardehlen (1), Szieden (1), Szillehlen (1), Taschieten (1), Tauerkallen (1), Tewellen;Thewellen (1), Tilse (3), Tilsit (1), Tirkseln (1), Tracken (1), Tracken-Wald (1), Trappönen (1), Treczaken (1), Trumpaten (1), Trumpenau,Trumpeiten (1), Tuppen (1), Urbantatschen (1), Uszalxnen (1), Uszballen (2), Uszpiaunehlen (1), Valtinhof;Valtinkratsch (1), Vielemühe (1), Vingern (1), Vogelwarte Rossitten (1), Wagohnen (1), Wald See (1), Waldburg (1), Waldhof (1), Waldhufen (1), Wallullen (1), Warnakallen (1), Warningken (1), Warupönen (1), Wasserstraße (4), Weedern (1), Wensken (1), Wenzbach (1), Werskepchen (1), Wersmeningken (1), Wertimlauken (1), Williothen (1), Willmantienen (1), Willuhnen (1), Wiltauten (1), Wingillen (1), Winkelstraße (1), Wodehnen; Schuppinnen; Schuppen (1), Woitekaten (1), Wöschupchen (1), Wöschupöhlen (1), Лепестково (1),
old_name:en3Nesterovsky District (1), Vilna (1), Vitebsk region (1),
old_name:eo1Bjelorusio;Bjelorusujo (1),
old_name:fr1Voblast de Vitebsk (1),
old_name:la1Tilsa (1),
old_name:lt129Aglaviškiai (1), Akelninkai (1), Akmenišken (1), Akmingė (1), Alekskiemis (1), Algė (1), Antakalniai (1), Bareiškiemis (1), Baubliai (1), Beržininkai (1), Bildavietai (1), Bredūnai (1), Britanija (1), Budeliškės (1), Bukiškio Dievo Motinos Globėjos cerkvė (1), Didieji Degėsiai (1), Didieji Kakšiai (1), Didieji Lapynai (1), Didžiąja Susėja (1), Dvareliškiai;Kreiveliai (1), Eisuliai (1), Eitkūnai (1), Gastos (1), Giniškės (1), Girgždai (1), Gudgaliai (1), Gudvaičiai (1), Gėritai (1), Ingliaudai (1), Insė (1), Jakūbiškiai (1), Jekiškės (1), Joneikiškiai (1), Jonynai (1), Juknaitė (1), Juodiškiai (1), Kalesnykai (1), Kalėnai (1), Karalkiemis (1), Karklė (1), Karčiaviškės (1), Kaukėnai (2), Kerškalnis (1), Kiaukai (1), Kiaušiai (1), Kindervietė (1), Kinčiai (1), Kotrininkaičiai (1), Krivoniai (1), Kryžionai (1), Labai (1), Lapynai (1), Laukupėnai (1), Laviškiemis (1), Lazdynėliai (1), Lebedai (1), Likutvoriai (1), Linkūnai (1), Liutkai (1), Liutkai+Vyžaičiai (1), Lysaičiai (1), Lūja (1), Martinkai (1), Mažieji Lenkininkai (1), Mažrimai (1), Mocviečiai (1), Naujieji Skiepai (1), Nausėdai (1), Nesterovo rajonas (1), Nečiūnai (1), Palentynai (1), Paskalviai (1), Pavaržiai (1), Petrikaičiai (1), Pilkopa (2), Pilupėnai (1), Prūsų Lazdynai (2), Pustučiai (1), Ragainė (2), Raginga (1), Ramoniškės (1), Rasytė (1), Raudžiai (1), Rautenburkis (1), Revatiškiai (1), Ribiniškiai (1), Rėveliai (1), Salsininkai (1), Saule (2), Skiepai (1), Skulbėtvariai (1), Skėriai (1), Staldžiai (1), Stalupėnai (1), Stukai;Špukai (1), Sturmai (1), Subačius (1), Taurinė (1), Taurutė (1), Tilžė (1), Tičkai (1), Trapėnai (1), Trumpaičiai (1), Tėveliai (1), Tšabnyca (1), Uthelen (1), Užbaliai (1), Užberžiai (1), Užpjaunėliai (1), Vainotai (1), Valda (1), Valtinkraičiai (1), Varininkai (1), Vencloviškiai (1), Viešiškės (1), Vilkeliai (1), Vyžaičiai (1), Šilgaliai (1), Šilininkai (1), Šinkūnai (1), Širvinta (1), Šiupinėnai (1), Šuderaičiai (1), Žiezdrinė (1),
old_name:lv4Lielā Susēja (1), Ragnīte (2), Tilzīte (1),
old_name:pl242Antowilja (1), Apszuty Ruskie (1), Auksztokalnie Małe (1), Auksztokalnie Wielkie (1), Baran-Rapa (3), Bernatowicze (1), Bielskie (1), Bogudięki (1), Bojarowszczyzna (2), Bołdzej Folwark (1), Brencze (1), Buda (2), Buda Maćkowska (1), Budwiecie Nowe (1), Chorążyszki (1), Czarniawka (1), Czarny Bór (1), Dembowy Pomusz (1), Dobrowciszki (1), Dolina (2), Dryświacica (1), Dubińskie (1), Dubno (1), Dźwińsk (1), Ejtkuny (1), Elizental (1), Fabjaniszki (2), Freda I (1), Futraszanka (16), Gabrjałowszczyzna (2), Gienejciszki (1), Goycieniszki (1), Grodzisko w Wojnotrakach-Pogiermońskich (1), Gruszty I (1), Gruszty II (1), Gudełki (1), Gugeniszki (1), Hajciuniszki (1), Horodyszcze (2), Iwanówka (2), Iłłukszta (1), Jacewicze (2), Jagielany Górne (1), Jakimiszki (1), Jakóbiszki (1), Jarzewo (2), Jedlina-Orliszki (1), Jezalina (1), Jezioro Pelasa (1), Jezioro Piorun (1), Juljanowo (3), Justjanów (1), Justynówka (1), Józefin (1), Jędrzychowo (1), Kadysz Rządowy (2), Kadysz-Hołowieńczyce (2), Kamienny Łoh (2), Kamienny Łoh Dolny (2), Kaniuki (1), Kawkaz (1), Kazimierzewo-Schedy (1), Kireliszki (1), Kobiele (1), Kolonia Panaszyszki (1), Komaruńce (1), Komisarowo (1), Krasny Dwór (2), Kronil (1), Krupa (2), Krzemień (1), Krzywosiele (1), Królewska Kuchnia (1), Kucewicze (1), Kurdziki (2), Las majątku Belmont (1), Leśnictwo (1), Ludwipol (1), Ludyszki (1), Makiany (1), Malatyszki (1), Marjampol (1), Martynowo (1), Maruga (1), Mastałkowicze (1), Merleniszki (1), Mełejkiszki (1), Michaliszki (1), Mikołajewo (1), Mitawa (1), Międzyrzecze Nowe (1), Mokniuny (1), Morgieniki-Pogiermońskie (2), Muraszki (1), Narbuty (1), Niemenczynek (1), Nowa Wieś (1), Nowjanka (2), Nowo-Święciany (1), Olechowce (1), Orja (1), Ornole (1), Parja II (1), Parszuniszki (1), Pawłowo (1), Plebaniszki Piotrowskie (2), Podczarnucha (2), Podębie (1), Pohulanka (1), Pojesie (1), Ponary (1), Poskutyszki (1), Powicie-Rynkuńskie (1), Powiemoń (1), Pranjuny (1), Przewoża Stara (2), Ragneta (2), Raubiszki (2), Raza (1), Rejon niestierowski (1), Romuciszki Ruskie (1), Rozkazy (1), Rozyty (1), Ruskawka (1), Sadowa I (1), Sergjany (1), Siemieniszki (1), Skirsielniki (1), Skuje (2), Smolwy (1), Sofjenówka (1), Stacja Druskieniki (1), Stefanowo (1), Stołupiany (1), Strop (1), Syberja (1), Sybirka (1), Szajkuny (2), Szostaków (1), Szyrwidziszki (1), Tatarkalnje (1), Taurja (1), Trakt Marszałka Piłsudskiego (1), Tylża (1), Ubogie (1), Udrya (1), Ustronie (1), Wanaginie (1), Warniszki (1), Werebje (2), Werenów (4), Wice-Wojszwidowskie (1), Wieliczkowo-Zabłoć (1), Wielka Wieś (1), Wielkie Pole (1), Wierzbołowo (1), Wiljanowo (1), Wojnotraki-Pogiermońskie (2), Wygoda (1), Zagroda (2), Zaścianek Zielony (1), Zaścianki (2), Zofjówka (1), gmina Wejwery (1), grodzisko w Mastałkowiczach (1), jezioro Bimberys (1), jezioro Dowgierdziszki (1), jezioro Głuche (1), jezioro Iłguć (1), jezioro Naszkuny (1), jezioro Obelja (1), jezioro Orja (1), jezioro Udrya (1), starostwo Przyjaźń (1), ulica Adama MIckiewicza (1), ulica Adama Mickiewicza (3), ulica Gideyminowska (1), ulica Giedyminowska (3), ulica Litewska (1), Łoza (1), Łoździenie (2), Ślepa Korzyść (1), Święcień Nowy (2), Święto Jeziory (1), Żełosy (1),
old_name:pl_13Apszuty Polskie (1), Nowa Wola (1), Romuciszki Polskie (1),
old_name:ru941-я Круповская (до 1979) (1), 2-я Вильнюсская улица (до 1973) (1), Alt Weynothen (1), Автомагнитола (1), Атмат (1), БелТАПАЗ (1), Бильдервайчен (1), Будветен (1), Виленская улица (1674 – 1921);Сувальская улица (Палка Сувальскага) (1921 – 1940) (1), Виленская улица (1921 – 1940);Свердловская улица (09.01.1940 – 1945) (1), Вильна (1), Гродненский государственный профессионально-технический колледж приборостроения (1), Даугай (1), Дауги (1), Долгая улица (Длуга) (до 1955) (1), Друскеники (1), Жагоры (1), Жеймеле (1), Жирмунская улица (до 1955) (1), Заусгаллен (1), Карпфенвинкель (1), Кирмелишки (2), Ковно (1), Колледж приборостроения (1), Крупский переулок (1903 – 1913);Крупская улица (1913 – 1955) (1), Кульша (2), Лаукжямис (1), Можайская улица (1), Нестеровский район (1), Новосельская улица (до 1940) (1), Олита (1), Ольсяды (1), Пиллькоппен (1), Поневеж (1), Раздолье (1), Риббенишкен (1), Рус (19), Русь;Русское Царство;Российская Империя;Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1), СШ № 21 (2), Садовая улица (1), Свента (6), Скирвит (2), Снечкус (3), Соболево (1), Совхозная улица (1955 – 1965) (1), Солоки (1), Сукурчевская улица (до 1940);Лесная улица (1940-01-09 – 1955);улица Шостаковича (1955 – 1957) (1), Таттамишкен (1), Траппёнен (1), Ужпияунелен (1), Урожайная улица (до 1985) (1), Храм Преображения Господня (1), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1), Шавланы (1), Шавли (2), Школьная улица (1), Шталлупёнен (1), Эйшишская улица (до 1940) (1), Юрбург (1), к Шилленингкен (- 1950-07-04) (1), улица Боры (до 1940) (1), улица Окопы (до 1940);Осоавиахимовская (09.01.1940 – 1988) (1), улица Рыдз-Смиглага (до 1940);улица Куйбышева (09.01.1940 – 1958) (1), улица Струги (до 1955) (1),
