knumv's
dance:teaching4no (1), yes (3),
date4no (3), yes (1),
default_language2lt (1), pl (1),
delivery29no (15), yes (14),
demolished23yes (23),
demolished:building15industrial (5), residential (3), yes (7),
demolished:power2tower (2),
denomination654baptist (9), belarusian_orthodox (1), catholic (137), evangelical (12), greek_catholic (1), jewish (2), lutheran (3), new_apostolic (1), orthodox (102), pentecostal (3), protestant (5), roman_catholic (166), russian_orthodox (209), seventh_day_adventist (1), ТП-262 (1), язычество (1),
denotation62alley (3), avenue (14), garden (2), landmark (6), natural_monument (2), single (1), urban (34),
department2store_section (2),
departures_board674no (1), realtime (2), timetable (671),
depot2bus (1), vehicles (1),
depth10.3 (1),
description1248 (электротехнические изделия) (1), Вольер с копытными (1), диагностика, техосмотр (1), завод гидроизоляции (1), "Cudounia" * - an ethnic store. We offer handycraft products from Belarusian craftsmen: ethnography and ethnostyle, Belarusian tradition, reconstruction; belarussian books, souvenirs and others/ (1), "Дочки и сыночки" - магазин детских товаров и косметики (1), #lidbeer (2), (Пульты, батарейки, антенны, аксессуары к телефонам и т.д.) (1), 08/2019: Asphalted (1), 08/2019: asphalted (1), 1 и 2 подъезды построены в 1975 г., 3 и 4 - в 1980 году, 5 и 6 - в 1982 году (1), 1-й этаж, кабинеты 1,4 (1), 10.00 - 18.00 (1), 11-ый военный городок (1), 15 (1), 159 км дороги М6 Минск-Гродно euro style diesel nozzle (1), 1904-1905 (1), 2-й этаж, кабинет 11 (1), 2-й этаж, кабинеты 7-9 (1), 20 га (1), 200-year oak grove (1), 3 подьема (1), 3D graphics making, 3D animation, package design, POS-materials, clipart, moch-up creation, naming. (1), 3G=yes; CID=3201; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3202; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3203; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3204; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3206; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3207; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3208; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3209; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3232; GSM=1346; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3241; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3247; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3248; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3249; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3250; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3251; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3287; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3309; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3378; GSM=1456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=3554; GSM=123456; LAC=645 (1), 3G=yes; CID=4319; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4320; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4320; GSM=1236; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4322; GSM=123; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4417; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4418; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4419; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4492; GSM=12345; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4516; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4517; GSM=12345; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4520; GSM=1236; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4521; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4523; GSM=12356; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4545; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; CID=4546; GSM=123456; LAC=4100 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=2861; GSM=1237 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=2862; GSM=123456789 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=2863; GSM=1234567 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=4862; GSM=12345 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=4864; GSM=1234568 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=4890; GSM=123567 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5342; GSM=1234568 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5351; GSM=1235 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5840; GSM=123 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5873; GSM=1234579 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5874; GSM=12358 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5896; GSM=1234 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=5953; GSM=12345 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=840; GSM=123569 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=861; GSM=1234567 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=862; GSM=12345679 (1), 3G=yes; LAC=231; CID=863; GSM=123 (1), 4 кв.ж.д. (1), 4-х кв.ж.д. (1), 593-072/71886 (1), 593-072/71892 (1), 593-072/71912 (1), 82 (1), 82 к1 (1), 82 к1Г (1), 82 к3 (1), 82 к3Г (1), 82 кГ (1), A 2,285km river that flows from Russia, through Belarus and Ukraine, to the Black Sea. (7), AD category for fire fighting HO A6 ICAO Rescue equipment: 2 fire trucks (1), ARMTEK занимается оптовой и розничной торговлей автозапчастями, расходными материалами и аксессуарами для легковых и грузовых автомобилей (16), ATM Белинвестбанк (BYR) (1), All-panel building typical for the neighbourhood (1), B.Knjazikovcy, Iv'evckij r-n, bashnja 70m. (1), B.Zhuhovichi, Korelichckij r-n, bashnja 70m. (1), BYR (1), Bardzo rozległy i zróżnicowany krajobrazowo region. W części zach. dominują równinne krajobrazy fluwioglacjalne (sandrowe), a we wsch. – pagórkowate i miejscami równinne krajobrazy glacjalne. W części pn. krajobrazy wzgórzowe związane gł� (4), Bardzo rozległy mezoregion, ograniczony od pn. doliną Biebrzy, a od zach. i pd. doliną Narwi. Na wsch. przecięty granicą z Białorusią. W części pn. dominują fluwioglacjalne krajobrazy pagórkowate oraz wzgórzowe, z kulminacją o wysokości 214 (2), Berdovka, Novogrudckij r-n, covmectnaja bashnja 70m. (1), Bitcoin exchange, rent a car, rental housing and various aid. (1), Bogushevka, Grodnenckij r-n, bashnja 70m. (1), Bruzgi, Grodnenckij r-n, p/p "Bruzgi", bashnja 70m. (2), C музыкально-хоровым уклоном (1), CB="LIDA :)"; CID=4318; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4319; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4320; DSC=456; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4321; DSC=456; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4322; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4417; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4418; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4419; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4424; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4489; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4492; DCS=456; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4516; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4517; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4520; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA :)"; CID=4521; DCS=456; GSM=123; LAC=415 (1), CB="LIDA"; CID=103; GSM=1234; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=123; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=124; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=208; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=243; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=285; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=2; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=315; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=43; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=45; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=52; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=606; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=612; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=613; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=641; DCS=4; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=700; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=708; GSM=1346; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=898; DCS=456; GSM=123; LAC=645 (1), CB="LIDA"; CID=8; DCS=456; GSM=1234; LAC=567 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=2861; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=2862; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=2863; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=4862; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=4864; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=4890; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=5342; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=5351; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=5840; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=5873; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=5874; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=5896; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=840; GSM=123; DCS=456 (2), CB="LIDA"; LAC=31; CID=861; GSM=123; DCS=456 (1), CB="LIDA"; LAC=31; CID=863; GSM=123; DCS=456 (1), CID 29; LAC 116-284-452 (1), CID=4424; GSM=123456; LAC=4100 (1), CID=4489; GSM=2356; LAC=4100 (1), Cadovaja, Korelichckij r-n, opornaja machta (1), Ctuderovshhina, Djatlovckij r-n, bashnja 70m. (1), Currently abandoned (2016) (1), Djatlovo, Jenergetichnaja, 7, bashnja RJeC (1), Done (23), Dość rozległy region, stanowiący wschodni skraj Pojezierza Mazurskiego, z urozmaiconym krajobrazem, w którym dominują glacjalne pagórkowate, a miejscami (część pn. i wsch.) glacjalne równinne. Liczne strefy czołowomorenowe i kemy, tworzące k (1), Drozdovo, Lidckij r-n, bashnja 70m. (1), For bitcoin:computer help,navigation maps,apartment for rent (1), Green Channel (1), Jest częścią Europy Wschodniej, jako położony na fundamencie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej z pokrywą paleo- i mezozoiczną. (1), Kracnocel'ckij, Pobedy, 5, OAO"Kracnocel'ckCtrojmaterialy"Struba (1), Ksenija Gerasimovich 107 let (1), LAC=31; CID=5953; GSM=123; DCS=456 (1), Linientaxi: Telefonische Anmeldung für Gruppen ab 5 Personen erforderlich! (1), Mezoregion o najwyższej jeziorności w Polsce, z dominującym pagórkowatym krajobrazem glacjalnym, i płatami krajobrazów wzgórzowych oraz fragmentami zalewowych den dolin. Część południowa odwadniana Pisą do Narwi, a pn. Węgorapą do Pregoły, (1), Morozovichi, Djatlovckij r-n, bashnja 70m. (1), NIzina stanowi geomorfologiczne przedłużenie Nizin Środkowopolskich, od których różni się pod względem klimatycznym i geobotanicznym, a także wgłębną strukturą geologiczną. (1), NSP 3 podjema (1), Narew – Tyniewicze Duże – Kamień – Kuraszewo – Nowy Kornin – Nowoberezowo– Hajnówka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Białowieża – Grudki – granica państwowa – Biały Lasek – Szereszewo – Prużany – Różany – Łyskowo – Nowy Dwór (1), Nogorodovichi, Djatlovckij r-n, M11, bashnja 70m. (1), OZ — это интернет-магазин OZ.by и магазины «OZ Книги» по всей Беларуси. (1), On the entering signs, it is written "Медрыкі". However, when you talk to local people, they all say it's wrong and it should be "Мэдрыкі" (1), On the entering signs; the name is wrongly written Гірі. The inhabitants themselves say it should be "Гіры", and so it appears on every single Belarusian source, as well as ont the bus stop. (1), Orkovichi, Novogrudckij r-n, bashnja MTC (1), PCN 25/R/C/X/T CONC (1), PCN 43/F/D/Y/T. Takes up to В-757-200,-737-500,-737-800, Ил-76,-18, Ту-154,-134, Ан-12,-24,-30,-26,-28,-72,-74, Як-42, Ми-8, Ка-32 (1), Pasieniečių kelias (19), Pasieniečių kelias (draudžiamas eismas) (2), Pasieniečių kelias (eismas draudžiamas) (9), Phone shop (1), Pizza & more (1), Podprowincja fizycznogeograficzna Europy Wschodniej, zajmująca niemal w całości terytoria Litwy, Łotwy i Estonii, północną Białoruś oraz przyległe obszary Rosji europejskiej, sięgająca aż do północno-wschodniej Polski. (1), Podprowincja fizycznogeograficzna w północno-wschodniej Polsce, południowo-wschodniej Litwie i zachodniej Białorusi, stanowiąca południowo-zachodnią część Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego. (1), PoliScan FM1, PoliScan M1HP (1), Previously folwark Paniuki? (1), Printing, copying, photo (1), Region geograficzny na pograniczu Litwy, Rosji, Białorusi i Polski (jej południowo-zachodni skraj, polska część Pojezierza Litewskiego nosi też nazwę Pojezierza Suwalskiego), stanowiący część Pojezierzy Wschodniobałtyckich. (1), Region o silnie urozmaiconym krajobrazie, przecięty granicą z Litwą. Dominuje pagórkowaty krajobraz glacjalny, urozmaicony krajobrazem wzgórzowym, związanym z licznymi strefami pagórów czołowomorenowych i kemowych, a miejscami obniżenia o genez (4), Region przecięty granicą z Białorusią, w którym dominują krajobrazy peryglacjalne: w części pn. pagórkowate, w części centralnej wzgórzowe (z kulminacją o wysokości 238 m n.p.m.), a w pd. równinne. Niewielki udział mają równinne krajobr (1), Region rozcięty od wsch. granicą z Białorusią, położony w widłach Bugu i Nurca. Zdominowany przez krajobrazy równinne: w części zach. i centralnej peryglacjalne, a w części wsch. – fluwioglacjalne z dużymi płatami krajobrazów wzgórzowyc (1), Rozległy mezoregion, przecięty granicą z Białorusią, położony między doliną Narwi na pn. a doliną Nurca na pd., przy czym szeroka dolina Nurca mieści się w