knumv's
ISO3166-16AM (1), AZ (1), GE (1), IR (1), RU (1), TR (1),
ISO3166-1:alpha27AM (1), AZ (2), GE (1), IR (1), RU (1), TR (1),
ISO3166-1:alpha36ARM (1), AZE (1), GEO (1), IRN (1), RUS (1), TUR (1),
ISO3166-1:numeric6031 (1), 051 (1), 268 (1), 364 (1), 643 (1), 792 (1),
ISO3166-288AM-AR (1), AM-GR (1), AM-LO (1), AM-SU (1), AM-TV (1), AM-VD (1), AZ-ABS (1), AZ-AGA (1), AZ-AGC (1), AZ-AGM (1), AZ-AGS (1), AZ-AGU (1), AZ-AST (1), AZ-BA (1), AZ-BAB (1), AZ-BAL (1), AZ-BAR (1), AZ-BEY (1), AZ-BIL (1), AZ-CAB (1), AZ-CAL (1), AZ-CUL (1), AZ-DAS (1), AZ-FUZ (1), AZ-GA (1), AZ-GAD (1), AZ-GOR (1), AZ-GOY (1), AZ-GYG (1), AZ-HAC (1), AZ-IMI (1), AZ-ISM (1), AZ-KAN (1), AZ-KUR (1), AZ-LA (1), AZ-LAN (1), AZ-LER (1), AZ-MAS (1), AZ-MI (1), AZ-NA (1), AZ-NEF (1), AZ-NV (1), AZ-NX (1), AZ-OGU (1), AZ-ORD (1), AZ-QAB (1), AZ-QAX (1), AZ-QAZ (1), AZ-QBA (1), AZ-QOB (1), AZ-QUS (1), AZ-SA (1), AZ-SAB (1), AZ-SAD (1), AZ-SAH (1), AZ-SAK (1), AZ-SAL (1), AZ-SAR (1), AZ-SAT (1), AZ-SBN (1), AZ-SIY (1), AZ-SKR (1), AZ-SM (1), AZ-SMI (1), AZ-SMX (1), AZ-SR (1), AZ-SUS (1), AZ-TAR (1), AZ-TOV (1), AZ-UCA (1), AZ-XA (1), AZ-XAC (1), AZ-XCI (1), AZ-XIZ (1), AZ-XVD (1), AZ-YAR (1), AZ-YE (1), AZ-YEV (1), AZ-ZAQ (1), AZ-ZAR (1), GE-KA (1), GE-KK (1), IR-01 (1), IR-02 (1), IR-03 (1), IR-19 (1), RU-DA (1), TR-76 (1),
MCM4477 (4),
Məktəb1Elekrtik Yarımstansiyası (1),
TMC:cid_58:tabcd_1:Class2Segment (2),
TMC:cid_58:tabcd_1:Direction1both (1),
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion28.00 (1), 9.00 (1),
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode28523 (1), 8964 (1),
TMC:cid_58:tabcd_1:NextLocationCode18965 (1),
TMC:cid_58:tabcd_1:PrevLocationCode252434 (1), 8522 (1),
Քարախանչայ1Սաուխբուլախ (1),
другие | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y |