old_name:sk1Vilno (1),
old_name:uk2Вороновський район (1), Гродно (1),
old_name_1450-oji pagrindinė mokykla (1), Taržaks (2), Вільгельм Кайзер Штрасэ (1),
old_operator1UAB „Norfos mažmena” (1),
old_ref67426/122 (1), 8 (14), P510 (26), Р511 (13), Р515 (13),
old_short_name1РСФСР (1),
old_short_name:en1RSFSR (1),
old_short_name:ru1РСФСР (1),
old_website1http://bsh14grodno.schools.by (1),
oneway14082-1 (5), no (2838), reversible (3), yes (11235), Полевая улица (1),
oneway:bicycle2yes (2),
oneway_11yes (1),
openfire1yes (1),
opening1Nov-Mar: 07:00-17:00;Apr-Oct 08:00-18:00 (1),
opening_date406-2019 (1), 2016-12-15 (1), 2019 (1), 2022 (1),
opening_hours5268"" (1), "Nuo 7-8 iki 13-15 ." (1), "Priklauso nuo renginių" (1), "Seasonal" (1), 00:00-24:00 (7), 00:05-24:00 (1), 06:00-00:00 (2), 06:00-21:00 (1), 06:00-22:00 (9), 06:00-23:00 (1), 06:00-24:00 (5), 06:30-18:00 (1), 07:00 - 16:00 (1), 07:00 - 23:00 (1), 07:00-09:00 (1), 07:00-14:00 (1), 07:00-15:30 (1), 07:00-19:00 (2), 07:00-20:00 (2), 07:00-22:00 (4), 07:00-23:00 (6), 07:30-18:00 (1), 07:30-20:00 (3), 07:30-22:00 (8), 07:30-22:00; Fr,Sa 07:30-23:00 (1), 07:30-23:00 (1), 08:00-11:30, 12:00-15:30, 16:00-20:00 (1), 08:00-14:00,15:00-20:00 (1), 08:00-16:00 (1), 08:00-17:00 (6), 08:00-18:00 (11), 08:00-18:30 (1), 08:00-19:00 (1), 08:00-20:00 (15), 08:00-21:00 (18), 08:00-22:00 (157), 08:00-23:00 (16), 08:00-24:00 (3), 08:00-sunset (1), 08:30-17:30 (2), 09:00-14:00, 15:00-20:00 (1), 09:00-18:00 (4), 09:00-19:00 (4), 09:00-20:00 (3), 09:00-21:00 (9), 09:00-22:00 (9), 09:00-23:00 (1), 09:00-23:30 (1), 0:00-24:00 (2), 10:00 - 20:00 (1), 10:00-16:00 (1), 10:00-16:30 (1), 10:00-17:00 (1), 10:00-18:00 (5), 10:00-19:00 (9), 10:00-19:30 (1), 10:00-20:00 (13), 10:00-21:00 (6), 10:00-22:00 (11), 10:00-23:00 (3), 10:00-24:00 (3), 10:00-9:00 (1), 10:30-22:00 (1), 11:00-18:00 (1), 11:00-19:00 (4), 11:00-20:00 (3), 11:00-21:00 (1), 11:00-22:00 (7), 11:00-22:00; Fr,Sa 11:00-23:00 (1), 11:00-23:00 (15), 12:00-00:00 (1), 12:00-15:00 (1), 12:00-22:00 (2), 12:00-23:00 (3), 12:10-13:00 (1), 15:00-03:00 (1), 16:00-19:00 (1), 16:30-21:00 (1), 17:00-01:00 (2), 17:00-03:00 (1), 19:00-23:00 (1), 24/7 (595), 24/7, 07:00-23:00 “LPG” (1), 6:00-20:00 (1), 6:00-22:00 (1), 7:00-14:00 (1), 7:00-20:00 (1), 7:00-21:00 (1), 7:00-22:00 (1), 7:00-9:00 (3), 7:30-16:30 (1), 7:30-18:00 (2), 7:30-22:00 (1), 7:30-23:00 (1), 8:00 - 23:00 (1), 8:00-17:00 (1), 8:00-18:00 (3), 8:00-20:00 (2), 8:00-21:00 (7), 8:00-22:00 (23), 8:00-23:00 (1), 8:00-23:00 closed (1), 8:30-20:00 (1), 9:00-17:00 (1), 9:00-19:00 (1), 9:00-20:00 (1), 9:00-22:00 (1), 9:30-22:00 (1), Apr - Oct Tu-Su 9:00-17:00 (1), Apr 1 - Nov 1 Sa-Su 11:00-17:00 (1), Apr 1 - Oct 31 Mo,We-Su 10:00-18:00; Nov 1 - Mar 31 We-Su 10:00-16:00 (1), Apr 1 - Oct 31 Tu-Su 9:00-18:00; Nov 1 - Mar 31 Tu-Sa 8:00-17:00 (1), Apr 15 - Jun 30 10:00-16:30; Jul 1 - Aug 31 10:00-17:30; Sep 1 - Oct 31 10:00-16:30 (1), Apr-Aug: Mo-Su 10:00-22:30, Sep-Oct: Mo-Su 10:00-21:30 (1), Apr-Oct We-Su 10:00-18:00; Nov-Mar We-Su 09:00-17:00 (1), Apr-Oct: 12:00-22:00 (1), Apr-Oct: Mo-Fr 06:00-19:00; Apr-Oct: Sa-Su 04:00-17:00; Nov-Mar: Mo-Fr 06:00-19:00; Nov-Mar: Sa-Su 06:00-17:00; PH off (1), Darbo laikas pagal žmonių srautą (1), Fr 11:00-20:00; Sa 9:00-18:00 (1), Fr 