nim w całości. Dominują tu krajobrazy równinne: peryglacjalne w części zach. i c (1), Rozległy niż rozciągający się we wschodniej części Europy. Jego granice nie są jednoznacznie ustalone. Autorzy różnie je przedstawiają, przy czym różnice pojawiają się nie tylko wśród autorów z różnych państw, ale także wśród autorów z jednego państwa. (1), Rozległy region o charakterze zabagnionego obniżenia, rozciągającego się w dolinie Biebrzy na długości około 130 km, od granicy z Białorusią do ujścia do Narwi. Dominują w nim krajobrazy zalewowych den dolin, a w części pd. równiny bagienn (6), Rozległy region o znacznej rozciągłości równoleżnikowej od Niedzicy na zach., do Białej Piskiej na wsch.), stanowiący zespół sandrów położonych między strefą marginalną fazy pomorskiej zlodowacenia wisły a maksymalnym zasięgiem tego zlo (1), Rozległy region, ograniczony od pn. i wsch. doliną Narwi, od pd. doliną Bugu a od zach. moreną Czerwonego Boru. Dominują tu równinne krajobrazy peryglacjalne z udziałem krajobrazów wzgórzowych, głównie w obrębie pól kemowych. W części pd. (1), Stochov — Nové Strašecí přerušení rychlostní silnice R6 — Cheb — Pomezí nad Ohří (1), Taxiing into stand 2 shall be carried out only via vacant stand 1. (1), There is a mistake on Belarusian wikipedia (both be and be-tarask) which name it "Свіршчына" (Svirščyna). Neither officially, neither on the spot there is such name. Anyway, it's sufficient to have a look at the Belpošta website or on Mapillary (1), Turec, Korelichckij r-n, R11, bashnja 70m. (1), Turec, Korelichckij r-n, bashnja 70m. (1), Ugly, Novogrudckij r-n, bashnja 70m. (1), Urozmaicony krajobrazowo region, przecięty granicą Obwodu Kaliningradzkiego Rosji, w części zach. przeważają równinne krajobrazy glacjalne, a w pd. pagórkowate i wzgórzowe glacjalne. Region odwadnia ku pn. Węgorapa i jej dopływ Gołdapa, któr (2), W Polsce położona jest tylko niewielka, pd. część tego regionu, a pozostała w Obwodzie Kaliningradzkim Rosji, gdzie również położone jest największe jezioro regionu – Wisztynieckie. Dominuje krajobraz glacjalny: równinny (część wsch.) i (3), When entering the village from the South, it is written "Рымдюны" (in Russian). From the North, it is written "Рымдзюны" (in Belarusian) (1), Wyraźnie wyodrębniony region, ograniczony dolinami: od zach. Pisy, od pd. Narwi i od wsch. Biebrzy, a od pn. strefą marginalną zasięgu zlodowacenia wisły. Tło krajobrazowe stanowią peryglacjalne krajobrazy pagórkowate, na które nakładają się (2), Zachepichi, Shhuchinckij r-n, covmectnaja bashnja 70m. (1), Zdominowane przez pagórkowate krajobrazy glacjalne oraz duże płaty krajobrazów wzgórzowych, związane ze ciągami moren czołowych i wałami ozów. Odwadniane przez Rospudę, której towarzyszą krajobrazy zalewowych den dolinnych. Liczne jeziora, z (2), Zdominowane przez pagórkowaty, miejscami wzgórzowy, krajobraz glacjalny, a w części pd. równinny krajobraz fluwioglacjalny (sandrowy). Pd. część regionu odwadnia Krutynia, a pn. Guber. Znaczna jest jeziorność regionu, a największe akweny to: D (1), Zespół dworski w dawnym majątku ziemskim Co najmniej od połowy XIX wieku do 1939 roku miejscowe dobra należały do de Virionów. Zachował się eklektyczny dwór w typie willi włoskiej, z basztą, zbudowany w 1848 roku według projektu architekta Władysława Ma (1), district heating substation, no appropriate tag (1), euro style diesel nozzle (1), http://www.svisgaz.by/proekty/army/9020-strazhi-belorusskogo-neba.html (1), https://vk.com/automakeupby (1), rating=1 (1), rating=3 (4), rating=4 (28), second BY 0777 marker on the other side of the border ditch (1), tourism=guest_house (1), v450 (1), «Золотая мечта» — это не просто преуспевающая компания, но и яркое подтверждение того, как мечта человека может стать счастливой реальностью. (4), «Золотая мечта» — это не просто преуспевающая компания, но и яркое подтверждение того, как мечта человека может стать счастливой реальностью.;Посетив «Царское золото», можно прикоснуться к настоящим дворянским традициям, обрамленным в стиль современности. (1), «Ладья» была создана как копия шахматной фигуры, которую во время археологических раскопок на Замковой горе в 1931 г. нашёл Юзеф Иодковский. В результате исследований стало известн (1), «Цех сервисного обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры центра продаж услуг» ОАО «ГОТТЦ «Гарант» (1), А.Н. Кушнеревич датирует строительство храма 1491-95 гг. Во второй половине XVIII в. его верхний ярус был перестроен. Даты строительства / обновления: 1491-95 гг. / 2-я половина XVIII в. / XIX в. Рейтинг: увидеть интересно (1), АВТО С МИРОВЫХ АУКЦИОНОВ Комплексная услуга подбора и доставки авто Офисы: Минск | Гродно | Гомель Контакты и ссылки: taplink.cc/autogroupby (1), АТМ Беларусбанк (BYR) (2), АТМ Белвнешэкономбанк (BYR) (2), АТМ Приорбанк (BYR) (1), АТС контейнерного типа (2), Автовокзал. Пригородные кассы (1), Автоэлектрик (1), Агротехника, инструмент, кабельная продукция, светильники, розетки и др. (1), Агроусадьба Ольхово (1), Администрация гмины (нач.20в.) (1), Аккумуляторы.Электроинструмент.З\Ч (1), Аллея в честь 850 летия Гродно (1), Амбулатория поликлиники № 4 (1), Апарт-отель Семашко - уникальная гостиница в сердце Гродно, открывшаяся в 2019 году и радушно принимающая своих постояльцев. (1), Аптека №21 третьей категории (1), Аптека-дискаунтер (1), Аптечная сеть, занимающаяся розничной торговлей товарами для красоты и здоровья (6), Арт-объект. 140 Лидское. Этот хмель посажен в г.Лида в честь 140-летия ОАО "Лидское пиво" (1), Асфальтовая площадка напротив въезда в в/ч (1), Баличский парк-был создан давно.Место интересное ! (1), Баня (1), Барановичи — Новогрудок — Ивье (1), Бассейн (1), Батутный центр (1), Безконтактная мойка (1), Беларусбанк №426 (1), Беларусбанк №426/113 (1), Белоруснефть №58 (LPG) (1), Берёзовая роща, выработанный карьер. (1), Беседка (1), Беседка в Китайском стиле. Построена на сохранившемся со времён Огинского фундаменте (1), Библиотека, клуб (1), Библиотека-филиал № 4 сети публичных библиотек г. Гродно (1), Бижутерия, мягкая игрушка, часы, кошельки, солнцезащитные очки, копилки, аксессуары для волос, перчатки (1), Блок 1 (1), Большая Берестовица – Кваторы – Свислочь (1), Бочка с надписью "Нектар" (1), Брама-колокольня (1), Брод (1), Бронзовый герб города (1), Будет аптека (1), Будущая гродненская кольцевая дорога (2), Бывшая 116-я авиабаза (1), Бывшая Верейковская санаторная школа-интернат (1), Бывшая Солдатская столовая (1), Бывшая офицерская столовая (1), Бывшая радиостанция (закрыта в 90-х годах) (1), Бывшая униатская церковь. Даты строительства / обновления: 1533-50 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Бывшее здание - Вспомогательная школа №4 (1), Бывшее общежитие (1), Бывшее хранилище ядерных боеголовок (1), Бывшие очистные сооружения (1), Бывший ЗКП 95-й истребительной авиационной дивизии, Бывший командный пункт 95-ой истребительной авиационной дивизии (1), Бывший автопарк (1), Бывший аэродром сельхозавиации (1), Бывший детский сад (1), Бывший клуб (1), Бывший костел, время строительства относится к концу XVIII - первой половине XIX в. Даты строительства / обновления: 1770-76 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Бывший магазин (3), Бывший магазин "Детский мир" (1), Бывший церковный дом. В советское время был передан под детский сад. (1), Бывший школьный стадион (1), В 1938 г. перевезен из Шумска (ныне Литва). Даты строительства / обновления: XIX в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), В 1980-х гг. мельница была восстановлена. Даты строительства / обновления: XIX в., 1980-е гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), В 1994-94 гг. храм перестроен из жилого дома начала XX века. Даты строительства / обновления: начало XX в., 1994-95 гг. Рейтинг: взглянуть (1), В Гродненском межрайонном отделе проводятся следующие виды экспертиз: - дактилоскопическая; - трасологическая; - техническая экспертиза документов; - почерковедческая; - баллистическая; - портретная; - холодного и метательного оружия. (1), В главный фасад здания вмурована доска (см. фотогалерею) с надписью на латыни, датированная 1609 годом. Даты строительства / обновления: XVII-XVIII вв.? Рейтинг: взглянуть (1), В настоящее время закрыта (1), В некоторых источниках это здание называется "кнессет". Даты строительства / обновления: конец XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), В некоторых источниках этот храм отнесен к соседней дер. Залесье. Даты строительства / обновления: 1866 г. Рейтинг: взглянуть (1), В павильоне «ЗАБАВА» можно не только купить полуфабрикаты, готовые замороженные кулинарные изделия: котлеты, блинчики с различной начинкой, чебуреки, но и выпить чашечку ароматного кофе с пирожным или булочкой, съесть горячий чебурек или беляш. (1), В подъезде жилого дома (1), В середине XIX в. храм начали возводить как костел, в 1866 г. недостроенное здание было передано православной общине, в начале XX в. церковь была достроена. Разрушена во время первой Мировой войны. (1), В соответствии с решением Гродненского областного исполнительного комитета от 27.06.2011 года №390 Гродненское торговое областное унитарное предприятие "Бакалея" было реорганизовано путем присоединения к нему УП "Мясомолторг". (1), В спортивных магазинах MySport представлена только оригинальная обувь, одежда и инвентарь от крупных спортивных производителей — Puma, Asics, Adidas, Nike, Reebok, Under Armour, Regatta, Select, Skechers, Merrell, Converse, Fila, Kappa, Joma, Speedo. (1), В спортивных магазинах MySport представлена только оригинальная обувь, одежда и инвентарь от крупных спортивных производителей — Puma, Asics, Umbro, Adidas, Nike, Reebok, Regatta, Skechers, Merrell, Molten, Converse, Fila, Kappa, Joma. (1), В спортивных магазинах MySport представлена только оригинальная обувь, одежда и инвентарь от крупных спортивных производителей. Прямые контракты с производителями на 100% обеспечивают подлинность и качество продукции. (1), В честь В.И.Ленина. Знак демонтирован (1), В этой типографии в XVIв. была издана первая в Речи Посполитой книга по анатомии и физиологии коня "Гипика". В середине XIXв. типография была перестроена в дворец. Даты строительства / обновления: конец XVI в. / середина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), В этом здании находится:ФАП,почта,жилой дом. (1), ВНС (7), Валун серовато-розового гранита крупнозернистого, со светло-серым, местами белым, кварцем. Принесен со Скандинавии во время сожского оледенения примерно 150-220 тыс. лет назад. (1), Валун серого гнейса мелкозернистого, вес - 14,4 тонн. Принесен со Скандинавии во время сожского оледенения примерно 150 -220 тыс. лет назад. (1), Валун серого гранита мелкозернистого, рассеченного горизонтальными жилками розового пегматита толщиной до 20 сантиметров, к которым приурочены гнезда мусковита и зерна серого кварца, вес - 25,9 тонн. (1), Василий Иванович Пеленицын (2), Вейп-бар (1), Велогараж EPAM Systems (1), Веревочный парк развлечений "В лесу у Робин Гуда" - это аттракцион, тренировочная спортивная площадка, и даже нестандартная игровая площадка для детей. (1), Весовая (1), Визовый центр Польши и Литвы (1), Владелец агроусадьбы организует здоровый и активный отдых, а также питание экологически чистыми продуктами, меню из блюд традиционной национальной кухни. Возможно размещение 6 человек с ночлегом. (1), Во время 1-й мировой войны был установлен в память немецких солдат, погибших в этих местах. В наше время приспособлен под часовню. Даты строительства / обновления: 1915-18 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Во многих источниках этот храм датируется 1532 г. с существенной его перестройкой в 1840 г. Даты строительства / обновления: 1-я половина XIX в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Водонапорная башня (1), Водонапорная башня Рожновского (1), Возведена в 1855 г. на месте ранее существовавшей (с 1796 г.) мечети. Снова действует с 1997 г. Даты строительства / обновления: 1855 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Возведён в 1958 году, реконструирован в 1985 году. (1), Воинское захоронение 1781 (1), Воинское захоронение 5979 (1), Вольер для слона (1), Вольер с баранами (1), Вольер с волками (1), Вольер с кенгуру и страусами (1), Вольер с кошачьими (1), Вольер с медведями (1), Вольер с обезьянами (1), Вольер с орлами (1), Вольер с павлинами (1), Вольер с птицами (2), Вольер с птичками (1), Вольеры с больными животными (1), Вольеры с попугаями (1), Вольеры с птицами (1), Воробьёв Вадим (1), Восьмиподъездные дома с переменной этажностью от 6 до 9, монолитным каркасом и свободной планировкой. В цокольном этаже будут размещены офисы. (1), Время работы в летний период с 1 апреля по 30 сентября - 08:00-20:00, в зимний период с 1 октября по 31 марта - 08:00-19:00 (1), Время работы до и после обеда в зависимости от дня недели (1), Все виды фотоуслуг. Быстро, качественно, недорого. Мы с Вами более 20 лет! (1), Вторая категория; розничная реализация лекарственных средств (12), Второе название - "Макдональдс" (1), Выдвижные ворота (1), Вышка газовиков (1), Газовая подстанция (1), Газовая просека (1), Галактика (1), Гаражи (2), Гарнизон "Дальний" (заброшено) (1), Геологический памятник природы местного значения. Длина камня составляет 3,45 метра, ширина – 2,45, высота – 1,70. Валун состоит из красно-коричневого гранита. Внешним видом походит на вершину горы. Один бок камня имеет откол искусственного происхождения. (1), Главная особенность панно — 17 птичек с орнаментами. Каждая из них уникальна и не повторяет других. Птицы являются символами национальных объединений стран, принимавших участие в фестиваля 2000 года. (1), Гми́на (польск. gmina — волость) — наименьшая административная единица Польши. (1), Головной филиал по Гродненской области (2), Гольшанский костел францисканцев - памятник архитектуры стиля барокко. Построен в 1618 г., в середине XVIII в. перестраивался. Даты строительства / обновления: 1618 1770-е гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Горка, песочница, турник (1), Городская поликлиника № 5 г. Гродно (1), Грибное место (1), Григорий Александрович Горновых (1), Гродненский областной клинический центр "Психиатрия-Наркология" (1), Громовержец покровитель завода (1), Группа компаний "Этикет-Сервис" (1), Груша Ричард (2), ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТР Дениса Богова ▪️Все виды кузовных работ ▪️Работаем также со страховыми ▪️Нал/безнал (1), Давыду Гарадзенскаму (каля 1287 — 1326 гг). Славутаму абаронцу Гродна ад крыжацкай навалы. Ад удзячных нашчадкаў. (1), Дата установки: 2013 г. Автор Игорь Засимович (1), Даты строительства / обновления: 1-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1-я половина XX в. Рейтинг: взглянуть (2), Даты строительства / обновления: 1-я половина XX в.