12:00-22:00; Sa 12:00-22:00; Su 12:00-18:00 (1), Fr 13:00-19:00; Sa,Su 13:00-21:00 (1), Fr 15:00-21:00; Su 12:00-21:00 (1), Fr 17:00-02:00 (1), Fr 22:00-24:00; Sa 00:00-05:00,22:00-24:00; Su 00:00-05:00 (1), Fr-Sa 12:00-20:00; Su 11:00-15:00 (1), Fr-Sa 14:00-22:00 (1), Fr-Sa 22:00-07:00 (1), Fr-Su 07:00-20:00 (1), Fr-Su 08:00-20:00 (2), Fr-Su 10:00-19:30 (1), Fr-Su 10:00-21:00 (1), Fr-Su 11:00-17:00; Apr 25: 11:00-17:00 (6), Friday Saturday 23:59-12:00 (1), Gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d.: kasdien 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Spalio 1 d. – balandžio 30 d.: kasdien 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 (1), Jan-Apr 9:00-23:00; May-Jun 9:00-24:00; Jul-Dec 10:00-22:00 (1), Jan-Feb 9:00-18:00; Mar-Apr 9:00-20:00; May 9:00-21:00; Jun-Aug 9:00-22:00; Sep 9:00-20:00; Oct 9:00-19:00; Nov 9:00-17:00; Dec 9:00-17:00 (1), Jun 1 - Sep 14 Tu-Fr 10:00-17:00; Sa 10:00-16:45; Su 10:00-17:00; Sep 15 - Jun 1 Tu-Fr 10:00-17:00; Sa 10:00-16:45 (1), Jun 1 - Sep 14 Tu-Fr 10:00-17:00; Sa 10:00-16:45; Su 10:00-17:00; Sep 15 - Jun 1 Tu-Fr 10:00-17:00; Su 10:00-16:45 (1), Jun-Aug Mo-Su 9:00-17:00; Sep-May Mo-Sa 9:00-17:00 (1), Jun-Sep Mo-Su 10:00-18:00; Sep-May Tu-Su 10:00-17:00 (1), May - Oct Mo-Su 10:00-17:00 (1), May - Sep Mo-Su 10:00-19:00; Oct - Apr Mo-Th 10:00-17:00; Fr 10:00-16:00 (1), May 1 - Oct 15 Tu-Su 10:00-19:00 (1), May 1 - Oct 31 Mo-Su 10:00-20:00; Nov 1 - Apr 30 Mo-Fr 8:00-17:00 (1), May 1 - Oct 31 We-Su 10:00-17:00; Nov 1 - Apr 30 Tu-Sa 10:00-17:00 (1), May 1 - Sep 30 Mo-Fr 9:00-18:00; Sa 10:00-18:00; Su 10:00-15:00; Oct 1 - Apr 30 Tu-Sa 10:00-17:00 (1), May 1 - Sep 30 Tu-Sa 8:00-17:00; Oct 1 - Jun 30 Mo-Fr 8:00-17:00 (1), May 1-Aug 31 Tu-Su 11:00-18:00; Sep 1-Apr 30 Tu-Sa 11:00-17:00 (1), May 1-Sep 30 10:00-19:00; Oct 1-Apr 30 10:00-17:00 (1), May 1-Sep 30: Tu-Sa 10:00-17:00; May 1-Sep 30: Su 10:00-15:00; Oct 1-Apr 30; Tu-Sa 10:00-17:00 (1), May 15 - Sep 15 Mo-Su 10:00-18:00 (1), May-Aug Mo-Su 9:00-18:00; Sep-Apr Mo-Su 9:00-17:00 (1), May-Jun 11:00-24:00; Jul-Apr 11:00-23:00 (1), May-Jun Mo-Su 10:00-17:00; Jul-Aug Mo-Fr 10:00-18:00; Jul-Aug Sa-Su 10:00-17:00; Sep-Apr Mo-Fr 10:00-17:00 (1), May-Jun Mo-Su 10:00-17:00; Jul-Sep Mo-Fr 10:00-18:00; Jul-Sep Sa-Su 10:00-17:00; Oct Mo-Fr 10:00-17:00; Oct Su-Sa 10:00-16:00; Nov-Apr Mo-Th 10:00-17:00 (1), May-Oct Mo-Su 10:00-18:00; Nov-Apr Tu-Sa 8:00-17:00 (1), May-Oct Mo-Su 9:00-19:00 (1), May-Sep Tu-Sa 10:00-18:00 (1), May-Sep Tu-Sa 11:00-17:00 (1), May-Sep Tu-Sa 9:00-18:00; Sa 10:00-16:00; Oct-Apr Tu-Fr 9:00-17:00; Sa 10:00-15:00 (1), May-Sep Tu-Su 10:00-18:00; Oct-Apr Tu-Su 10:00-16:00 (1), May-Sep Tu-Su 11:00-19:00; Oct-Apr Tu-Sa 11:00-17:00 (1), Mo - Fr 08:00-20:00 (1), Mo - Fr 7:00-9:00 (1), Mo - Fr 7:00-9:00, 16:00-19:00 (1), Mo - Sa 09:00 - 20:00; Su 10:00 - 18:00 (1), Mo 08:00-12:00,13:00-18:00; Sa 08:00-12:00,12:30-15:00 (1), Mo 08:00-12:00,13:00-18:00; Tu-Th 08:00-12:00,13:00-17:00; Fr 08:00-12:00,12:30-15:30 (1), Mo 08:00-13:00; Tu-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-12:00 (1), Mo 08:00-14:00; Tu-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-14:00 (1), Mo 08:00-14:00; Tu-Fr 08:00-19:00; Sa 08:00-14:00 (1), Mo 08:00-17:00; Tu 08:00-17:00; We 08:00-17:00; Th 08:00-17:00; Fr 08:30-17:00 (1), Mo 08:00-17:00; Tu 12:00-19:00; We 08:00-17:00; Th 12:00-19:00; Fr 08:00-13:00 (1), Mo 08:00-18:00; Th-Fr 08:00-16:00 (1), Mo 08:00-18:00; Tu-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-19:00 (1), Mo 08:00-19:00; Tu,Th 07:00-19:00; We 08:15-19:00; Fr 08:00-16:00 (1), Mo 08:00-21:00; Tu 08:00-17:00; We 11:00-20:00; Th 08:00-21:00; Fr 08:00-17:00 (1), Mo 08:30-18:00; Tu-Th 08:30-17:00; Fr 08:30-15:00 (1), Mo 08:30-19:00; Tu-Th 08:30-18:00; Fr 08:30-17:00 (1), Mo 09:00-12:00, 