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1-я треть XIX в., 1866 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1599-1605 гг. / 1710 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1628 г. / 1860-е гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1745 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1764 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1766 г.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1773 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1774 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1785-87 гг. / начало XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1790 г. / 1841 г. / 1874 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1809 г. / 1899-1902 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1809 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1828 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1837 г.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1838-40 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1839 г. Рейтинг: увидеть по дороге (2), Даты строительства / обновления: 1850-55 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1854 г. / 1928 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1862 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1864 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1865 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1865-67 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1866 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1867 г. Рейтинг: увидеть по дороге (2), Даты строительства / обновления: 1873-83 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1876 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1879 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1886-1909 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1886-88 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1896 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1898 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1900-05 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1900-10 гг. / 1990 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1904 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1904-10 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1905-11 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1907 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1909 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1910 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1910-11 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1910-12 гг., 1921 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1910-14 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1911 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1912 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1916-25 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1920-е гг., 2-я половина XX в. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1926-34 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1927-29 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1928-29 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1929 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1930 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1930-е гг. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1938 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1994-99 гг. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1997 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XVIII в. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XVIII-XIX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2003 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2006 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: взглянуть (9), Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (3), Даты строительства / обновления: XIX в.? Рейтинг: взглянуть (2), Даты строительства / обновления: XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: XVII в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: XVIII в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: конец XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: конец XIX-1-я половина XX вв.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: конец XVIII в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: начало XX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: начало XX в.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: начало XX в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: после 1985 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: после 1989 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: после 1990 г. Рейтинг: взглянуть (1), Дворец графа Уместовского - уменьшенная копия Лазенковского дворца в Варшаве. Архитектором этого проекта является Маркони. Даты строительства / обновления: до 1877 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Департамент Охраны (1), Деревня, которая вместе с её жителями была зверски уничтожена фашитскими захватчиками 7 июля 1943 года. (1), Деревянный костёл постройки 1930-х гг. стоял на площадке перед нынешним костёлом. После войны башни снесли и в храме разместили больницу. Примерно в 2003 г. здание больницы было разобрано. Даты строительства / обновления: 1997 г. Рейтинг: взглянуть (1), Деревянный настил по топи, местами разрушенный (1), Деревянный настил, с южной стороны натянут прос на уровне пояса (1), Детская академия (1), Детская одежда от 0-10 лет и игрушки (1), Детский дом семейного типа (3), Детский развлекательный центр (1), Детское дошкольное учреждение №85 (1), Дзяржава ва Усходняй Еўропе, на захадзе Усходне-Еўрапейскай раўніны. (1), Дилерский салон Линктелеком (1), Дилерский салон Мобильный город (2), Дилерский салон Палома-Сервис (1), Дилерский салон Связной (2), До 1820 г. - кальвинский сбор. Даты строительства / обновления: 1600-12 гг. / середина XVII в. / 1778 г. / 1902-04 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), До 1967 называлась Кабаки (2), До 1995 года тут был книжный магазин (1), До 2010 года летал в составе 116-й авиабазы, после расформирования списан и установлен как памятник в 2014 году (1), До 90-х годов тут была мастерская по ремонту бытовой техники и часов (1), До середины 90-х годов тут была поликлиника (1), До середины 90-х тут был магазин хозтоваров (1), Добровольщизна - Королино - Тарусичи - Барановичи (11), Дом строился в три этапа. Подъезды 1-3 - в 1980 году, 4,5 - в 1990 году, 6,7 - в 1993 году (1), Дорога для пограничников (1), Дорога для пограничников и сольдатов (2), Дорога к Щаре (1), Дорога через разводной шлюз (1), Дуга Струве (2), Жбанов В.И. (1), Жбанов Владимир И. (2), Железнодорожный вокзал Гродно (1), Жук Андрей (1), Заброшенная водяная мельница (1), Заброшенная синагога (1), Заброшенное здание (1), Заброшенный сельский клуб (1), Завод по производству гранулированного сульфата аммония (1), Завод; промышленное производство лекарственных средств в части переработки, фасовки и упаковки лекарственного растительного сырья, изготовление сборов и их оптовая реализация; промышленное производство лекарственных средств в части фасовки и упаковки го (1), Завод; промышленное производство лекарственных средств и их оптовая реализация (1), Завтрак.Паркинг бесплатно. (1), Замена масла (1), Здание бывшей автобусной станции (1), Здание бывшей электростанции (1), Здание строилось в два этапа. Одна часть в 1982 году, вторая - в 1985 году. (1), Здание №211 (для нетранспортабельных больных); Баллон с кислородом, для централизованной подачи О2 (1), Здесь Вы можете приобрести запчасти для легковых автомобилей. В наличии и под заказ в краткий срок можно купить 15 000 000 деталей для иномарок и машин отечественного производства. (1), Знак на синем фоне (1), И помнить страшно, и забыть нельзя... 23 июля 1943 года немецко-фашистскими захватчиками сожжена деревня Княжеводцы. Погибли в огне и были расстреляны 922 человека. (1), Игровая площадка (1), Иешива (ешибот) - еврейское высшее религиозное учебное заведение. Мирская иешива основана в 1815 г. По некоторым источникам, это не иешива, а одна из мирских синагог. Даты строительства / обновления: 1847 г.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Из инвентарных рукописей известно, что раньше каменное ограждение костела и брама были украшены скульптурами, а интерьеры костела убраны живописными образами. Даты строительства/обновления: 1767-69 гг./1880 г./1908-09 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Из-за начала 1-й мировой войны храм остался недостроенным. Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Изготовление и продажа букетов.Свадебная флористика (1), Изготовление изделий из натурального камня и гранита (1), Именно в этом доме Генрик Сенкевич работал над своим знаменитым произведением "Пан Володыевский". Даты строительства / обновления: 1878 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Инфокиоск (1), Искусственное сооружение (1), Исток Литовского ручья (1), Исчезающая тропинка, местами через топь (1), КОПИ-ЦЕНТР предлагает услуги полиграфии, копирования, широкоформатной печати и сканирования (1), КПП (2), КПП Гродненского пивзавода (1), Кавярня-бар (1), Карьеры закрыты для посещения. За нахождение в их зоне можно получить штраф. (1), Кассовые аппараты, весы, таксометры, чековая лента. (1), Кафе "Мистерия" при Гуманитарном колледже (1), Кафе первого класса (1), Кинобар Cinema Сity в кинотеатре «Октябрь» в Гродно занимается обслуживанием зрителей во время сеансов просмотра кино, а также на вечеринках ночного клуба «Сова». (1), Кинозал Молодежного центра "Гродно" (1), Киоск №149. ул.Поповича, кинотеатр "Октябрь",на территории ООТ "Гостиница "Гродно". Время работы: 7.30-20.30 /перерыв 13.30-14.30 (1), Киоск №6. ул. Советских Пограничников, на территории прилегающей к унив-му "Алми" Время работы: 8.00-21.00/перерыв (13.00-14.00) (1), Кладбище (1), Клуб и игровые площадки находятся в самом городе Лида, улица Крупская 40. ( рядом с гипермаркетом Евроопт). (1), Княжеводцы д.42, д.43 (1), Коворкинг в историческом центре Гродно. Отличное рабочее место для предпринимателей, it-шников, стартаперов, фрилансеров и студентов. Аренда рабочего места - всего от 2$ в сутки! (1), Колонка (1), Компания EPAM Systems в Гродно занимается разработкой и поддержкой программного обеспечения, созданием центров поддержки, интергацией приложений и миграцией их на новую платформу. (1), Компания занимается сервисом и продажей газовых котлов (1), Комплекс по выращиванию и откорму 24 тыс. голов свиней (1), Кондитерский цех (1), Контроль скорости движения в обоих направлениях (7), Контрольно-пропускной пункт (1), Коробчицы (1), Котельная (1), Крепежная продукция и электроинструмент (1), Крестовоздвиженский фарный костел. Даты строительства / обновления: 1765-70 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Крутое место (1), Крытый учебный полигон МЧС (1), Кукуруза кормовая (1), Курятник (1), Лабораторный корпус, Физико-технический факультет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (1), Лесопитомник "Котра" (1), Лестницы внутренние и наружные для дома, дачи, офиса.Проектирование, производство и монтаж лестниц. Ворота откатные и распашные. Собственное производство. (1), Летом на солнце вода имеет голубоватый цвет. Местные говорят о высоком содержании купороса. (1), Лида-агротехсервис (1), Магазин (1), Магазин белорусской косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС (1), Магазин детских книг (1), Магазин закрыт, приезжает автолавка (1), Магазин низких цен (1), Магазин от сотового оператора Life (1), Магазин постельных принадлежностей (1), Магазин сантехника (1), Магазин стройматериалов СтройТочка (1), Магазин швейной фабрики Динамо Програм (1), Магазин электротехнических товаров и продукции (1), Магазин электротехнической продукции (1), Магистральный газопровод «Минск-Вильнюс» (Давление 5,4МПа; диаметр труб 1200мм; I класс; II категория) (1), Магістральная вуліца № 1 (2), Магістральная вуліца № 2 (1), Магістральная вуліца № 5 (3), Мазутохранилище Гродненской ТЭЦ-2 (1), Мальчик с флейтой (1), Маршрут кольцевой от санатория "Жемчужина" вдоль реки Неман через место отдыха "Жемчужина" к озеру Синька к началу маршрута (1), Маршрут кольцевой от санатория "Жемчужина" вдоль реки Неман через место отдыха "Купалинка" к месту отдыха "Жемчужина" к началу маршрута (1), Мастерские (2), Машинный зал мини-ГЭС "Немново" (1), Междугородние кассы (1), Мельница (уже не как водяная) работала вплоть до начала 1990-х годов. Сейчас это заброшенное 3-этажное здание. (1), Местный "СырГУ". Сыроваткинская средняя школа-сад. Около 150 учеников в средней школе. Лучшая школа района: лучший коллектив, взаимоотношения в нем, а также взаимоотношения в цепочке учителя-ученики-родители. Школа "семейного" типа. (1), Место гибели пулемётного расчёта от взрыва бомбы (1), Место для отдыха на 74-м километре трассы Р99 (1), Место осмотра (1), Месторождение "Колядичи-2", линза №14 (1), Металлический мост (1), Молочный магазин Молочный Мир (1), Монастырь августинцев был основан в 1622 г. Никаких иных монастырских построек помимо костела не сохранилось. Храм был построен Пенсом в XVII вв. Даты строительства / обновления: между 1662-84 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Мы беремся за действительно сложные сделки и оформления, помогаем собственникам вовремя и правильно распорядиться недвижимостью, а покупателям–найти ТОТ САМЫЙ объект. Мы – это Гродненское государственное агентство недвижимости.