14:00-17:00; Tu 09:00-13:00; We-Th 09:00-12:00, 14:00-17:00; Fr 09:00-12:00 (1), Mo 09:00-13:00, 14:00-18:00; Tu-Fr 08:00-13:00, 14:00-17:00 (1), Mo 09:00-14:00; Tu-Fr 09:00-18:00 (1), Mo 09:00-16:00; Tu 09:00-16:00; We 09:00-16:00; Th 09:00-16:00; Mo 09:00-16:00; Sa "pagal užsakymą"; Su "pagal užsakymą" (1), Mo 09:00-16:00; Tu 10:00-17:00; We 09:00-14:00; Th 11:00-18:00; Fr 09:00-16:00 (1), Mo 10:00-22:00, Tu-Th 10:00-23:00, Fr 10:00-01:00, Sa 12:00-24:00 (1), Mo 11:00 - 21:00; Tu-Th 11:00 - 22:00; Fr 11:00 - 23:00; Sa 10:00 - 23:00; Su 10:00 - 21:00 (1), Mo 11:00-01:00; Tu-We 08:00-22:00; Th 13:00-21:00; Fr-Su 08:00-22:00 (1), Mo 11:00-16:00; Tu-Th 11:00-22:00; Fr 11:00-04:00; Sa 12:00-04:00 (1), Mo 11:00-19:00; Tu-Fr 08:00-16:00 (1), Mo 11:00-20:00; Tu-Fr Mo 8:00-20:00; Sa-Su Mo 10:00-20:00 (1), Mo 11:30 - 21:00; Tu-Th 11:30-22:00; Fr-Sa 11:30-23:00; Sa 11:30-21:00 (1), Mo 11:30-15:00; Tu-We 11:30-22:00; Th 11:30-00:00; Fr 11:30-02:00; Sa 16:30-02:00 (1), Mo 11:30-22:00; Tu-Th 11:30-23:00; Fr,Sa 11:30-01:00, Su 11:30-22:00 (1), Mo 12:00-19:00, Tu-Fr 10:00-19:00, Sa 10:00-17:00 (1), Mo 12:00-23:00; Tu-Fr 12:00-24:00; Sa 00:00-01:00,12:00-24:00; Su 00:00-01:00,12:00-23:00 (1), Mo 12:00-23:00; Tu-Sa 12:00-01:00; Su 12:00-23:00 (1), Mo 12:00-24:00, Tu-Su 11:00-24:00 (1), Mo 13:00-17:00; Tu 11:00-15:00; We 11:00-15:00; Th 10:00-14:00; Fr 13:00-17:00 (1), Mo 14:00-22:30; Tu-Sa 11:00-22:30; Sa 11:00-22:00 (1), Mo 15:00-23:00, Tu-Fr,Su 12:00-23:00, Sa 11:00-23:00 (1), Mo 17:00-22:00, Tu-Su 10:00-22:00 (2), Mo 17:00-22:00; Tu-Su 15:00-22:00 (1), Mo 17:00-24:00; Tu-Fr 15:00-24:00; Sa 14:00-24:00 (1), Mo 8:00-18:00; Tu 8:00-18:00; We 8:00-18:00; Th 8:00-18:00; Fr 8:00-18:00; Sa 8:00-13:00 (1), Mo 9:00-12:00; Tu-Th 12:00-16:00; Fr 12:00-15:00 (1), Mo 9:00-17:00; Tu-Fr 9:00-18:00; Sa 10:00-18:00 (1), Mo 9:30-18:00; Tu-We 8:00-18:30; Th 8:00-18:00; Fr 8:00-12:00 (1), Mo Off; Th-Su 09:00-20:00 (1), Mo off; Tu-Fr 10:00-13:00,14:00-19:00; Sa-Su 10:00-15:00 (1), Mo off; Tu-Fr 10:00-18:00; Sa-Su 11:00-17:00 (1), Mo off; Tu-Su 10:00-19:00 (6), Mo off; Tu-Th 17:00-22:00; Fr 17:00-23:00; Sa 13:00-23:00; Su 13:00-22:00 (1), Mo, Tu, Th, Fr 09:00-12:00, 13:00-14:00 (1), Mo,Fr 08:00-16:00; Tu-Th 08:00-20:00 (1), Mo,Fr 11:30-13:30 (1), Mo,Su off; Tu-Th 11:00-21:00; Fr 11:00-22:00; Sa 12:00-21:00 (1), Mo,Th 8:00-19:00; Tu,We,Fr 08:00-18:00 (1), Mo,Tu 08:00-18:00; Th 09:00-18:00 (1), Mo,Tu 09:00-23:00, Su 10:00-24:00; We 09:00-24:00, Th 09:00-01:00; Sa 10:00-01:00 (1), Mo,Tu 11:00-22:00, We,Th 11:00-23:00, Fr 11:00-24:00, Sa 10:00-24:00, Su 10:00-22:00 (1), Mo,Tu 13:00-18:00; We,Th 09:00-12:00,13:00-15:00; Fr 08:00-13:00 (1), Mo,Tu,Th,Fr 10:00-19:00, We 09:00-19:00, Sa 10:00-15:00 (1), Mo,We 08:00-18:00; Tu,Th 08:00-17:00; Fr 08:00-15:45 (1), Mo,We 09:00-12:30, 13:00-16:30; Fr 09:00-12:30, 13:00-15:30 (1), Mo,We 09:00-13:00,14:00-18:00; Tu,Th 08:00-12:00,13:00-17:00; Fr 08:00-15:00 (1), Mo,We 09:00-14:00; Tu,Th 13:00-18:00 (1), Mo,We 09:00-15:00; Tu,Th 13:00-17:00 (1), Mo,We 09:00-18:00; Tu,Th 08:00-17:00; Fr 08:00-15:45 (1), Mo,We 10:00-17:30; Tu,Th 10:00-19:00 (1), Mo,We 14:00-18:00; Tu 08:00-16:00; Th 08:00-18:00; Fr 08:00-13:00 (1), Mo,We 15:00-18:00; Tu,Th 08:00-11:00; Fr 09:00-12:00 (1), Mo,We 17:45-21:15; Su 11:00-12:30 (1), Mo,We,Fr 13:00-20:00; Tu,Th 08:00-13:00 (1), Mo,We,Th 09:00-17:00; Tu 15:00-18:00 (1), Mo-Fr (3), Mo-Fr 9:00-17:00; Sa 9:00-14:00 (1), Mo-Fr 00:00-24:00 (2), Mo-Fr 00:00-24:00; Sa-Su 11:00-19:00 (1), Mo-Fr 010:00-20:00; Sa-Su 10:00-19:00 (1), Mo-Fr 05:30-22:00; Sa 06:00-22:00; Su 07:00-19:00 (1), Mo-Fr 05:45-20:00; Sa 06:00-18:00; Su 07:00-18:00 (1), Mo-Fr 05:45-23:00; Sa-Su 07:00-22:00 (1), Mo-Fr 06:00-09:30,11:00-15:30 (1), Mo-Fr 06:00-17:00; Sa 06:00-14:00; Su off (1), Mo-Fr 06:00-18:00 (1), Mo-Fr 