Добро пожаловать в Гродно! (1), НА ЭТОМ МЕСТЕ ПРОХОДЯТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЁЗДНОГО НЕБА (1), На данный момент карьер закрыт и рекультивирован (1), На месте замка сохранились лишь рвы, земляные валы, небольшие фрагменты (1-2 м в высоту) каменных цилиндрических башен. Даты строительства / обновления: конец XV-начало XVI вв. Рейтинг: увидеть по дороге (1), На месте старого еврейского кладбища установлена мемориальная плита. Также сохранилась часть одного надмогильного памятника. Рейтинг: взглянуть (1), На сайте гродненской диацезии grodnensis.by эта часовня датирована 1634 г., что вызывает некоторые сомнения. Даты строительства / обновления: XVIII в.? Рейтинг: взглянуть (1), На санаторий "Неман" (3), На синем фоне (4), На этом участке в 2013 году высажен лес (1), Над входом в один из блиндажей можно увидеть почти что произведение искусства - барельеф с изображением походной кухни, лошади, петуха, свиньи и др. Даты строительства / обновления: 1915-18 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Название "Чёрное" получило из--за торфяного дна. (1), Название: Филиал "Автобусный парк № 2 г.Лида" ОАО "Гроднооблавтотранс"; Номер: 100; Категория: M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 L3 L4 L5 (1), Название: Филиал "Автобусный парк №2 г.Лида" ОАО "Гроднооблавтотранс"; Номер: 223; Категория: M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 (1), Называется Зелёнка, по цвету воды (1), Называется Синька, по цвету воды (1), Насосная станция 1-го подъёма (1), Насосная станция подкачки 2-го подъема (1), Насосная станция подкачки 3 подъёма (1), Насосная станция подкачки 3-го подъема (5), Насосная станция подкачки 3-го подъёма (3), Насосная станция подкачки теплоносителя (2), Насосная станция с/т (1), Находится в процессе строительства (1), Находится за замком, в дальней части парка. Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Нестандартные двери и серийные, входные двери и межкомнатные, Эконом и Элит, двери из калёного стекла, ручки дверные, раздвижные двери. Всё в Розницу и оптом. Установка и ремонт. (1), Новые поступления ежемесячно по датам: 14-15, 22-23, 29-30 (1), Номер: 98, Название: ЛГУП "СТО № 2", Категория: M1 M2 N1 O1 O2 L3 L4 L5 (1), Нулевой километр (1), ООО "Амси техно" является официальным поставщиком и инжиниринговым партнёром SIEMENS и FLENDER. Компания предлагает широкий спектр качественного немецкого приводного оборудования и муфт. (1), ООО "Белфлекс" является официальным представителем и поставщиком рукавов европейских и отечественных брендов.У нас собственный, постоянн (1), ООО "Сити Бел техно" занимается проектировкой, изготовлением и монтажем конвейеров и конвейерных систем. (1), ООО "Сити-Бел" официальный поставщик приводного оборудования Siti (Италия). На рынке РБ с 2004 года. (1), Обелиск установлен на могиле неизвестного военнослужащего времен Великой Отечественной войны. 1944г. (1), Обменный пункт №13 на втором этаже (1), Общежитие (ВС) (1), Общежитие ГрГУ (1), Общежитие и аптека со стороны ул. Белуша (1), Обязательно попытайтесь попасть в крипту костела - там находится усыпальница Уместовских. Даты строительства / обновления: 1904-07 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Одежда для всей семьи; Трикотаж, детский трикотаж, колготки, носки, бельё, термобельё, аксессуары. (1), Одна из наиболее хорошо сохранивших свой первоначальный интерьер. Закрыта в 1940 г. Ныне склад. Даты строительства / обновления: 1912 г.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Однодневный пешеходный маршрут по городу Лида (1), Окна, товары для бани и сауны. (1), Оптовая торговля секонд хенд, международные грузоперевозки (1), Оригинальный памятник архитектуры ренессанса. Построен как кальвинский сбор (храм) в 1606-1612 гг. (по другим сведениям в 1553 г.);известен как костел с 1617 г. Даты строительства / обновления: 1606-12 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Основано 25 мая 1948 года (1), Остановка автобуса (1), Остатки аэродрома сельхозавиации (1), От городского пляжа г. Гродно — д. Гожа — д. Плосковцы — д. Шабаны — водный пограничный переход Привалка–Швендубре — г. Друскининкай (1), От дворца сохранились (частично) лишь подвалы. В 1-ю мировую войну дворец почти весь сгорел и позднее был разобран. Отдельные части комплекса сохранились и используются под школьные здания. Даты строительства / обновления: 1770-76 гг. Рейтинг: взглянуть (1), Отдел по ремонту и обслуживанию медтехники (1), Отделение по обслуживанию корпоративных клиентов. Услуги: Кредитование Размещение средств Открытие счетов Зарплатные проекты Валютные операции Эквайринг Корпоративные карты Банковские гарантии (1), Открытый бассейн (1), Отмечены города-побратимы (1), Офис ОДО "Авто Лимож" аренда недвижимости , услуги охраняемой автостоянки, тел.+375445333354, 80152-784478 сайт avtolimog.by (1), Официально скульптура называется «Горожанин 18 века». Версия происхождения такого названия связана с тем, что автору памятника было запрещено давать ему имя Жилибера (1), Охрана ПТ ООО "Тайфун" (1), Охраняется государством (1), ПГ-21 на пересечении Буденого-Ленина (1), Памятник Т-80 (1), Памятник архитектуры в стиле деревянного барокко, построен в 1772 году Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь[. (1), Памятник жертвам фашизма (1), Памятник летчикам подполковнику Александру Новокрещинову и капитану Александру Пивовару (1), Памятный знак спасателям-пожарным Гродненщины, символизирующий защиту населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. (1), Памятный камень штабу 85-го немецкого пехотного дивизиона времен 1-й мировой войны. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Памятный сквер к 25-летию создания Комитета государственного контроля Беларуси и 100-летию образования органов госконтроля в стране (1), Парафия (бывшая?) Вашкевичи. Даты строительства / обновления: 1763 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Парковка только для сотрудников (1), Пейнтбол "Полярис" — это современная военно-спортивная командная игра, суть которой заключается в том, чтобы поразить противника шариком с желатиновой оболочкой, наполненной краской, выпущенным из специального оружия — маркера. (1), Пекарня (1), Пенопласт, изготовление и продажа; (1), Первая категория; аптечное изготовление лекарственных средств, отпуск лекарственных средств организациям здравоохранения и их структурным подразделениям (1), Первая категория; птечное изготовление лекарственных средств, оптовая реализация лекарственных средств организациям здравоохранения, розничная реализация лекарственных средств (1), Перенесена на это кладбище в 1980-90-х гг. Даты строительства / обновления: 1930-е гг. Рейтинг: взглянуть (1), Переправа через реку (1), Пикник-база «Велес» в десяти километрах от Гродно, вблизи деревни Бакуны. Огромная территория, окруженная чистой лесной речкой, с домиками для ночлега, баней и мангалами, а также полянами для индивидуального отдыха и фанатов экотуризма. (1), Пилон, высотой 14 м., наклоненными под углом 76°, символизирует ствол артиллерийского орудия (5), Пилорама (1), Пицца, Рыбная кулинария, Мясные полуфабрикаты, Мясная кулинария, Суши, Выпечка, Торты/десерты, Цветы, АТМ, Аптека, Зоотовары, Одежда, Запчасти, Обмен валюты, Платежный терминал (1), Плац (1), Площадка для отдыха на дороге Р50 Мосты-Зельва-Ружаны 5,58 км (1), Пляжная зона с причалом (1), Пн 10.00-15.00 Вт 10.00-18.00 (Обед 14.00-15.00) Ср выходной Чт 10.00-18.00 (Обед 14.00-15.00) Пт 10.00-18.00 (Обед 14.00-15.00) Сб 10.00-18.00 (Обед 14.00-15.00) Вс 10.00-18.00 (Обед 14.00-15.00) (1), По данным из других источников, это бывшая миква. Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), По данным из других источников, это бывший хедер. Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), По другим источникам, эта часовня построена в 1897 г. Возможно, что XVIII-м веком датируется деревянная скульптура внутри часовни. Даты строительства / обновления: 1897 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По некоторым источникам, это 2-хэтажное здание с колоннами - иешива, а не синагога. Впрочем, "Электронная еврейская энциклопедия" называет его именно синагогой. Даты строительства / обновления: после 1896 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По некоторым сведениям, этот храм был возведен еще раньше - в XVII в. Даты строительства / обновления: 1-я половина XVIII в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), По праздникам работает с 10:00 до 18:00 (1), По сведениям из других источников, храм был построен в 1764 г. Даты строительства / обновления: 1784 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, храм был построен в 1870 г. Даты строительства / обновления: 1860 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, храм был построен в 1878 г. Даты строительства / обновления: 1783 г.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, это не миква, а кагальная баня. (1), По сведениям из других источников, этот храм был возведен в середине XVIII в. Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, этот храм был построен в 1756 или 1768 гг. Даты строительства / обновления: 1798 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По-белорусски: "Крынiца ля багiнi". Даты строительства / обновления: 1-я половина XX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Поваленное дерево оборудовано самодельными поручнаями и деревянным настилом (1), Повысительная станция (1), Подарки, открытки, упаковка подарков, оберточная бумага (1), Подкрыжаки - Поречье (1), Подстанция "Завод Карданных Валов" (1), Подъезд к д. Жуковщина (1), Подъезд к д. Керняны,Чернишки,Бодиволы,Слобода от а/д Ворона - Ошмяны - Юратишки - Ивье (1), Подъезд к ст. Рудавка-2 (1), Пока еще отключен. (1), Помещения для обслуживающего персонала (2), Помощь в изготовлении пропусков для въезда в пограничную зону (1), Посетив «Царское золото», можно прикоснуться к настоящим дворянским традициям, обрамленным в стиль современности. (4), Постоянно действующий пункт спутниковой системы точного позиционировани (1), Построен в первой половине XVII в. как резиденция князя П. Сапеги. Даты строительства / обновления: 1-я половина XVII в. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Построен на месте деревянного костёла 1526 г. Высота 61 м. Даты строительства / обновления: 1899-1903 гг. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Предварительная запись. Студия ногтевого дизайна (1), При строительстве, видимо, в 1950-60-х гг. нынешнего здания УПК были использованы остатки стен замкового дворца. Даты строительства / обновления: начало XVII в. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Приезжайте к нам, чтобы купить легковые, легкогрузовые, грузовые, с/х или индустриальные шины. В легковом сегменте на выбор летние, зимние и всесезонные шины от 45 производителей. Посадочный диаметр: R13 – R24. (1), Примерно до 2013-2014 года в этом здании был магазин (1), Прирученный медведь (1), Приём ведется по предварительной записи (телефон +375156474090, +375156474095) (1), Приём заявок на подключение к системе кабельного телевидения и услуге передачи данных; приём заявок на техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приёма, кабельного телевидения и абонентских линий; приём оплаты за услуги (1), Приём по предварительной записи (1), Продажа сварочного оборудования и электроинструментов (1), Проезд на 3 уровень паркинга. (1), Производство металотканных сеток (1), Производство окон (1), Промтовары (1), Проселочная дорога (1), Проход (1), Проходная УЧТПП ДИО (БЕЛПЛИТА, ПЛИТМАР) (1), Пусковая площадка C-300П (1), Пусковая площадка C-300П, S-300P launch facility (1), Пятая категория; розничная реализация лекарственных средств (18), РКЦ №21 (1), РКЦ №29 (1), РКЦ №34 (1), РКЦ №41 (1), РКЦ №46 (1), Работает до 17.00. Кормят нормально и дёшево (1), Развалины крепости времён Первой Мировой войны (1), Разворот автобуса (1), Разъединитель СР-149 (1), Разъединитель СР-150 (1), Распил древесины (1), Расположен за замком, в дальней части парка. Даты строительства / обновления: начало XX в. Рейтинг: взглянуть (1), Расстояния до 39 городов Беларуси и мира (1), Расчетно кассовый центр 25 (1), Редакция газеты "Принеманские вести" (1), Рейтинг: взглянуть (7), Рейтинг: увидеть по дороге (3), Ремонт смартфонов (1), Ремонт телефонов, планшетов, фотоаппаратов "Аквафон" (1), Ремонтное депо (1), Реставрационная мастерская, фотоуслуги. (1), Ритуальные услуги (1), Родник с питьевой водой (1), Родники с живой и мертвой водой (1), Родовое имение семьи Дзержинских (1), Рыбалка, отдых (1), С мая 1961 - 105-я зенитная ракетная бригада ПВО. В декабре 1989 года 105-й зрбр была свернута в 360-й зенитный ракетный полк. В 1993 году расфомировано. (1), СТ "Пралеска-2" (1), СТО,Мойка,Покраска,Авто-Магазин,Стоянка тел.