06:00-18:00, Sa 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 06:00-19:00 (1), Mo-Fr 06:00-20:00 (1), Mo-Fr 06:00-20:00, Sa 07:00-17:00 (3), Mo-Fr 06:00-20:00; Sa 06:00-16:00; Su 07:00-12:00 (1), Mo-Fr 06:00-20:00; Sa 08:00-18:00 (1), Mo-Fr 06:00-20:00; Sa,Su 07:00-17:00 (1), Mo-Fr 06:00-20:00; Sa,Su 07:00-19:00 (1), Mo-Fr 06:00-21:00, Sa 06:00-21:00, Su,PH 07:00-21:00 (1), Mo-Fr 06:00-21:00; Sa 09:00-19:00; Su 10:00-17:00 (1), Mo-Fr 06:00-21:00; Sa,Su 09:00-19:00 (1), Mo-Fr 06:00-21:30, Sa,Su 09:00-19:00 (1), Mo-Fr 06:00-22:00, Sa 07:00-22:00, Su,PH 08:00-22:00 (1), Mo-Fr 06:00-22:00; Sa-Su 07:00-21:00 (1), Mo-Fr 06:30-18:30 (2), Mo-Fr 06:30-20:00, Sa-Su 08:00-20:00 (1), Mo-Fr 06:30-20:00; Sa 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 06:30-21:30, Sa,Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 06:30-21:30, Sa-Su 10:00-20:00 (1), Mo-Fr 06:30-21:30; Sa-Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 06:30-22:00, Sa 10:00-22:00, Su 10:00-21:00 (1), Mo-Fr 06:30-22:30, Sa-Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:00 - 23:00; Sa-Su 08:00 - 22:00 (1), Mo-Fr 07:00-00:00; Sa-Su 08:00-00:00 (1), Mo-Fr 07:00-15:00 (5), Mo-Fr 07:00-15:00; Jul-Aug: Sa,Su,PH 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-16:00 (2), Mo-Fr 07:00-17:00 (5), Mo-Fr 07:00-17:00; Sa 07:00-14:00 (1), Mo-Fr 07:00-17:30 (1), Mo-Fr 07:00-18:00 (2), Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 08:00-15:00 (2), Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 09:00-15:00 (3), Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 09:00-15:00; PH off (1), Mo-Fr 07:00-18:00;Sa 07:00-17:30;Su 10:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:00-18:30 (2), Mo-Fr 07:00-19:00 (6), Mo-Fr 07:00-19:00, Sa 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 07:00-18:30; Su 07:00-18:15 (1), Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 08:00-16:00; PH off (1), Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 09:00-14:00; Su 11:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 09:00-17:00; Su 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-19:00; Sa-Su 08:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:00-19:30, Sa,Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:00-19:30; Sa-Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00 (3), Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 08:00-12:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 08:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 09:00-13:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 09:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 07:00-19:00; Su 08:00-18:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 08:00-12:00 (2), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 08:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 08:00-20:00; Su 08:00-17:00 (2), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 08:00-20:05; Su 09:00-18:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 09:00-20:00; Su 10:00-19:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 09:30-18:00 (1), Mo-Fr 07:00-20:00;Sa 07:00-14:00;Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00 (2), Mo-Fr 07:00-21:00, Sa,Su 10:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 06:00-09:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 09:00-19:00; Su 10:00-18:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 09:00-19:00; Su 10:00-19:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 09:00-21:00; Su 10:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa, Su 08:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa-Su 09:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:00-21:00; Sa-Su 10:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00, Sa 