+375292829181 (1), Салон входных дверей (3), Салон красоты (1), Салон печей каминов (1), Салон связи (представитель) (8), Салон фирменных ортопедических матрасов Elmax (1), Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (1), Сарай Жителей (1), Световая сигнализация (1), Свободное пространство для проведения культурного досуга в кругу семьи, друзей и единомышленников. 2 руб./час; безлимит - 6 руб. (1), Связной (2), Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь XII век (1), Сейчас в усадебном доме расположена аптека. Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), Сем жывёл з Чырвонай кнігі: вавёрка, алень, мядзведзь, рысь, барсук, воўк і зубр (1), Сервисный центр Лидского района (1), Сеть магазинов электронных парогенераторов и аксессуаров (1), Сквер посвящён памяти солдат СССР, участвовавшим в военной компании 1979 - 1989 годов в Афганистане. (1), Склад металла (1), Склад; Душевые (1), Складывается ощущение, что вы приходите в гости к человеку, который рассказывает вам о своей личной коллекции сувениров из разных уголков Европы. Благодаря этому создаётся атмосфера уюта за символические 5 рублей со взрослого и 2.5 - со школьника (1), Скульптор М. Поляков (1), Скульптура бронзовая, установлена на гранитную подставку. Составляет более 2 метров в высоту и 3 — в длину. Создатель — Константин Селиханов, скульптор из Минска. Представляет собой фигуры двух человек, пожимающих друг другу руки. Задумана как воплощение (1), Скульптурный памятник на братской могиле (1), Слава героям паўшым у баях за ўз'яднанне беларускага народа у адзінай Беларускай Савецкай дзяржаве у верасні 1939 г. (1), Служба спасения 101 (1), Собака на камне (1), Собственное производство памятников из гранита и надгробий. Ритуальные принадлежности. Благоустройство мест захоронения.+ (1), Спальный корпус №1 (1), Спальный корпус №2 (1), Специализированная средняя школа №15 с углубленным изучением немецкого языка (1), Спортзал (1), Спортплощадка (1), Спортплощадка ГУО "СОШ 2" (1), Срочное фото, фото на документы, съёмка свадеб. (1), Старая деревянная часовня XIX в. неоднократно горела, превратилась в руины, в 2004 г. была разобрана. На ее месте в 2005 г. возведена новая часовня из бруса пожертвованного кем-то дома. Рейтинг: взглянуть (1), Старая дорога, почти заросшая (1), Старая колокольня не сохранилась, новая пристроена к храму в 1930-х гг. По некоторым сведениям, храм был возведен в 1685 г., а в 1736 г. реконструирован. Даты строительства / обновления: 1736 г. / 1840-70-е гг. / 1930-е гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Старые боксы от В\ч. Переданы городу. (1), Старые боксы техники медсанбата (1), Старые туалеты с двумя отделениями (1), Старый аварийный мост (1), Старый парк возле бывшей панской усадьбы с плодовыми и смешанными деревьями (1), Старыя могілкі вёскі Канюхі (да 1930 г) (1), Стационарный туалет (1), Стела из бетона высотой 3 м, по периметру чугунное ограждение. Могила советского воина. Воин погиб в июле 1941 года в бою (1), Столовая; Актовый зал (1), Стоянка ГАИ (1), Стоянка автомагазина N2,5 (1), Стоянка со смотровой ямой (1), Страховая компания Белкоопстрах (1), Строилась как костел, после 1863 г. - Спасо-Преображенская церковь, с 2003 г. - церковь св. Варвары. Даты строительства / обновления: 1817 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Строилась как приусадебная часовня Брохоцких. Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Строился с 1985 по 1993 годы. Недостроен. В 2011 году остатки строительства засыпаны землёй. (1), Строительная компания (1), Строительство начало в 80-х годах, законсервировано в 1995 г. (1), Строительство церкви (1), Строящееся здание (1), Строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы (1), Судя по всему тут был аэродром сельхозавиации (1), Судя по всему, самый старый костел на территории современной Беларуси. Башня-звонница была пристроена к храму только во 2-й половине XIX в. Даты строительства / обновления: до 1433 г. / 2-я половина XIX в. / 1988 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Существует поверье, что если потереть лапку лягушке, то путешествие будет особенно удачным и запоминающимся. (1), ТП-10/0,4 кВ С-240 (1), ТЦ Евроопт напротив входа в Техно плюс Аптечная сеть, занимающаяся розничной торговлей товарами для красоты и здоровья (1), Там же детская библиотека (1), Телефон и услуги доставки работают 24/7 (1), Телефоны круглосуточные (1), Техосмотр (1), Толщина стен достигала 2,5 м, высота до 11-12 м. Стены были сложены из валуна (в основании) и кирпича (в верхней части). Замок окружался рвом с водой. Даты строительства / обновления: до 1338 г. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Только для грузовых авто (1), Только для жильцов дома 68 (2), Только для сотрудников Гроднопромстроя (1), Торговый дом "Немига Фаворит" (1), Торговый центр "Форты" (1), Торфовозная УЖД "Вертелишки - Озёры - Лубенец" (5), Транспортно-экспедиционное подразделение г. Гродно (1), Туалет от павильона "Bertel" (1), Турагенство PRO-tour.by в городе Лида. Лучшие туроператоры, индивидуальный подбор отдыха по выгодным ценам. (1), Тут был магазин, сейчас здание продаётся (1), Тут продаются билеты для лова рыбы (1), Тяговая троллейбусная подстанция (1), У гэтым будынку з 1979 па 1991 год працаваў заснавальнік Інстытута гродзенскай біяхімічнай школы акадэмік Юрый Астроўскі (1), Ул. Фестивальная (начало "Тропы здоровья") — спуск к реку Неман — по правому берегу р. Неман до санатория "Жемчужина" — форт № 13 Гродненской крепости — озеро Синька — озеро Зелёнка — овраги "Меловые горы" — ул. Фестивальная (1), Ул. Фестивальная — земляной форт — "Кронор Парк отель" — по правому берегу р. Неман до водозабора — поворот влево перед крытым ледовым катком к ул. Фестивальная (1), Универсам №5 (1), Урочь-Булла (1), Усадьба (1), Усадьба "Румлево": башня Водонапорная башня XIX в. (1), Установлен в 1967 году с целью увековечения памяти о 36 земляках, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. (1), Установлен в 1984 году с целью увековечения памяти о земляках погибших в годы Великой Отечественной войны. (1), Усыпальница Снедецких (см. фотогалерею). Даты строительства / обновления: 1864 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Учебный корпус Физ-Тех ГрГУ (1), Учреждения дошкольного образования Лидского района (1), Учреждения общего среднего образования (1), Фельдшер зубной (1), Ферма (2), Ферма (1), Физиотерапевтический кабинет (1), Филиал № 5 (1), Фирменный магазин "Луч" (1), Фирменный магазин Conte – это пространство для тех, кто одевается в соответствии с тенденциями, ценит комфорт и высокое качество. В магазине представлены коллекции для женщин, мужчин и детей. Основной ориентир коллекций Conte – сочетание комфорта и стиля (1), Фирменный магазин Mark Formelle (4), Фирменный магазин Xiaomi в Беларуси (2), Фирменный офис туроператора ITAKA (1), Фирменный салон матрасов от производителя Elmax (1), Фитнесс-клуб (1), Фонтан в прyде был демонтирован. (1), Фото, заполнение анкет, регистрация (1), Х Республиканский фестиваль национальных культур (1), Хедер - еврейская религиозная начальная школа. По данным из других источников, это бывший дом раввина. Даты строительства / обновления: 1893 г.? Рейтинг: взглянуть (1), Храм деревянный, обложен кирпичом. Возведен на месте старой церкви. Даты строительства / обновления: 1991 г. Рейтинг: взглянуть (1), Храм разрушен в 1-ю мировую. Даты строительства / обновления: 1808 г.? Рейтинг: увидеть интересно (1), Храм разрушен во время 1-й мировой войны. Даты строительства / обновления: начало XX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Храм строился как костел св. Иосифа при монастыре пиаров, ныне - православная Михайловская церковь. На строительство костела 5000 руб. пожертвовал Павел I. Даты строительства / обновления: 1797-1825 гг. / 1863 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), ЦБУ №15 (1), ЦБУ №35 (1), ЦОБ №2 (1), ЦОТИС, ЦПиСМР, Транспортно-хозяйственный цех и руководство автотранспортного участка ОАО "ГОТТЦ "Гарант" (1), ЦСО (1), ЦТП (2), Центр МТС (2), Центр обслуживания телевизионных информационных сетей ОАО "ГОТТЦ "Гарант" (1), Центр проектных и строительно-монтажных работ ОАО "ГОТТЦ "Гарант" (1), Центр технического обслуживания кассовых суммирующих аппаратов. Реализация, техническое обслуживание и ремонт кассовых суммирующих аппаратов (1), Церковь Воздвижения Креста Господня была восстановлена в 1997 году на месте разрушенного во время Великой Отечественной войны храма. (1), Церковь Рождества Богородицы и монастырь базилианок (1), Церковь представляет рядовой типовой вариант православного храма второй половины XIX в. Шатровое завершение с главкой делает ее заметной в силуэте поселения. Даты строительства / обновления: 1901 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Часовня - восьмигранник со стрельчатыми оконными проемами. Даты строительства / обновления: 1851 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Частный пешеходный мост (1), Чаша заброшенного фонтана (1), Черничное место (1), Четвёртая категория; розничная реализация лекарственных средств (3), Шиномонтаж продажа шин (1), Школьная мастерская (1), Школьный народный минералогический музей "Карат" (1), Шланги-Трубки-РВД (1), Шлюз-регулятор "Куркуль" (1), Щучинский Big Ben. (1), Эксклюзивный пункт прoдaж и обслуживания (2), Электрофизические измерения (1), Это был карьер по добыче гравия (1), Это здание и есть "ХРАМ АМЕЛИИ". Открыто после реставрации 25.09.2019 (1), Это справочник и витрина предложений более 200 000 белорусских компаний. (1), Этот капонир (?) является, возможно, одним из самых больших отдельно стоящих сооружений 1-й мировой на территории Беларуси. Даты строительства / обновления: 1915-18 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), автодром (1), автомойка (1), амбар (2), асфальт снят в 2018 (1), бывший дворец князей Масальских (1), в верхнем течении называется Слободка (1), в честь 130-летия белорусской железной дороги (1), в честь 20-летия МЧС (1), вейп-бар (1), возрождение ботанического сада, который был основан ботаником Жаном Эммануэлем Жилибером (1), вскрытие, ремонт автомобильных замков (1), д. куколи (1), детский оздоровительный лагерь (1), для обслуживания зернотока (1), до ГРС (2), дом врача (1), есть туалет (1), завалено ветками (1), завалено деревьями (4), завалы (1), к амфитеатру (1), караульное помещение (снесено в 2012 году) (1), картинговая трасса (1), конец XIX - 1-я половина XX вв. (1), конечная остановка автобусов на Девятовке (1), котельная (2), летняя кухня (1), на Домброва Бялостоцка (12), на Кронон Парк Отель (4), на Лесную Сказку (3), на садовые участки (1), обслуживание хлебопекарни (1), орудийно-пулемётный ДОТ № 42 (1), орудийно-пулемётный ДОТ № 91 (1), отделение Беларусбанк №400/70 (1), офис 11 (1), пав.10А (1), парафія Святога Духа (1), пг ж/д (1), платная (2), площадка Сдачи Пдд (1), по кадастру это 2В (1), пограничная полоса (1), полы и двери (1), пом. 1 (1), продовольственный магазин (1), проезд засыпан и перерыт!!! даже нечего пытаться!!! (1), проезд полевой (1), прокат мужской вечерней одежды (1), профессиональный хоккейный клуб "Лида" site: lida.hockey.by hclida.by (1), ремонт, заправка картриджей к лазерным принтерам и ксероксам (1), ремонт_и_настройка_велосипедов (1), руины водяной мельницы (1), самый мощный (на момент установки) ветрогенератор в РБ (1), станция 2 подёма (1), старое русло Клишевки (1), стоит шлагбаум и знак о радиоактивном заражении и проезд перекрыт. (1), сушилка (1), трибуна северная (1), трибуна южная (1), фельдшерско-акушерский пункт (2), ферма (1), филиал "Автобусный парк N4 г.Волковыск" ОАО "Гроднооблавтотранс" (1), филиал ОАО «Гроднохлебпром» (1), фирменный магазин Минск Кристалл (2), фирменный магазин мясокомбината (2), фундамент (1), хоз.постройки (1), хозпостройка (1), хозпроезд (1), центр танца и пластики (1), цех перемотка электродвигателей (1), электротехническая продукция, светотехническое и звуковое оборудование (1), эмаль-провод, электротехнические товары (1),
description:be254#lidbeer;Тут у 1863 годзе быў заснаваны першы бровар Э. Ландо і Д. Камянецкага (1), Іўе (1), Абрыкос (1), Адам Міцкевіч (1), Аднадзённы пешаходны маршрут па горадзе Ліда (1), Айвазоўскі Іван Канстанцінавіч (1), Акрэсцін Барыс Сямёнавіч (1), Алея (1), Ангеліна Праскоўя Мікітаўна (1), Апельсін (1), Арджанікідзэ Рыгор Канстанцінавіч (1), Арэхі (1), Астроўскі Мікалай Аляксеевіч (1), Ашмяны (1), Баграціён Пётр Іванавіч (1), Балотнікаў Іван Ісаевіч (1), Балтыйскае мора (1), Беларусь (1), Брусніцы (1), Булат Барыс Адамавіч (1), Бяда Леанід Ігнатавіч (1), Бялінскі Вісарыён Рыгоравіч (1), Бяроза (1), Біруза (2), Васілёк (1), Ватуцін Мікалай Фёдаравіч (1), Верасень (1), Воранава (1), Восень (1), Воінскае пахаванне 1781 (1), Вярба (1), Вясёлка (1), Вёска Белагруда (1), Вінаград культурны (1), Вішня звычайная (1), Гагарын Юрый Аляксеевіч (1), Гайдар Аркадзь Пятровіч (1), Галіцкі Кузьма Мікітавіч (1), Гаражы (2), Гастэла Мікалай Францавіч (3), Гедзімін (1), Герцэн Аляксандр Іванавіч (1), Глінка Міхаіл Іванавіч (1), Говараў Леанід Аляксандравіч (3), Гогаль Мікалай Васільевіч (1), Горад Баранавічы (2), Горад Валгаград (1), Горад Варшава (1), Горад Вільнюс (1), Горад Кіеў (3), Горад Ліда (1), Горад Маладзечна (1), Гродна (1), Грунвальдская бітва (1), Груша (1), Грыбы (1), Даватар Леў Міхайлавіч (2), Дажынкі (фэст) (1), Дакучаеў Васіль Васільевіч (1), Дамейка Ігнат Іпалітавіч (1), Данскі Дзмітрый (1), Дастаеўскі Фёдар Міхайлавіч (1), Дзекабрысты (1), Дзень Перамогі (2), Дзяржынскі Фелікс Эдмундавіч (3), Дзімітраў Георгі (1), Дзітва (рака) (1), Дні воінскай славы Расіі (1), Дуброўна (1), Жнівень (1), Жукаў Георгій Канстанцінавіч (1), Жукоўскі Мікалай Ягоравіч (1), Заслонаў Канстанцін Сяргеевіч (2), Збор адносін, якія я кантралюю (1), Казей Марат Іванавіч (1), Какосавая пальма (1), Каляды (1), Каліна (1), Калінін Міхаіл Іванавіч (3), Карл Лібкнехт (1), Карл Маркс (4), Кастрычнік (1), Кастусь Каліноўскі (1), Катлярэўскі Іван Пятровіч (1), Катоўскі Рыгор Іванавіч (1), Кашавы Алег (1), Каштан (1), Клара Цэткін (1), Клён (1), Крупская Надзея Канстанцінаўна (1), Крылоў Іван Андрэевіч (1), Кутузаў Міхаіл Іларыёнавіч (2), Кіраў Сяргей Міронавіч (1), Лабачэўскі Мікалай Іванавіч (1), Ландыш (1), Ленін Уладзімір Ільіч (2), Лермантаў Міхаіл Юр'евіч (1), Лета (2), Ліда (1), Лідскі замак (1), Лімон (1), Ліпа (1), Ліпень (1), Лістапад (месяц) (1), Май (1), Максім Горкі (3), Маліна звычайная (1), Масква (2), Машэраў Пётр Міронавіч (1), Маякоўскі Уладзімір Уладзіміравіч (1), Мендзялееў Дзмітрый Іванавіч (1), Мечнікаў Ілья Ільіч (1), Мянжынскі Вячаслаў Рудольфавіч (1), Мяснікоў Аляксандр Фёдаравіч (1), Міжнародны жаночы дзень (1), Мікалай Капернік (1), Мінск (1), Мічурын Іван Уладзіміравіч (1), Нарач (возера) (1), Нахімаў Павел Сцяпанавіч (1), Неўскі Аляксандр Яраславіч (3), Новы год (1), Някрасаў Мікалай Аляксеевіч (1), Нёман (1), Памяці яўрэям, якія з XIV стагоддзя жылі на гродзенскай зямлі ад нашчадкаў (1), Папоў Аляксандр Сцяпанавіч (1), Пашкевіч Алаіза Сцяпанаўна (1), Паўлаў Іван Пятровіч (1), Персік (1), Полацк (1), Помнік Ж. Жыліберу ля ўвахода ў гарадскі парк (1), Помнік-камень у гонар 100-годдзя БНР. Усталяваны першым у свеце 21.02.2018 года. Ахвяраваны парафіі св. Язафата (1), Поўдзень (2), Поўнач (1), Прытыцкі Сяргей Восіпавіч (1), Пугачоў Емяльян Іванавіч (1), Пушкін Аляксандр Сяргеевіч (1), Рабоча-сялянская Чырвоная армія (2), Рабіна (1), Радзішчаў Аляксандр Мікалаевіч (1), Радунь (1), Рамонак (1), Роза Люксембург (1), Рубін (1), Ружа (1), Рылееў Кандрат Фёдаравіч (1), Рэпін Ілья Яфімавіч (1), Салаўі (1), Санкт-Пецярбург (2), Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік (1), Сліва (1), Сонца (1), Сувораў Аляксандр Васільевіч (1), Суніцы (1), Сядоў Георгій Якаўлевіч (1), Тадэвуш Касцюшка (1), Талстой Леў Мікалаевіч (1), Таўлай Валянцін Паўлавіч (1), Тракелі (Воранаўскі раён) (1), Тургенеў Іван Сяргеевіч (1), Тухачэўскі Міхаіл Мікалаевіч (1), Тэатр лялек (1), Уваход Гасподні ў Іерусалім (1), Установы агульнай сярэдняй адукацыі (1), Установы дадатковай адукацыі (1), Усход (1), Ушакоў Фёдар Фёдаравіч (1), Фартыфікацыйныя збудаванні Гродзенскай крэпасці: руіны форта № 13 (1), Франко Іван Якаўлевіч (1), Фрунзэ Міхаіл Васільевіч (1), Фрыдрых Энгельс (5), Філатаў Уладзімір Пятровіч (1), Хвойныя (1), Хвоя (1), Хмяльніцкі Багдан Міхайлавіч (1), Царук Уладзімір Зянонавіч (1), Цюльпан (2), Чабор (1), Чайкоўскі Пётр Ільіч (2), Чапаеў Васіль Іванавіч (1), Чарнышэўскі Мікалай Гаўрылавіч (3), Чарняхоўскі Іван Данілавіч (2), Чарніцы (1), Чаромха звычайная (1), Чарот (1), Чкалаў Валерый Паўлавіч (1), Чырвоная гвардыя (Расія) (1), Чэрвень (1), Чэхаў Антон Паўлавіч (1), Шолам-Алейхем (1), Шэры журавель (1), Эрнст Тэльман (1), Яблыня (1), Якуб Колас (1), Янка Купала (1), Ясень (1), злілася з вёскай Дзмітраўцы (1), злілася з вёскай Дзітва (1), злілася з вёскай Карытніца (1), злілася з вёскай Манцавічы (1), злілася з вёскай Пяцюлеўцы (1), злілася з вёскай Радзівонішкі (1), злілася з вёскай Рылаўцы (1), злілася з вёскай Семашкі (2), злілася з вёскай Хлусы-Субачы (1), зліўся з вёскай Альхоўка (2), стадыён (1), у мяжы аграгарадка Ёдкі (1), у мяжы горада Ліда (5),
description:category:be288Гарады і рэкі (34), Героі (30), Даты (20), Жывёлы і расліны (41), Камуністычныя дзеячы і рэвалюцыянеры (49), Мастакі (2), Музыкі (3), Навукоўцы (18), Палкаводцы і военачальнікі (24), Партызаны і падпольшчыкі (14), Паўстанцы (5), Перадавікі вытворчасці (2), Пісьменнікі і паэты (36), Удзельнікі баёў за горад (10),
description:category:ru288Герои (30), Города и реки (34), Даты (20), Животные и растения (41), Коммунистические деятели и революционеры (49), Музыканты (3), Партизаны и подпольщики (14), Передовики производства (2), Писатели и поэты (36), Повстанцы (5), Полководцы и военачальники (24), Участники боев за город (10), Ученые (18), Художники (2),
description:de8Grenze in Bachmitte (3), Grenzstein (1), Zwischenmarkierung (2), aus Lettland nur durch das Gelände erreichbar;keine offizielle Zufahrt;benannt nach dem ca. 200 m SW entferntem See auf belorussischer Seite (1), geografisches Dreiländereck Lettland - Russland - Weißrussland (liegt im Wasser) (1),
description:en33#lidbeer; The first brewery in Lida was founded here in 1863 by E.Lando and D.Kamenetskij (1), 14th largest river in Europe, rising in Belarus and flowing through Lithuania before draining into the Curonian Lagoon and then into the Baltic Sea at Klaipėda. 900km long. (1), A wooden chapel on the cemetery. (1), Border guard road (19), Former 116 airbase (1), Former Agricultural Airstrip (1), Insurance company Belkoopstrakh (1), Newspaper "Prinemanskie vesti" (1), Painful to remember. Impossible to forget. On July 23.1943 the village of Knyazhevodtsy was destroyed by German faschist invaders. 922 people were burnt alive and shot up. (1), Photo, visa application (1), Ruins of castle from World War I (1), S-300P launch facility (1), Shop of Belarusian cosmetics BELITA-VITEKS (1), Source is near the village Vindžiūnai at the Lithuanian-Belarusian border. Vilnia is 80 km long. It flows into the Neris River in Vilnius. (1), Spring with drinking water (1),
description:fr5E 28 Berlin - Minsk (1), E 30 Cork - Omsk (1), E 34 Zeebrugge - Bad Oeynhausen (1), E 85 Klaipėda - Alexandroúpoli (2),
description:pl29Cmentarz (6), Pas drogi granicznej (19), Pas drogi granicznej (LT) (1), Region przecięty granicą z Białorusią, w którym dominują krajobrazy peryglacjalne: w części pn. pagórkowate, w części centralnej wzgórzowe (z kulminacją o wysokości 238 m n.p.m.), a w pd. równinne. Niewielki udział mają równinne krajobr (2), Teatr Lalek (1),
description:ru533Pasieniečių kelias (eismas draudžiamas) (1), А.Н. Кушнеревич датирует строительство храма 1491-95 гг. Во второй половине XVIII в. его верхний ярус был перестроен. Даты строительства / обновления: 1491-95 гг. / 2-я половина XVIII в. / XIX в. Рейтинг: увидеть интересно (1), Абрикос обыкновенный (1), Август (1), Адам Мицкевич (1), Айвазовский Иван Константинович (1), Аллея (1), Ангелина Прасковья Никитична (1), Антон Павлович Чехов (1), Апельсин (1), Багратион Пётр Иванович (1), Балтийское море (1), Барановичи (2), Бауман Николай Эрнестович (3), Беда Леонид Игнатьевич (1), Белинский Виссарион Григорьевич (1), Белогруда (1), Белоруссия (1), Берёза (1), Библиотека-филиал № 4 сети публичных библиотек г. Гродно (1), Бирюза (2), Болгарин Сергей Иванович (1), Болдышев Петр Семенович — председатель колхоза «Заря», образованного на территории Круповского сельского совета. Внесен в Книгу Народной Славы (1), Болотников Иван Исаевич (1), Борисоглебская церковь относится к храмам, приспособленным к обороне (1519 г.). В первой половине XVII в. она была реконструирована. Даты строительства / обновления: 1519 г. / 1630-е гг. / 2-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Брандыс Анатолий Яковлевич; улица Брандиса (1), Брикель Павел Порфирьевич (1), Брусника (1), Булат Борис Адамович (1), Бывшая униатская церковь. Даты строительства / обновления: 1533-50 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Бывший в выработке карьер, по состоянию на 2010-07-09 затоплен (1), Бывший костел доминиканцев. Даты строительства / обновления: до 1724 г. / 1751 г. / 1831 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Бывший костел, время строительства относится к концу XVIII - первой половине XIX в. Даты строительства / обновления: 1770-76 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Бывший францисканский костел. Даты строительства / обновления: 1780 г. / 1846 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), В 1938 г. перевезен из Шумска (ныне Литва). Даты строительства / обновления: XIX в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), В 1980-х гг. мельница была восстановлена. Даты строительства / обновления: XIX в., 1980-е гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), В 1994-94 гг. храм перестроен из жилого дома начала XX века. Даты строительства / обновления: начало XX в., 1994-95 гг. Рейтинг: взглянуть (1), В главный фасад здания вмурована доска (см. фотогалерею) с надписью на латыни, датированная 1609 годом. Даты строительства / обновления: XVII-XVIII вв.? Рейтинг: взглянуть (1), В некоторых источниках это здание называется "кнессет". Даты строительства / обновления: конец XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), В некоторых источниках этот храм отнесен к соседней дер. Залесье. Даты строительства / обновления: 1866 г. Рейтинг: взглянуть (1), В этой типографии в XVIв. была издана первая в Речи Посполитой книга по анатомии и физиологии коня "Гипика". В середине XIXв. типография была перестроена в дворец. Даты строительства / обновления: конец XVI в. / середина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Варшава (1), Василёк (1), Ватутин Николай Фёдорович (1), Веденин И. П. (? – 1942) (1), Вильнюс (1), Виноград культурный (1), Вишня обыкновенная (1), Владимир Александрович Шаталов — Советский космонавт, генерал-лейтенант авиации. Дважды Герой Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР, кандидат технических наук (1), Владимир Михайлович Комаров — лётчик-космонавт № 7, дважды Герой Советского Союз, инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа космического корабля (1), Во время 1-й мировой войны был установлен в память немецких солдат, погибших в этих местах. В наше время приспособлен под часовню. Даты строительства / обновления: 1915-18 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Во многих источниках этот храм датируется 1532 г. с существенной его перестройкой в 1840 г. Даты строительства / обновления: 1-я половина XIX в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Возведена в 1855 г. на месте ранее существовавшей (с 1796 г.) мечети. Снова действует с 1997 г. Даты строительства / обновления: 1855 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Воинское захоронение 1781 (1), Волгоград (1), Вороново (Гродненская область) (1), Восток (1), Вход Господень в Иерусалим (1), Вход со стороны ул. Ожешко. (1), Выдайко Н. Ф. (1913 – 1944) (2), Гагарин Юрий Алексеевич (1), Гагарин Юрий Алексеевич — лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Первый человек, совершивший полет в космос (2), Гайдар Аркадий Петрович (1), Галицкий Кузьма Никитович (1), Гаражи (2), Гареев Муса Гайсинович;улица Гореева (1), Гастелло Николай Францевич (3), Гедимин (1), Герасимов Сергей Дмитриевич (1), Герцен Александр Иванович (1), Главный, бОльший "корпус" торговых рядов, находившийся в центре площади, не сохранился. Даты строительства / обновления: 1812 г. Рейтинг: взглянуть (1), Глинка Михаил Иванович (1), Говоров Леонид Александрович (3), Гоголь Николай Васильевич (1), Гольшанский костел францисканцев - памятник архитектуры стиля барокко. Построен в 1618 г., в середине XVIII в. перестраивался. Даты строительства / обновления: 1618 1770-е гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Грибоедов Александр Сергеевич (1), Грибы (1), Григорьева В. М. (1908 – 1944) (1), Гродно (1), Грузовой причал "Лососно" (1), Груша (1), Грюнвальдская битва (1), Даты строительства / обновления: 1-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1-я половина XX в. Рейтинг: взглянуть (2), Даты строительства / обновления: 1-я половина XX в.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1-я треть XIX в., 1866 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1599-1605 гг. / 1710 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1628 г. / 1860-е гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1745 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1764 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1766 г.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1772 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1773 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1774 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1785-87 гг. / начало XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1790 г. / 1841 г. / 1874 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1807, 1887, 1955, 1992 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1809 г. / 1899-1902 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1809 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1837 г.