08:00-21:00, Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00, Sa,Su 08:00-22:00 (3), Mo-Fr 07:00-22:00, Sa,Su 09:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00, Sa-Su 08:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa 08:00-22:00; Su 09:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa 09:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa 09:00-19:00; Su 12:00-18:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa,Su 08:00-22:00 (2), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa,Su 09:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa-Su 08:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa-Su 08:00-22:00 (3), Mo-Fr 07:00-22:00; Sa-Su 10:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:00-23:00, Sa,Su 08:00-23:00 (2), Mo-Fr 07:00-23:00; Sa,Su 08:00-23:00 (1), Mo-Fr 07:00-23:00; Sa-Su 08:00-23:00 (5), Mo-Fr 07:00-24:00; Sa,Su 09:00-24:00 (1), Mo-Fr 07:15-15:15 (1), Mo-Fr 07:15-16:15 (1), Mo-Fr 07:30-08:30 (1), Mo-Fr 07:30-11:30, 12:30-16:30 (1), Mo-Fr 07:30-15:30 (3), Mo-Fr 07:30-16:00 (1), Mo-Fr 07:30-16:30 (4), Mo-Fr 07:30-17:00 (1), Mo-Fr 07:30-17:00, Sa-Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-17:00; Sa 07:30-12:00 (1), Mo-Fr 07:30-17:00; Sa 08:00-13:00; Su off (1), Mo-Fr 07:30-17:00; Sa 9:00-14:00 (1), Mo-Fr 07:30-17:30; Sa 07:45-14:00 (1), Mo-Fr 07:30-18:00 (2), Mo-Fr 07:30-18:00, Sa 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-18:00, Sa 09:00-17:00, Su,PH 10:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:30-18:00; Sa 8:00-15:00; Su 9:00-14:00 (1), Mo-Fr 07:30-18:30 (1), Mo-Fr 07:30-18:30, Sa-Su 7:30-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-18:30; Sa 07:30-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-18:30; Sa 08:00-16:00; Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00, Sa 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00; Sa 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00; Sa 08:00-17:00; Su 08:00-14:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00; Sa 08:00-17:00; Su 09:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00; Sa 09:00-20:00; Su 09:00-18:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00; Sa 10:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:00; Sa 10:00-19:00; Su 10:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:30; Sa 08:00-17:00; Su 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-19:30; Sa-Su 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00 (8), Mo-Fr 07:30-20:00, Sa 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00, Sa,Su 09:00-18:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00, Su 10:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 08:00-13:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 08:00-14:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 10:00-14:00; Su off (1), Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 10:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:00; Sa 8:00-18:00; Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:30; Sa 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-20:30; Sa 10:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00, Sa 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00, Sa 08:00-20:00, Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00, Sa,Su 08:00-19:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00, Sa,Su,PH 08:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00, Sa-Su 08:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa 07:30-22:00; Su 08:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa 08:00-17:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa 08:00-20:00; Su 10:00-19:00; PH 10:00-19:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa 08:00-21:00; Su 08:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa 09:00-21:00; Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa,Su 08:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa,Su 08:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa,Su 09:00-20:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa,Su 09:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa-Su 08:00-21:00 (2), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa-Su 09:00-21:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:00; Sa-Su 09:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-21:30, Sa 08:00-20:00, Su 09:00-18:00 (3), Mo-Fr 07:30-22:00, Sa 08:00-16:00 (1), Mo-Fr 07:30-22:00, Sa 09:00-22:00, Su 10:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-22:00, Sa,Su 08:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-22:00, Sa-Su 09:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-22:00; Sa 08:00-22:00; Su 09:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-22:00; Sa-Su 08:00-22:00 (2), Mo-Fr 07:30-22:00; Sa-Su 09:00-22:00 (2), Mo-Fr 07:30-22:00; Sa-Su 10:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-23:00; Sa 08:00-23:00; Su 08:00-22:00 (1), Mo-Fr 07:30-23:00; Sa-Su 08:00-23:00 (1), Mo-Fr 07:45-16:45; Sa 9:00-15:00 (1), Mo-Fr 07:45-19:00; Sa 09:00-17:00; Su 09:00-15:00 (1), Mo-Fr 08:00-10:00 (1), Mo-Fr 08:00-11:00 (1), Mo-Fr 08:00-12:00 (4), Mo-Fr 08:00-12:00, 12:30-16:30 (1), Mo-Fr 08:00-12:00, 12:30-16:40; Th 08:00-12:00, 12:30-16:30; Fr 08:00-12:00, 12:30-16:00 (1), Mo-Fr 08:00-12:00, 12:45-17:00 (1), Mo-Fr 08:00-12:00, 13:00-17:00 (4), Mo-Fr 08:00-12:00,13:00-17:00 (7), Mo-Fr 08:00-12:30, 13:00-16:30 (1), Mo-Fr 08:00-13:00 (2), Mo-Fr 08:00-13:00, 13:30-16:30 (1), Mo-Fr 08:00-13:00, 14:00-17:00 (2), Mo-Fr 08:00-13:00, 14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 (1), Mo-Fr 08:00-13:00,14:00-17:00 (1), Mo-Fr 08:00-14:00 (1), Mo-Fr 08:00-14:00,14:30-18:00; Sa 09:00-14:00,14:30-16:00 (1), Mo-Fr 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 08:00-15:00; Jul-Aug: Mo-Fr 07:00-16:00; Jul-Aug: Sa,Su,PH 09:00-16:00 (1), Mo-Fr 08:00-15:00; Jul-Aug: Mo-Fr 08:00-19:00; Jul-Aug: Sa,Su 10:00-17:00 (1), Mo-Fr 08:00-16:00 (13), Mo-Fr 08:00-16:00; Jul-Aug: Mo-Fr 08:00-19:00; Jul-Aug: Sa,Su 10:00-17:00 (1), Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 08:00-14:00 (1), Mo-Fr 08:00-16:00; Sa 09:00-14:00 (2), Mo-Fr 08:00-16:00; Sa, Su,PH off (2), Mo-Fr 08:00-17:00 (96), Mo-Fr 08:00-17:00 arba pagal susitarimą (1), Mo-Fr 08:00-17:00, Sa 08:00-13:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00, Sa 08:00-16:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00, Sa-Su off (2), Mo-Fr 08:00-17:00; Fr 08:00-15:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-12:00; Su off (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-13:00 (6), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-13:00; PH off (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-13:00; Su off (4), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-14:00 (8), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-14:00; Su off (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-15:00 (2), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 08:00-16:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 09:00-12:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 09:00-13:00 (5), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 09:00-14:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 09:00-15:00; PH off (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 8:00-15:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa 9:00-13:00 (2), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa,Su off (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa-Su 08:00-17:00 (1), Mo-Fr 08:00-17:00; Sa-Su 09:00-14:00 (1),