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1838-40 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1839 г. Рейтинг: увидеть по дороге (2), Даты строительства / обновления: 1850-55 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1854 г. / 1928 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1862 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1864 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1865 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1865-67 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1866 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1867 г. Рейтинг: увидеть по дороге (2), Даты строительства / обновления: 1873-83 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1876 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1879 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1886-1909 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1886-88 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1896 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1898 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1900-05 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1900-10 гг. / 1990 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1904 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1904-10 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1905-11 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1907 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1909 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1910 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1910-11 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1910-12 гг., 1921 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1910-14 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1911 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1912 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1916-25 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1920-е гг., 2-я половина XX в. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1926-34 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 1927-29 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1928-29 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1929 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: 1930 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1930-е гг. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1938 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1994-99 гг. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 1997 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XVIII в. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: 2-я половина XVIII-XIX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2003 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: 2006 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: взглянуть (9), Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: увидеть интересно (1), Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (3), Даты строительства / обновления: XIX в.? Рейтинг: взглянуть (2), Даты строительства / обновления: XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: XVII в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: XVIII в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: конец XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: конец XIX-1-я половина XX вв.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: конец XVIII в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: начало XX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: начало XX в.? Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: начало XX в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Даты строительства / обновления: после 1985 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: после 1989 г. Рейтинг: взглянуть (1), Даты строительства / обновления: после 1990 г. Рейтинг: взглянуть (1), Дворец графа Уместовского - уменьшенная копия Лазенковского дворца в Варшаве. Архитектором этого проекта является Маркони. Даты строительства / обновления: до 1877 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Декабристы (1), День Великой Октябрьской социалистической революции (1), День Победы (2), Деревянный костёл постройки 1930-х гг. стоял на площадке перед нынешним костёлом. После войны башни снесли и в храме разместили больницу. Примерно в 2003 г. здание больницы было разобрано. Даты строительства / обновления: 1997 г. Рейтинг: взглянуть (1), Дзержинский Феликс Эдмундович (3), Димитров Георгий Михайлович (1), Дитва (1), Дни воинской славы России (1), До 1820 г. - кальвинский сбор. Даты строительства / обновления: 1600-12 гг. / середина XVII в. / 1778 г. / 1902-04 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Добролюбов Николай Александрович (2), Доватор Лев Михайлович (2), Дожинки (фестиваль) (1), Докучаев Василий Васильевич (1), Донской Дмитрий Иванович (1), Достоевский Фёдор Михайлович (1), Дубровно (1), Дуга Струве (17), Дундич Олеко (1), Ефим Ильич Иоффе — директор торфопредприятия, являвшегося градообразующим для п. Первомайского (1), Жабинский Дмитрий Иванович (1), Жуков Георгий Константинович (1), Жуковский Николай Егорович (1), Заслонов Константин Сергеевич (2), Земляника (1), Ива (1), Иван Владимирович Мичурин — русский биолог и селекционер, доктор биологии, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный член Академии наук СССР, академик ВАСХНИЛ, почётный член Чехословацкой земледельческой академии (1), Ивье (1), Игнатий Ипполитович Домейко — геолог, минералог, географ и этнолог, ректор Чилийского университета и член многих научных обществ, воспитанник Виленского университета и национальный Герой Чили (1), Игнатов М. Н. (1910 – 1944) (1), Игнацы Домейко (1), Иешива (ешибот) - еврейское высшее религиозное учебное заведение. Мирская иешива основана в 1815 г. По некоторым источникам, это не иешива, а одна из мирских синагог. Даты строительства / обновления: 1847 г.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Из инвентарных рукописей известно, что раньше каменное ограждение костела и брама были украшены скульптурами, а интерьеры костела убраны живописными образами. Даты строительства/обновления: 1767-69 гг./1880 г./1908-09 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Из-за начала 1-й мировой войны храм остался недостроенным. Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Именно в этом доме Генрик Сенкевич работал над своим знаменитым произведением "Пан Володыевский". Даты строительства / обновления: 1878 г. Рейтинг: увидеть по дороге (2), Июль (1), Июнь (1), Казей Марат Иванович (1), Калина (1), Калинин Михаил Иванович (3), Камыш (1), Карл Либкнехт (1), Карл Маркс (4), Кастусь Калиновский (1), Качан Антон Г. (1925 – 1944) (1), Каштан (1), Киев (3), Киров Сергей Миронович (1), Клара Цеткин (1), Климко А. А. (1925 – 1944) (1), Клён (1), Кокосовая пальма (1), Коммунистическая партия Советского Союза (1), Комсомол (1), Конахович М. И. (1900 – 1948) (1), Коннова А. А. (1919 – 1973) (1), Коперник Николай (1), Космодемьянская Зоя Анатольевна (1), Костромина М. И. (1923 – 1943) (1), Котляревский Иван Петрович (1), Котовский Григорий Иванович (1), Кошевой Олег Васильевич (1), Красная гвардия (1), Крестовоздвиженский фарный костел. Даты строительства / обновления: 1765-70 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Крупово (Лидский район) (3), Крупская Надежда Константиновна (1), Крылов Иван Андреевич (1), Кудачёв Зоя (1926 – 1944) и Кудачёв Лёня (1929 – 1944) (1), Куйбышев Валериан Владимирович (4), Кукольный театр (1), Кутузов Михаил Илларионович (2), Лазо Сергей Георгиевич (1), Ландыш (1), Ленин Владимир Ильич (2), Ленин Владимир Ильич — российский революционер, советский политический и государственный деятель , создатель Российской социал-демократической рабочей партии, председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР, марксист, публицист (1), Лермонтов Михаил Юрьевич (1), Лето (2), Лида (2), Лидский замок (1), Лимон (1), Липа (1), Лиственные породы (1), Лобачевский Николай Иванович (1), Луппов Владимир Васильевич (1), МОПР (1), Май (1), Максим Горький (3), Малахов Николай Михайлович (3), Малина (2), Матросов Александр Матвеевич (1), Машеров Пётр Миронович (1), Маяковский Владимир Владимирович (1), Международный женский день (1), Менделеев Дмитрий Иванович (1), Менжинский Вячеслав Рудольфович (1), Мечников Илья Ильич (1), Минск (1), Мичурин Иван Владимирович (1), Молодая гвардия (подпольная организация) (1), Молодечно (1), Монастырь августинцев был основан в 1622 г. Никаких иных монастырских построек помимо костела не сохранилось. Храм был построен Пенсом в XVII вв. Даты строительства / обновления: между 1662-84 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Морозов Павел Трофимович (2), Москва (2), Мясников Александр Фёдорович (1), На месте замка сохранились лишь рвы, земляные валы, небольшие фрагменты (1-2 м в высоту) каменных цилиндрических башен. Даты строительства / обновления: конец XV-начало XVI вв. Рейтинг: увидеть по дороге (1), На месте старого еврейского кладбища установлена мемориальная плита. Также сохранилась часть одного надмогильного памятника. Рейтинг: взглянуть (1), На сайте гродненской диацезии grodnensis.by эта часовня датирована 1634 г., что вызывает некоторые сомнения. Даты строительства / обновления: XVIII в.? Рейтинг: взглянуть (1), Над входом в один из блиндажей можно увидеть почти что произведение искусства - барельеф с изображением походной кухни, лошади, петуха, свиньи и др. Даты строительства / обновления: 1915-18 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Наказных М. К. (1923 – 1944) (1), Нарочь (озеро) (1), Насыпан в честь Адама Мицкевича (1), Нахимов Павел Степанович (1), Находится за замком, в дальней части парка. Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), Невский Александр Ярославич (3), Некрасов Николай Алексеевич (1), Неман (1), Новый год (1), Носков И. М. (1911 – 1948), сотрудник комиссариата внутренних дел (1), Ноябрь (1), Обязательно попытайтесь попасть в крипту костела - там находится усыпальница Уместовских. Даты строительства / обновления: 1904-07 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Одна из наиболее хорошо сохранивших свой первоначальный интерьер. Закрыта в 1940 г. Ныне склад. Даты строительства / обновления: 1912 г.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), Однодневный пешеходный маршрут по городу Лида (1), Окрестин Борис Семёнович (1), Октябрь (1), Орджоникидзе Григорий Константинович (1), Орех (1), Оригинальный памятник архитектуры ренессанса. Построен как кальвинский сбор (храм) в 1606-1612 гг. (по другим сведениям в 1553 г.);известен как костел с 1617 г. Даты строительства / обновления: 1606-12 гг. Рейтинг: увидеть интересно (1), Осень (1), Осипенко Полина Денисовна (1), Осликовский Николай Сергеевич (1), Островский Николай Алексеевич (1), От дворца сохранились (частично) лишь подвалы. В 1-ю мировую войну дворец почти весь сгорел и позднее был разобран. Отдельные части комплекса сохранились и используются под школьные здания. Даты строительства / обновления: 1770-76 гг. Рейтинг: взглянуть (1), Ошмяны (1), Павлов Иван Петрович (1), Памятный камень штабу 85-го немецкого пехотного дивизиона времен 1-й мировой войны. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Парафия (бывшая?) Вашкевичи. Даты строительства / обновления: 1763 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Пархоменко Александр Яковлевич (1), Пашкевич Алоиза Степановна (1), Первое мая (праздник) (1), Первоцвет (1), Перенесена на это кладбище в 1980-90-х гг. Даты строительства / обновления: 1930-е гг. Рейтинг: взглянуть (1), Персик (1), Плеханов Георгий Валентинович (4), По данным из других источников, это бывшая миква. Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), По данным из других источников, это бывший хедер. Даты строительства / обновления: конец XIX-начало XX вв. Рейтинг: взглянуть (1), По другим источникам, эта часовня построена в 1897 г. Возможно, что XVIII-м веком датируется деревянная скульптура внутри часовни. Даты строительства / обновления: 1897 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По некоторым источникам, это 2-хэтажное здание с колоннами - иешива, а не синагога. Впрочем, "Электронная еврейская энциклопедия" называет его именно синагогой. Даты строительства / обновления: после 1896 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По некоторым сведениям, этот храм был возведен еще раньше - в XVII в. Даты строительства / обновления: 1-я половина XVIII в.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, храм был построен в 1764 г. Даты строительства / обновления: 1784 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, храм был построен в 1870 г. Даты строительства / обновления: 1860 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, храм был построен в 1878 г. Даты строительства / обновления: 1783 г.? Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, этот храм был возведен в середине XVIII в. Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По сведениям из других источников, этот храм был построен в 1756 или 1768 гг. Даты строительства / обновления: 1798 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), По-белорусски: "Крынiца ля багiнi". Даты строительства / обновления: 1-я половина XX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Ползунов Иван Иванович (1), Полоцк (1), Попов Александр Степанович (1), Постоянно действующий пункт спутниковой системы точного позиционировани (1), Построен в первой половине XVII в. как резиденция князя П. Сапеги. Даты строительства / обновления: 1-я половина XVII в. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Построен на месте деревянного костёла 1526 г. Высота 61 м. Даты строительства / обновления: 1899-1903 гг. Рейтинг: увидеть обязательно (1), При строительстве, видимо, в 1950-60-х гг. нынешнего здания УПК были использованы остатки стен замкового дворца. Даты строительства / обновления: начало XVII в. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Притыцкий Сергей Осипович (1), Пролыгин И. А. (1917 – 1976) (1), Пугачёв Емельян Иванович (1), Пушкин Александр Сергеевич (1), Рабоче-крестьянская Красная армия (2), Радищев Александр Николаевич (1), Радуга (1), Радунь (Вороновский район) (1), Радюк Т. С. (1906 – 1961) (1), Разин Степан Тимофеевич (1), Расположен за замком, в дальней части парка. Даты строительства / обновления: начало XX в. Рейтинг: взглянуть (1), Рейтинг: взглянуть (7), Рейтинг: увидеть по дороге (3), Репин Илья Ефимович (1), Роза Люксембург (2), Ромашка (1), Рубин (1), Рыбиновский В. А. (1918 – 1944) (1), Рылеев Кондратий Фёдорович (1), Рябина (1), Санкт-Петербург (2), Свердлов Яков Михайлович (3), Святки (1), Север (1), Седов Георгий Яковлевич (1), Сейчас в усадебном доме расположена аптека. Даты строительства / обновления: XIX в. Рейтинг: взглянуть (1), Семья Ульяновых (1), Сентябрь (1), Серафимович Александр Серафимович (1), Сергей Григорьевич Дудко — председатель колхоза ми. Мичурина, образованного на территории Дубровенского сельского совета Лидского района. Награжден орденом Ленина (1), Серов Анатолий Константинович (1), Серый журавль (1), Сеченов Иван Михайлович (3), Слива (1), Солнце (1), Соловьи (1), Сосна (1), Союз Советских Социалистических Республик (1), Старая деревянная часовня XIX в. неоднократно горела, превратилась в руины, в 2004 г. была разобрана. На ее месте в 2005 г. возведена новая часовня из бруса пожертвованного кем-то дома. Рейтинг: взглянуть (1), Старая колокольня не сохранилась, новая пристроена к храму в 1930-х гг. По некоторым сведениям, храм был возведен в 1685 г., а в 1736 г. реконструирован. Даты строительства / обновления: 1736 г. / 1840-70-е гг. / 1930-е гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Стаханов Алексей Григорьевич (1), Страховая компания Белкоопстрах (1), Стрелковский А. Е. (1917 – 1953), сотрудник комиссариата внутренних дел (1), Строилась как костел, после 1863 г. - Спасо-Преображенская церковь, с 2003 г. - церковь св. Варвары. Даты строительства / обновления: 1817 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Строилась как приусадебная часовня Брохоцких. Даты строительства / обновления: 2-я половина XIX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Суворов Александр Васильевич (1), Судя по всему, самый старый костел на территории современной Беларуси. Башня-звонница была пристроена к храму только во 2-й половине XIX в. Даты строительства / обновления: до 1433 г. / 2-я половина XIX в. / 1988 г. Рейтинг: увидеть интересно (1), Сытников И. И. (1904 – 1944) (1), Тавлай Валентин Павлович (1), Тадеуш Костюшко (1), Тимирязев Климент Аркадьевич (1), Тимьян (1), Толстой Лев Николаевич (1), Трокели (Вороновский район) (1), Труханов А. Ф. (1911 – 1944) (1), Тургенев Иван Сергеевич (1), Тухачевский Михаил Николаевич (1), Тюльпан (2), Ул. Фестивальная — спуск к реку Неман — турбаза "Меловые горы" — санаторий "Жемчужина" — форт № 13 — ул. Грандичская — д. Гожа — д. Польница — д. Шабаны — д. Дуброва — д. Привалки — погранпереход Привалка–Райгород — д. Швендубре — г. Друскининкай (1), Урицкий Моисей Соломонович (1), Усыпальница Снедецких (см. фотогалерею). Даты строительства / обновления: 1864 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Учреждения дополнительного образования (1), Ушаков Фёдор Фёдорович (1), Филатов Владимир Петрович (1), Фомичёв Г. Ф. (1925 – 1978) (1), Фото, заполнение анкет, регистрация (1), Франко Иван Яковлевич (1), Фридрих Энгельс (5), Фрунзе Михаил Васильевич (1), Фурманов Дмитрий Андреевич (2), Хвойные (1), Хедер - еврейская религиозная начальная школа. По данным из других источников, это бывший дом раввина. Даты строительства / обновления: 1893 г.? Рейтинг: взглянуть (1), Хмельницкий Богдан Михайлович (1), Храм возведен в 1714-23 гг. на месте основанного Витовтом в 1395 г. одного из самых первых белорусских костелов. В этом храме 12 февраля 1799 г. крещен Адам Мицкевич. Даты строительства / обновления: XV в.?, 1714-23 гг. Рейтинг: увидеть обязательно (1), Храм деревянный, обложен кирпичом. Возведен на месте старой церкви. Даты строительства / обновления: 1991 г. Рейтинг: взглянуть (1), Храм разрушен в 1-ю мировую. Даты строительства / обновления: 1808 г.? Рейтинг: увидеть интересно (1), Храм разрушен во время 1-й мировой войны. Даты строительства / обновления: начало XX в. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Храм строился как костел св. Иосифа при монастыре пиаров, ныне - православная Михайловская церковь. На строительство костела 5000 руб. пожертвовал Павел I. Даты строительства / обновления: 1797-1825 гг. / 1863 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Царюк Владимир Зенонович (1), Церковь оборонительного типа, около 1524 г. (1), Церковь представляет рядовой типовой вариант православного храма второй половины XIX в. Шатровое завершение с главкой делает ее заметной в силуэте поселения. Даты строительства / обновления: 1901 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Чайкина Елизавета Ивановна (1), Чайковский Пётр Ильич (2), Чапаев Василий Иванович (1), Часовня - восьмигранник со стрельчатыми оконными проемами. Даты строительства / обновления: 1851 г. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Челюскин (пароход) (1), Черника (1), Чернышевский Николай Гаврилович (3), Черняховский Иван Данилович (2), Черёмуха обыкновенная (1), Чкалов Валерий Павлович (1), Шевченко Михаил Тимофеевич (1907 – 1979) (1), Шиповник (1), Шолом-Алейхем (1), Шубин В. И. (1916 – 1944) (2), Щербаков Александр Сергеевич (1), Щорс Николай Александрович (1), Эрнст Тельман (1), Этот капонир (?) является, возможно, одним из самых больших отдельно стоящих сооружений 1-й мировой на территории Беларуси. Даты строительства / обновления: 1915-18 гг. Рейтинг: увидеть по дороге (1), Юг (2), Яблоня (1), Ягода (ботаника) (1), Якуб Колас (1), Янка Купала (1), Ясень (1),
design28portal (4), typical (24),
design:ref24109-00 ГГП (1), 12-04 ГГП (6), 17.09-00 ГГП (2), 17/06-42 ГГП (1), 90М (12), N90/12 (1), ГГП (1),
designation13+375333114351 (1), 47 (1), Hotel Lida (1), Shop (1), БПС-Сбербанк (1), КСП (1), Колодец (2), Магазин автозапчастей (1), Помнік архітэктуры. (1), Продовольственный (1), компьютеры (1), отделение ОАО Беларусбанк (1),
destination123Biebrza (1), Black Sea (1), Dnieper (1), Niemen (1), Nioman (2), Wisla (1), Іўе;Miнск (1), Адамово озеро (1), Азярское (1), Азёры (2), Азёры;Санаторый "Азёрны" (1), Астравец;Смаргонь (1), Ашмяны;Іўе;Лiда (1), Ашмяны;Вiльнюс (2), Балтийское море (1), Беласток (5), Бераставiца (4), Брузгi;Бераставiца;Беласток (3), Брузгі;Беласток (2), Ваўкавыск (3), Вилия (1), Вільнюс (1), Вілія (1), Гавья (1), Гродна (9), Гродна;Індура;Ваўкавыск (1), Дзятлава;Слонiм (1), Дніпро (1), Друскенікі (1), Жукевічы (1), Зельвянка (1), Караліно (1), Колонна (1), Крэва;Баруны;Смаргонь (1), Крэва;Смаргонь;Баруны (1), Куршский залив (1), Лiда;Воранава;Вільнюс (1), Лiда;Мiнск (10), Лiда;Мінск (2), Лунна;Ваўкавыск (2), Ліда;Іўе (1), Ліда;Воранава;Вільнюс (1), Мiнск (2), Масты;Ваўкавыск (5), Молчадь (1), Мінск (4), Нафтавік-Навікі (1), Неман (5), Огороднический ручей (1), Пальніца (1), Парэчча (1), Пріпять (1), Р99 (2), Россь (1), Сапоцкін (2), Скідзель;Гродна (1), Скідзель;Ліда;Мінск (1), Стральцы (2), Струбка;Брузгі;Гродна (1), Сіўкава;Казловічы (2), Транспарена-лагiстычны центр (1), Уша (1), Цвіклічы (1), Чёрная Ганьча (1), Шчачынова;станцыя Аульс;Путрышкi (1), Шчачынова;станцыя Аульс;Путрышкi;Берагавы (1), Шчучын;Астрына (2), Шчучын;Гродна (1), Шчучын;Ліда;Мiнск (3), Щара (1),
destination:backward8Азярское (1), Ашмяны;Вiльнюс (1), Гродна (1), Гродна;Індура;Ваўкавыск (1), Каменны Лог;Вiльнюс;Лiда;Мiнск (1), Крэва;Смаргонь;Баруны (1), Мiнск (2),
destination:country4Літва (1), Польшча (3),
destination:forward10Будзёнаўка (1), Крэва;Баруны;Смаргонь (2), Крэва;Смаргонь;Баруны (1), Лiда;Гродна (1), Ліда;Воранава;Вільнюс (1), Масты;Ваўкавыск (1), Сіўкава;Казловічы (1), Шчучын;Ліда;Мiнск (2),
destination:int_ref7E28 (5), E85 (2),
destination:int_ref:backward2E28 (2),
destination:ref98M11 (1), M6 (30), M6;H6028 (2), M6;P99 (1), M7 (6), M7;E28 (1), P 95 (1), P-51 (2), P41 (7), P44 (4), P51 (3), P51;M6 (1), P52 (1), P95 (4), P99 (6), М11 (3), М11;E85 (1), М6 (14), Н6266 (1), Н6978 (1), Р5 (8),
destination:ref:backward6M6 (2), M7 (2), P41 (2),
destination:ref:forward6H7726 (1), M6 (3), P 95 (1), М1 (1),
destroyed1yes (1),
diameter1071200 (1), 1400 mm (1), 159 (8), 2 (1), 219 (1), 32 (63), 57 (14), 89 (7), 90 (11),
diaper5no (5),
died11326 (1),
diet:vegan1yes (1),
diet:vegetarian1yes (1),
dinghy_rental1yes (1),
diplomatic4consulate (4),
diplomatic:services:citizen_services2yes (2),
diplomatic:services:non-immigrant_visas1yes (1),
direction26710 (5), 0;180 (3), 100 (3), 105 (2), 10;190 (1), 11 (1), 115 (2), 115;295 (1), 12 (1), 125;305 (2), 130 (3), 135 (2), 145 (1), 15 (1), 155 (1), 157 (1), 17 (1), 170 (3), 175 (1), 180 (5), 182 (2), 185 (1), 190 (1), 191 (1), 195 (1), 20 (1), 200 (2), 20;200 (10), 22 (4), 225 (1), 240 (1), 25 (1), 250 (1), 260 (5), 270 (3), 290 (2), 292 (1), 30 (3), 300 (1), 310 (2), 315 (1), 320 (2), 330 (2), 340 (5), 345 (2), 45 (1), 5 (1), 50 (2), 5;185 (1), 70 (1), 80 (2), 90 (2), SE (1), backward (1423), both (25), forward (1116),
disabled4designated (4),
disabled_spaces12 (1),
dispensing151no (14), yes (137),
display11analog (8), digital (3),
distance18890 (2), 0.2 km (1), 0.5 (1), 1 (58), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 10 (29), 100 (7), 101 (7), 101.2 (1), 102 (7), 103 (7), 104 (7), 105 (7), 106 (5), 107 (4), 108 (4), 109 (4), 11 (29), 110 (4), 111 (4), 112 (4), 113 (4), 114 (4), 115 (4), 116 (3), 117 (3), 118 (3), 119 (3), 12 (20), 12.040 km (1), 120 (4), 121 (4), 122 (4), 123 (4), 124 (4), 125 (4), 126 (4), 127 (4), 128 (4), 129 (4), 13 (20), 130 (4), 131 (4), 132 (4), 133 (4), 134 (4), 135 (4), 136 (4), 137 (5), 138 (5), 139 (5), 139 km (1), 14 (20), 14.7 (1), 140 (5), 141 (5), 142 (5), 143 (6), 144 (4), 145 (3), 146 (4), 147 (3), 148 (3), 149 (3), 15 (16), 150 (3), 151 (3), 152 (3), 153 (3), 154 (3), 155 (4), 156 (5), 157 (5), 158 (5), 159 (5), 16 (17), 160 (5), 161 (5), 162 (5), 163 (5), 164 (5), 165 (5), 166 (5), 167 (5), 168 (5), 169 (5), 17 (14), 170 (5), 171 (5), 172 (5), 173 (5), 174 (5), 175 (5), 176 (4), 177 (4), 178 (4), 179 (4), 18 (14), 180 (4), 181 (4), 182 (4), 183 (4), 184 (4), 185 (4), 186 (4), 187 (4), 188 (4), 189 (4), 19 (14), 190 (4), 191 (4), 192 (4), 193 (4), 194 (4), 195 (4), 196 (4), 197 (3), 198 (3), 199 (3), 2 (59), 2.2 (1), 2.6 (1), 20 (10), 200 (3), 201 (3), 202 (3), 203 (3), 204 (4), 205 (3), 206 (3), 207 (3), 208 (3), 209 (2), 21 (10), 210 (2), 211 (2), 212 (2), 213 (2), 214 (2), 215 (2), 216 (2), 217 (2), 218 (2), 219 (2), 22 (10), 220 (2), 221 (2), 222 (2), 223 (2), 224 (2), 225 (2), 226 (2), 227 (2), 229 (2), 23 (11), 230 (2), 231 (2), 232 (2), 234 (2), 235 (2), 236 (2), 237 (2), 237,754 (1), 238 (2), 24 (10), 240 (2), 241 (2), 242 (2), 243 (2), 244 (2), 245 (2), 246 (2), 247 (2), 248 (2), 249 (2), 25 (10), 250 (2), 251 (2), 252 (2), 253 (2), 254 (2), 255 (2), 256 (2), 257 (2), 258 (2), 259 (2), 26 (9), 260 (2), 261 (2), 262 (2), 262 km (1), 263 (4), 264 (5), 265 (4), 266 (5), 267 (5), 268 (5), 269 (5), 27 (8), 270 (5), 271 (5), 272 (2), 273 (1), 274 (1), 275 (1), 278 (1), 279 (1), 28 (10), 280 (1), 281 (1), 282 (1), 283 (1), 284 (1), 285 (1), 286 (1), 287 (1), 29 (10), 3 (53), 3.4 (1), 30 (10), 31 (12), 31 km (1), 32 (11), 33 (12), 33.05 km (1), 34 (12), 35 (12), 36 (11), 37 (11), 38 (10), 39 (9), 39 km (1), 4 (51), 4.25 km (1), 40 (9), 41 (9), 42 (8), 43 (8), 44 (8), 44 km (1), 45 (9), 46 (10), 47 (9), 48 (8), 484 (1), 49 (8), 49.280 km (1), 5 (45), 5 km (1), 5.6 (1), 5.74 (1), 50 (8), 51 (8), 52 (9), 53 (8), 54 (8), 55 (8), 56 (8), 57 (8), 58 (8), 59 (9), 6 (45), 6.15 km (1), 60 (8), 61 (8), 611 km (1), 62 (8), 63 (8), 64 (8), 65 (8), 65 km (1), 66 (7), 67 (6), 67 km (1), 68 (6), 69 (6), 7 (39), 70 (6), 71 (5), 72 (5), 73 (6), 73 km (1), 74 (4), 75 (5), 76 (5), 77 (6), 78 (6), 79 (6), 8 (30), 80 (5), 81 (5), 82 (5), 83 (5), 84 (5), 85 (6), 86 (6), 87 (6), 88 (8), 89 (7), 9 (30), 90 (7), 91 (8), 92 (7), 93 (7), 94 (7), 95 (8), 96 (8), 97 (8), 98 (7), 99 (7),
disused89yes (89),
disused:aeroway16aerodrome (2), hangar (1), runway (3), taxiway (10),
disused:amenity20cafe (1), community_centre (1), driver_training (1), hospital (1), kindergarten (2), kiosk (1), nightclub (1), school (7), shop (4), toilets (1),
disused:bridge1yes (1),
disused:building142apartments (5), construction (1), detached (49), garage (1), house (10), industrial (2), residential (24), retail (1), school (1), shed (3), transformer_tower (2), yes (43),
disused:building:levels991 (93), 2 (6),
disused:highway6bus_stop (1), residential (3), track (2),
disused:industrial1depot (1),
disused:landuse8construction (1), farmyard (1), industrial (1), military (4), orchard (1),
disused:leisure1water_park (1),
disused:military2airfield (1), yes (1),
disused:power5pole (1), substation (1), tower (3),
disused:public_transport1platform (1),
disused:railway3halt (1), rail (1), yes (1),
disused:shop6chemist (1), convenience (3), department_store (1), duty_free (1),
disused:substation2minor_distribution (2),
dog1yes (1),
door78hinged (71), sliding (3), yes (4),
drinking_water16no (7), yes (9),
drive_through201no (195), yes (6),
driveway96pipestem (95), pipestream (1),
driving_school1B (1),
duration401:02 (1), 34 (2), 48 (1),
другие | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |